Novela zákona o ochraně ovzduší byla špatná
Jiří Hanzlíček

Právo, 25.06.2011

Poslanci nedávno schválili další z již nespočitatelného množství zákonných novel. Tentokráte byla na řadě novela zákona o ochraně ovzduší.

Novelu však oprávněně vetoval prezident republiky Václav Klaus. Celá řada ustanovení budila i přes malý zájem poslanců i odborné veřejnosti rozpaky a nejasností o praktických dopadech. Proto se schválení neustále odkládalo. Záměr novely by však rozhodně měl zajímat motoristy i občany mnoha našich měst.

Dovoluji si upozornit na jeden, podle mého názoru nejzávažnější problém. Vyjma dalších ustanovení dává novela zákona možnost vyhlásit obcím nízko emisní zóny, do kterých nebudou smět vjíždět motorová vozidla s horšími parametry vypouštěných výfukových plynů. Za normálního počasí bude záležet na možnostech měst a obcí, zda technicky mohou vymezit objízdné trasy a zákon využít. V kladném případě může dojit vlivem provětrávání a doslova rozfoukání vznikajících škodlivin ke zlepšení ovzduší ve vymezených zónách. Neplatí to však vždy. Při nedávné stávce odborářů došlo k výraznému omezení aut ve středu Prahy. Prováděné měření však nepotvrdilo výraznější zlepšení ovzduší, neboť hlavním faktorem zůstávají aktuální rozptylové podmínky.

Předložená novela měla především zlepšit ovzduší při vznikajících prašných smogových situací. Zde přestává mít zákonodárný i praktický smysl.

Vláda, ministr životního prostředí i krajské orgány jsou postaveny před tíživou a obtížně řešitelnou situaci, jak ovzduší skutečně zlepšit. Bojí se nahlas říci, že hlavním viníkem vzniku prašného smogu v našich orografických podmínkách, jsou především nepříznivé meteorologické rozptylové podmínky. Nedochází k provětrávání oblasti a nastává definovatelný stav bezvětří. Vytvoří se jakási uzavřená "deka", která nepropustí ven vypouštěné škodliviny. V tomto případě nepomohou žádné administrativní zákazy vjezdů motorových vozidel. Vzhledem k celé organizaci, vyznačování objezdových tras, účastí policie a vznikajících ekonomických nákladech je zde opravdová a skutečná pomoc občanům z ustanovení předložené novely zákona velmi problematická. I když se to někomu nebude líbit, musel by nastat zákonný nebo vládní příkaz okamžitého uzavření všech průmyslových podniků, zákaz vytápění v domácnostech a zastavení veškeré automobilové dopravy. Prakticky je to neproveditelné. I v tomto případě by však narůstaly koncentrace škodlivin v ovzduší, jejich náběh by však byl o něco pomalejší.

___________________________________________________________________________________