Vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Miloslav Plass

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje mělo po čtyřech letech na stole aktualizovaný plán, který řeší problematiku odstraňování bariér, se kterými se denně setkávají naši občané se zdravotním postižením.

To, co zdravý člověk překročí, obejde, včas zahlédne nebo uslyší, může pro člověka se zdravotním postižením znamenat v mnoha případech nepřekonatelnou překážku. Plán, který schvalovalo zastupitelstvo před čtyřmi lety, zmapoval bariéry v oblastech, ve kterých působí kraj a může ovlivnit jejich odstranění. Je to například školství, doprava, zdravotnictví, územní plánování nebo oblast sociální. Samotné pojmenování překážek, které komplikují život zdravotně postiženým, nestačí a proto i tento plán popisuje opatření, která povedou k odstranění bariér. Není to jen zajištění bezbariérovosti škol, veřejných budov, dopravních prostředků atd., je to i informování veřejnosti o problematice zdravotně postižených za účelem lepšího pochopení jejich vnímání svého okolí a překážek, se kterými se denně vyrovnávají.


Správný přístup k člověku podle druhu jeho postižení je prvním krokem k navázání úspěšné komunikace, která je nezbytným předpokladem pro účinnou pomoc. Komise Rady, která se zabývá problematikou osob se zdravotním postižením, dostala za úkol plán aktualizovat. Aktualizace se zaměřila hlavně na to, aby byl plán co nejméně obecný a proklamativní. Aktualizovaný plán je konkrétní a realizovatelný. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje tento plán schválilo na svém jednání 27. ledna 2010. Pokud se bude s tímto plánem pracovat i při sestavování krajského rozpočtu, bude to ve svých důsledcích znamenat zlepšení životních podmínek pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji.    

___________________________________________________________________________________