Miroslava Němcová: Interview


30.06.2011, ČT 24

Moderátor:

Dobrý podvečer. 6 hodin před vypršením ultimáta, které daly VV koaličním partnerům podepsaly všechny tři vládní strany dodatek koaliční smlouvy. Jednání K9 skončilo před hodinou. VV, nevěsta věčně na útěku, tedy zůstávají. Je krize definitivně zažehnána? A na jak dlouho? Hostem Interview je předsedkyně Poslanecké sněmovny a 1. místopředsedkyně ODS Miroslav Němcová. Dobrý večer.

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Dobrý podvečer.

Moderátor:

Paní předsedkyně, ODS chce prosazovat reformy, ulevilo se tedy dnes tím podpisem dodatku koaliční smlouvy ODS nebo zase až tak moc ne? Pokud někdo utíká, tak bude utíkat pořád, myslím VV.

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Je to otázka, kterou si klademe úplně všichni. Já musím říct, že nějak významnou úlevu necítím, nebo nějaký jásot, protože jsem neviděla žádnou jinou alternativu, kterou by ty VV vedle vládního angažmá s nimi předkládaly. Takže já jsem předpokládala, že to takhle nějak dopadne. Tím si nehraju na tu chytrou, která teď, když už je podepsáno, tak to všechno ví, ale ve mně byl poměrný klid, mám-li to tak nějak popsat.

Moderátor:

A věříte VV, nemyslím přímo vás ale ODS? Pokud skutečně nevěsta utíká, tak dá se čekat, že uteče i příště.

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Tak vy jste zvolili takový hezký příměr s tou nevěstou. No, kdo to ví.

Moderátor:

To už je taková staronová nevěsta.

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Kdo to ví? Neví to nikdo. Jedna věc, kterou mohu říct jako osobní přání, myslím tedy i přání ODS, aby všechny ty spory, všechny ty hádky, které jednak brzdily vládu, jednak otravovaly veřejnost, braly sílu, energii, naději, všechno, kdybych to řekla i zlým slovem, tak prošustrovali jsme hodně času. Tak kdyby tohle všechno skončilo, tak teprve mně by se velmi ulevilo, protože přeci jenom ten úkol, který ta vláda si určila hned v počátku své existence – provést reformy, ať už budou pro ni samotnou velmi bolavé, tak já myslím, že to je úkol, který má smysl. Pořád si myslím, že má smysl a proto mě to trápí dvojnásob.

Moderátor:

Víte, na druhou stranu, jestli to není dáno třeba tím, že vznikla špatná předmanželská smlouva. Pokud se po nějaké době musí dělat dodatek koaliční smlouvy tedy, jakoby té původní předmanželské smlouvy, tak jestli něco nebylo špatně už přímo na začátku toho vztahu?

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

A já si myslím že ne. To byla docela přesně napsaná podrobná koaliční smlouva. Nechtěla bych se teď s nikým přít, ale myslím, že jedna z nejpodrobnějších koaličních smluv, jaké vůbec v historii vznikaly. Takže si nemyslím, že tam bylo, ať úmyslně či neúmyslně něco opomenuto, zanedbáno, i ta koaliční jednání přece trvala dlouho, scházely se expertní týmy na jednotlivé oblasti, zdravotnictvím počínaje, kulturou konče, kdybych to měla říci ve zkratce, takže já si nemyslím, že ta smlouva nebyla dobrá,

Autor:

Proč se tedy ODS nechala časem natlačit do nějakého jednání o dodatku, pokud jste si stáli za tím, že ta smlouva byla dobrá od počátku?

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Nechci používat slovo nechali natlačit nebo nenechali natlačit, prostě ta trojkoalice je systém vládnutí tří stran, kde není jedna ta, která to tzv. píská a těch druhých dvou si nemusí všímat. Ano, je to složitost koaličního vládnutí v poměrném volebním systému, která přináší tisíce kompromisů personálních i osobních. Takže já trvám na tom, že ta smlouva byla dobrá a mohla fungovat i bez toho dodatku. Jestli pro VV se zdálo, že bez dodatku není možné jít dál, nyní je podepsán, uvidíme, zda to je tedy ta postačující už verze.

