Kam až musí dojít katastrofy, aby i militanti pochopili, že základní svobodou je právo na život!
Iveta Chmielová Dalajková

K nejdůležitějším základním lidským právům je právo na život. V posledních dnech se v médiích stále častěji objevují zprávy o problémech hladovějících obyvatel Somálska. Přestože by se nezasvěceným mohl zdát tento problém vzdálený, nesmíme zapomínat, že Afrika je k evropskému kontinentu nejblíže a že tamní dění muže mít přímý ekonomický, sociální a bezpečnostní dopad na náš kontinent, ČR nevyjímaje.

Připomeňme si stručně, že před dvěma lety somálští radikálové zakázali činnost zahraničním humanitárním organizacím kvůli tomu, že jsou nemuslimské. Během posledních dní však pod příslibem, že humanitární organizace nebudou mít žádné skryté plány, povolili vstup na území.

Muselo opravdu dojít až k tak silnému vyhladovění dětí a obyvatelstva, aby povolili OSN dopravit pomoc blíž než do sousední Keni (ve které se nyní nachází největší utečenecký tábor), kam vyhladovělí lidé utíkají za pomocí? V tomto roce se hovoří o nejhorším suchu za posledních šedesát let. Sucho ale ohrožuje celý východ Afriky, Keňu nevyjímaje. Keňská vláda tak povolila otevření dalšího utečeneckého tábora na svém území.

Už se nehovoří o krizi, ale o katastrofě. Na nedělním kázání se k somálskému hladomoru znepokojivě vyjádřil i papež Benedikt XVI. a FAO svolává krizovou schůzku ministrů k nalezení řešení. Nebudete to ale jednoduché, dárci jsou navíc unaveni zejména z politické situace v tzv. Rohu Afriky. Není to totiž poprvé, kdy Somálsko masově hladoví a velký podíl na tom má i absolutní politický a ekonomický chaos a občanská válka ve které se země zmítá přes 20 let. Příroda dokáže potrápit i stabilní země, natož pak státy, kde vládne větší nestabilita.

Nejjednodušší způsob, jak teď může každý z nás pomoci, je poslat např. textovou zprávu z mobilního telefonu, kterou jsem právě odeslala i já.

"DMS SOS SOMALSKO" na telefon 87777 .

Plně souhlasím s panem

Plně souhlasím s panem Kocourkem. Dvacetiletá občanská válka muslimů mne vůbec nezajímá, a darovat jim ještě peníze na zbraně, to snad né, paní Dalajková! Potraviny tam prouděj z EU a USA a kde mizí? Tohle je teda článek ... fuj.

Právo na život, Somálců

Právo na život, Somálců stejně jako kohokoli jiného, spočívá v tom, že je nikdo nebude zabíjet (pokud se milí Somálci nebudou věnovat pirátství něbo nějaké jiné místně oblíbené formě kriminality). Údajné právo Somálců na život ale NESPOČÍVÁ v tom, že mají jakýsi automatický nárok, aby je "někdo" jiný krmil, šatil a ubytovával. ////

Nezpochybňuji právo kohokoli svými vlastními penězi spolufinancovat mercedes ředitele libovolné humanitární nadace dle vlastního výběru. Pokud však někdo tu svoji "nejjednodušší" pomoc Somásku myslí vážně, doporučuji dotyčnému rozmyslet si následující:
- Co přesně chce svojí pomocí docílit? ////
- V jakém časovém horizontu má kýžený "pomocný" efekt nastat? ////
- Jak se pozná, že kýžený "pomocný" efekt opravdu nastal? ////

Tu a tam se zde v komentářích objeví názor - já ho nesdílím - že obyvatelé té které země (zpravidla míněno Česko) mají takovou vládu, jakou si zaslouží. Platí to i pro Somálsko? ////

Výborně. Zde se projevil na

Výborně. Zde se projevil na plné koule Homo Sapiens Sapiens. Kdo jen teď zodpoví jeho zvídavé a nanejvýš rozumné otázky? Dokud se nepozná, že kýžený "pomocný" efekt opravdu nastal, nedávejte nic. Ani korunu, bratři sourozenci soukmenovci! Mějte rozum! Nejsme jako oni!

To máte jako s tou blbostí,

To máte jako s tou blbostí, Gregory. Boj nesmí přestat. Vaše "obavy" jsou rovněž půvabný eufemismus. Nebojte se přece rovnou napsat, že se na nějaké vychrtlíky v Somálsku i na neziskovku Člověk v tísni můžete klidně z vysoka víme co.

Připojil jsem se. To je jedna

Připojil jsem se. To je jedna z nejsmysluplnějších zpráv, objevivších se v tomto roce zde na Virtually. Ruky stisk, milá Iveto Chmielová Dalajková.

___________________________________________________________________________________