Moderátor:

ODS ale má největší díl odpovědnosti.

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

To ano.

Moderátor:

Za vládnutí právě proto, že má premiéra. Nechci samozřejmě říkat, že by to měla být strana, která tedy bude pískat těm ostatním, nicméně nemáte obavu právě tímto směrem, pokud ten největší díl odpovědnosti tam je, že také byste mohli sklidit odpovídajícím způsobem hořké plody?

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

A to myslím, že už i sklízíme, že ODS bude brána a vždycky tomu tak je, ta hlavní síla ve vládě je brána jako viník všeho, co se odehraje. S tímto vědomím jsme do toho šli a asi by bylo hloupé teď dělat, že jsme to nevěděli a že teď na to přicházíme. Ano, je to riziko, které jsme na sebe vzali.

Moderátor:

VV vznesly na druhou stranu ale třeba požadavek, aby se do fondu dopravní infrastruktury nalilo 14 mld. a učitelé, aby dostali navíc 4 slíbené mld. na platy v příštím roce. To přece nejsou tak nesmyslné požadavky a přesto o nich ODS v jednu chvíli vůbec nechtěla mluvit.

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Ale já, teď nevím, já jsem, jela jsem, takže jsem nemohla sledovat tu tiskovou konferenci, která následovala po podepsání toho dodatku, takže nevím, jak to přesně bylo s těmi platy učitelů, ale vím, že už v té původní smlouvě, tak přece byl obsažen nárůst platů ve výši 4 mld., tak já spíš si myslím, že tady došlo k nějakému nedorozumění a že si vysvětlovaly ty strany mezi sebou už v minulých dnech, že fakticky tato položka vůbec není ohrožena. Pokud jde o tu dopravní infrastrukturu, je jasné, že tam každá koruna se hodí vzhledem, kdokoliv se dívá, jak vypadají dálnice atd., ale vždycky stojí ta otázka, ano, víme, že to je správný cíl a dobrá investice, ale jenom nevíme, jestli na ni máme a když, kde máme vzít, kde těch 14 mld. nebude bolet. Asi kolem tohohle se točily ty řeči.

Moderátor:

Ještě zpátky k těm 4 mld. na platy pro učitele. Ono ten slib tam je a premiér říká, že bude naplněn, nicméně ministr financí Miroslav Kalousek chce po VV, protože ty vedou resort školství, aby v příštím roce ušetřily 9 mld. Takže na jednu stranu slib 4 mld. pro učitele, ale kde by na to ministr za VV vzal? Tam je obrovská disproporce a tím směrem se právě vedl ten spor.

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Teď musím říct, že jsem nebyla u těch jednání, takže těžko budu říkat o tom, jak přesně byly zkalkulovaných těch 9 mld. a proti nim ty 4 mld. Možná v tom hrají svou roli také fondy, které z velké části by mělo čerpat Ministerstvo školství, tedy fondy EU, které velmi významně by měly posílit jeho resort a tudíž by se ukazovalo jako legitimní, aby v některých jiných, nikoliv platech na učitele, ale v některých jiných položkách škrtalo. Ale to teď říkám, že to trošku předjímám tu nebo nějak komentuji úvahu, která snad zazněla při těch koaličních jednáních.

Moderátor:

Já se vás tedy zeptám na politickou otázku, pokud přímo u těchto jednáních jste nebyla. Podle vás jedná ODS a TOP 09 s VV jako rovný s rovným?

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Já jsem přesvědčena že ano, já jsem přesvědčena od první chvíle jako rovný s rovným. Kdybych chtěla tu situaci vyhrocovat, jakože ji nechci vyhrocovat, tak mám dojem, že tyhle ty dvě strany, i z titulu toho, že jsou delší dobu v tom politickém provozu jejich představitelé, a teď to myslím v dobrém, mají více zkušeností jak vládních tak parlamentních, takže byly mnohem tolerantnější k tomu novému členu vlády než by se očekávalo. Když ta vláda startuje, tak by se čekalo, jsou to profíci, kteří všichni tři jedou naplno a my jsme věděli, že prostě ta strana, která přišla jako nový subjekt do Sněmovny, nemůže mít tu sumu informací, čili ta tolerance z naši strany spíš byla větší než z jiných.

Moderátor:

Ale ono to opravdu teď při těch posledních jednáních chvíli vypadalo, že ODS a mluvím o ODS a samozřejmě i TOP 09, ale vy jste za ODS, proto mluvím jen směrem k té jedné straně, že ODS na VV v jednu chvíli už moc nezáleželo a právě narážím na ten moment, kdy premiér Nečas odmítl jednat o některých těch rozpočtových otázkách a v jednu chvíli to vypadalo, že to nechává úplně být jako by ODS už tak příliš nezáleželo na tom, jestli VV v té vládě po 30. červnu zůstanou nebo ne.

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Takhle já jsem to nechápala, že by ODS na tom nezáleželo. Ale chápala jsem to tak, že prostě ty věčné dohadování, věčné K9 po nocích, nedělích musí skončit a že požadavek směrem ke státnímu rozpočtu byl vznesen naprosto nefér, v nevhodnou dobu, kdy byly avizovaná témata, která vadila VV, např. personální obsazení vlády, např. chtěli mít větší kontrolu nad těmi otázkami, které se týkaly korupce a nejednou do toho přišla otázka rozpočtu a já si nemyslím, že se má státní rozpočet dohadovat na K9. Od toho je vláda. Od toho do ní ty subjekty nominují své ministry. To je vláda, která má přijít s tím návrhem, ne že to bude po nocích a já nevím kde, dávat dohromady nevím jaké těleso, kdo ví jak složené. To si myslím, že bylo správné, že premiér v tu chvíli řekl a dost a tady jednání končí, protože jinak by, jinak kdyby tento krok neudělal, tak si myslím, že všechna další rozhodování vlády vč. návrhu jakéhokoliv zákona, by se neodehrávala dominantně ve Strakově akademii, ale nevím kde jinde. To je podle mě nepřípustné.

Moderátor:

Ale VV vlastně chtěly jen po koaličních partnerech garance toho, že bude v září, až se bude jednat o rozpočtu, že skutečně budou peníze na ty vládní priority a nechtěly se dohadovat potom v září při jednání o rozpočtu nad těmi některými základními parametry a nebo parametry, které se vztahují k těm vládním prioritám, na kterých VV záleží. A navíc, až do teď vlastně, teď nastoupí 1. místopředsedkyně VV Karolína Peské do vlády, ale teď vlastně z těch čelních představitelů nikdo ve vládě nebyl, proto se ta jednání odehrávala na K9.

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

No, ve vládě bylo takové složení, jaké si ty strany dohodly. Např. pan ministr Šmerda, který dnes končí, a musím říct, že k mé lítosti končí, tak byl nominován VV jako jejich ministr. Tvářit se my jsme nominovali nestraníka a teď jsme nespokojeni, že ten nestraník se tam nebil za náš program, se mi zdá nefér jako výčitka směrem k ODS nebo k TOP 09, což taky zaznělo. Ale já nemíním tyhlety spory dál nějak rozvádět, extendovat, nevede to ničenu dobrému. Proto si myslím, že jsou úkoly, které má řešit vláda na své půdě, tam se ministři dohodnou a nějaké speciální otázky hnisu už obsaženy v té koaliční dohodě.

Moderátor:

Přijde vám ale tak úplně nelogické, že VV zkrátka chtěly po K9 nějaké garance směrem k tomu, že budou peníze na jejich vládní priority?

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Přijde mi to nelogické, protože o vše, co se týkalo programových otázek, hovořila ta koaliční dohoda a já, jestliže jsem před chvílí řekla, že si myslím, že byla postačujícím dokumentem, tak teď nemůžu říkat, že jejich požadavky jsou logické, jestliže jejich následkem je ten dodatek, který já beru, akceptuji ho, že tady je, ale podle mě se dalo jednat i bez něj.

Moderátor:

Ale VV tam mají nějakých, jak sami říkají nějakého 2,5 ministra, 9 mil. ministr financí Miroslav Kalousek teď směrem k tomu resortu školství, které VV vedou, tak samozřejmě z titulu té síly, pozice ministra financí samozřejmě směruje k tomu, že ministr školství bude muset šetřit, přitom v koaliční smlouvě jsou slíbeny 4 mld. Mně jde zkrátka o to, abych od vás zjistila, jestli opravdu si myslíte, že TOP 09 a ODS nejednají s VV v jistém okamžiku jako ne s úplně rovným, z pozice síly, z pozice převahy i u těch ministerstev, které mají třeba právě ministra financí?

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Znovu na to odpovím. Kategoricky, jednoznačně, jednou pro vždy odpovídám, že žádnou převahu neuplatňovala ODS, že naopak vyvíjela maximální možnou toleranci, někdy až za práh mého chápání, aby vyšla vstříc VV. Odmítám jakoukoliv uplatňování jakékoliv převahy.

Moderátor:

Zeptám se vás laicky úplně natvrdo, jestli zkrátka ministři za VV nedostávají větší kouř než ministři z ostatních stra, jestli třeba tam není tlak na to, aby 9. mld. ušetřil resort školství, když slíbil tento resort 4 mld. učitelům v příštím roce, jestli ten tlak na tak masivní šetření nedostává ministr školství jen proto, že na postu tohoto ministerstva, v jeho čele je člověk z VV?

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Ne, já to kategoricky vylučuji. Nemohu popisovat stav na vládě, tedy pokud bych použila ta slova, kdo je více kárán nebo více tlačen k úsporám nebo k nějakým krokům, který z těch ministrů, jak to vypadá na vládě. Dnes jsem z části té tiskové konference slyšela od všech tří předsedů stran, že si pochvalují to, jak na té vládě jsou schopni i ve velmi těžkých, při velmi těžkých návrzích zákonů reformních dospět k dohodě a že ta vlád vypadá vnitř úplně jinak než jak vypadá koalice navenek. Čili už tohleto by vylučovalo tu tezi o tom, že VV jsou tlačeny do nějakých velmi nefér podmínek, které ty ostatní dvě strany nemají. Kdybych měla bojovat za Sněmovnu, tak řeknu, no tak a jak to, že se nikdo neptá Sněmovny, jestli je to vůči ní fér nebo není fér, že ona šetří a nikde o tom nevykládáme, že 10 % z našeho rozpočtu v minulém roce, 10 % z našeho rozpočtu v tomto roce, nikdo neřeší, jestli je to vůči nám fér nebo není, my se s tím prostě popereme a hotovo dvacet. Takže já prostě jenom chci, aby si všichni srovnali v hlavě, v jaké situace ČR je, aby vládní koalice vzala rozum do hrsti a místo všech těch hádek a škorpení a přetahování na veřejnosti o body, pročež z části je to i tahleta velmi nejapná hra o to, kdo zaboduje u veřejnosti tím, že vznese nějaký kategoričtější požadavek, tak se řeší, kdo komu ustoupil, kdo v té při prohrál, kdo vyhrál, kdo tedy je ten silnější, kdo je méně silný, kdo je zdatnější. No mně tohleto vůbec nebaví. Já si myslím, že to nebaví nikoho, tak bych si velmi přála, aby tohleto skončilo a opravdu ta vláda udělala i za cenu, že ztratí politické body, ty nepopulární kroky, které udělat má.

Moderátor:

Jak podle vás ten smír teď dlouho vydrží, tedy do září, než se začne jednat o návrhu státní rozpočet pro příští rok?

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Ten rozpočet určitě nebude jednoduché období a nebývá nikdy. Je to taková pravidelná, už jsem to někdy říkala, rozbuška na politické scéně každoročně se opakující. Teď ještě vzhledem k podmínkám, které nevíme, jak přesně zahýbají s příjmy výdaji letošního roku. Uvidíme, co tedy budeme znát, jaká čísla budeme znát v průběhu prázdnin, tak se může zdát, že ten rozpočet bude ještě napjatější jednání. Do 30. září vláda musí návrh předložit, pak vzniká to 3měsíční, ten 3měsíční interval, říjen, listopad, prosinec, k tomu, aby byl zákon schválen, tedy aby od 1. ledna příštího roku platil. No nečekám, že to bude selanka a že to bud jednoduché, že to by mi nevadilo, pokud tam bude opravdu ten věcný spor o to, kde vzít a kde přidat. To já chápu, že to je velmi legitimní a správná debata. Ale to, co jsme viděli teď, dosud, tak se mi nezdálo, že to byly takovéhle spory.

Moderátor:

A přežije vláda podle vás i to rozpočtové pnutí na podzim?

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Pokud to všechno, teď vezmu-li ten poslední půlrok, který byl charakterizován těmi hádkami a krizemi vládními, pokud to všechno má mít nějaký smysl, tak by měla přežít.

Moderátor:

Vstup ženy, Karolíny Peské do vlády, obsadí místo vicepremiérky a šéfa pro legislativu, prospěje podle vás atmosféře ve vládě, když ji třeba srovnáte právě s vyjednávací metodou, kterou má Vít Bárta, přece jen samozřejmě je tam rozdíl, jestli prospěje uvolnění atmosféry podle vás její vstup do vlády?

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Já doufám, že ano. Je to nový člen vlády, nový prvek mezi tou sestavou současnou. Určitě to může tenhle pozitivní vliv mít.

Moderátor:

Podle opozice jsou jediným řešením nebo do této chvíli byly jediným řešením předčasné volby. Vy jste i dnes řekla, že si to nemyslíte. V případě, že ty třenice budou pokračovat, nebylo by to nejčistší řešení? Proč se bráníte předčasným volbám v případě, že ta situace se bude dál radikalizovat?

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Já nemám ráda takové to slovo čisté řešení. Protože čisté řešení v takto složitých situacích, čisté řešení podle mě by byla změna volebního systému. Ne volby samy o sobě. Změna pro změnu, která žádnou změnou v důsledku nebude, protože místo jednoho subjektu, kdyby byly teď volby, dnes, tak jsem schopná dát hlavu na špalek, že VV se do Sněmovny nedostanou, ale dostane se nějaký jiný spasitel, který nebude mít hesla o dinosaurech, ale bude mít jiné krásné heslo, které bude nádherně znít, je tady prostor několika hlasů, které se nasměrují k tomu novému subjektu. Jestli by to byly kterýkoliv z těch subjektů, který klepe na dveře současné scény, tak to vůbec neznamená, že to bude konstruktivnější postup. Čili já to čisté řešení nevidím. Čisté řešení je změna volebního systému na většinový. Prosím, potom ať ten kdo zleva nebo zprava vyhraje, ať má plnou moc, ať je vláda sestavena monotématicky, tedy buďto sociální demokraté nebo levice, nebo ODS tedy pravice a ať nese plnou moc a plnou odpovědnost. To je podle mě čisté řešení. Ale nové volby, jenom proto, že po roce, a velká část společnosti je nespokojena, a ty důvody jsme tady trochu zmínily, jenom proto si říct ať jsou volby, a už nezájem, co bude po nich, co se stane s rozpočtem ČR, co bude s našim raitingem v té rozbouřené Evropě, kdy se čeká na každou zemi, která spadne do té propasti k těm ostatním neperspektivním, aby si ty zbývající více perspektivní rozdělily ten zbytek investorů, který ještě je ochoten do dluhopisů evropských investovat, no to podle mě je strašidelné, strašidelní hazardování s pozici ČR.

Moderátor:

Na druhou stranu sama ale očekáváte ne úplně jednoduché jednání na podzim o rozpočtu…

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Ale to nebylo nikdy, promiňte, že vám skáču do řeči.

Moderátor:

Má ODS nějaký plán B v situaci, kdy by se ta situace opravdu nějakým způsobem dál zhoršovala? Menšinový kabinet v době, kdy se schvalují vládní reformy? Co by to udělalo s vládními reformami? Jestli máte nějaký záložní plán?

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Tak abych vám řekla, že teď máme nějaký záložní plán promyšlený, připravený, napsaný na papíře, to nemáme. Ale zase, na druhou stranu, ono těch možností nekonečný počet není. Ano, pokud by skončila tato koalice, je zde možnost jednání o menšinové vládě a její podpoře za nějakých podmínek. Pak je zde možnost, a to je jenom hypotetická, prosím, nevolám po ní, neavizuju, že nějaká jednání probíhají, aby se z toho nestalo zase nějaké téma, ale je zde hypotetická možnost velké koalice. Pak je zde možnost předčasných voleb a úřednické vlády. Těch možností ale…

Moderátor:

Vy byste si dovedla představit velkou koalici v tuto chvíli s ČSSD?

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Já teď zopakuji to, že o tom vůbec neuvažujeme. Nemyslíme na to…

Moderátor:

Je to teoretická možnost?

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Vyhodnotila jsem tady pouze teoretické možnosti, které každý zná. To je základní učebnice v politice, každý vám je takhle vyjmenuje.

Moderátor:

Otázka je, jestli mluvíte z hlediska ústavních možností a nebo politických voleb.

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Já jsem to řekla, nevedeme žádná jednání. Nepřeju si to, neuvažujeme o tom, vyjmenovávám pouze možnosti, které existují, nepřidávám jim žádná znamínka.

Moderátor:

Ještě jedna otázka, vydá podle vás Poslanecká sněmovna k trestnímu stíhání poslance Víta Bártu a Jaroslava Škárku? Co by tomu mohlo zabránit?

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Za Sněmovnu teď mohu mluvit těžko, protože je to 200 poslanců, poslankyň, poslanců, kteří budou muset rozhodovat.

Moderátor:

Z hlediska politických možností. Co by tomu mohlo zabránit?

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Tak na jednu stranu byli jsme žádáni jako Sněmovna několikrát o vydání v minulém volebním období, v tomto a mně se zdá, že nejlepší přístup je ten, když ti, kteří mají tenhle ten problém, sami oznámí Sněmovně, že si přejí být vydáni. Potom to rozhodování všech zúčastněných je jednodušší. Já osobně budu hlasovat pro vydání obou, jak Víta Bárty, tak pana Škárky. Ať už jejich pře dopadne jakkoli, myslím si, že v tomto případě lze mluvit o tom čistším řešení, nechť jsou tedy otevřeny dveře tomu šetření, nechť se dovíme všechny podrobnosti a potom nestranný soud nechť rozhodne. Já jsem takto připravena. Mluvit za celou Sněmovnu mohu těžko.

Moderátor:

Předsedkyně Poslanecké sněmovny za ODS Miroslava Němcová. Děkuji vám za rozhovor. Na shledanou.

Miroslava Němcová /ODS/, 1. místopředsedkyně strany:

Pěkné prázdniny dětem. Na shledanou.

Moderátor:

Interview končí, za chvíli už Události, podívejte se na ně. Krásný večer.

Obdivuji moderátory, kteří se

Obdivuji moderátory, kteří se znovu a znovu paní předsedkyně sněmovny na něco ptají, když předem dobře vědí, že paní předsedkyně nic neví, u jednání nebyla, dokumenty nečetla, atd. apod. Ostatně, i ti její voliči musí být obdivuhodně skromná parta ... ////

Bylo tu vzneseno zajímavé téma, a to trojkoaliční soužití s VV. Odeesáci to asi vidí jinak (mimořádná tolerance vůči nezkušenému partnerovi, hahaha), ale odsud to vypadá tak, že Nečas nejdřív VeVerkám vyhodil z vlády pár ministrů, pak za to slíbil nějaké kompenzace (jako např. trafiku pro Johna), ale když se John chtěl ujmout úřadu, Nečas mu dělal nesmyslné personální obstrukce. Když se pak VeVerky domáhaly slibovaného personálního zastoupení ve vládě, dělal Nečas, jako že neumí počítat do čtyř ani že nerozumí česky. Až teprve když VeVerky pohrozily odchodem z koalice, najednou Nečas jakoby trochu dostal rozum a ve všem ustoupil. O co teda Nečasovi šlo? O pár neděl koaličního hádání? ////

A teď ještě ty slíbené miliardy. Podle Němcové se slibovalo na K9 a rozhodovat (neboli sliby neplnit) se bude ve vládě. To je tak blbý, jako by to vymejšlel sám Nečas. Adekvátní reakce VeVerek by byla hlasovat proti vládě úplně ve všem - koaliční smlouva se přece podepisovala na K9 a hlasuje se úplně jinde, v Parlamentu. Jenže bohužel VeVerky takhle razantně dveřma neprásknou, takže to ODS ani Němcová nikdy nepochopí. Koryta nadevše! ////