Farmářské trhy jsou pro lidi
Tomáš Chalupa

Dokazovat, že farmářské trhy, jejichž rozjezd v různých koutech naší země podporuje Ministerstvo životního prostředí dotacemi z revolvingového fondu, jsou trefou do černého, je jako nosit dříví do lesa: stačí zavítat mezi jejich návštěvníky, nahlédnout do plných košíků, postavit se do fronty u stánků a poslechnout si, co si lidé říkají. Málokterý státem podpořený záměr se může pochlubit takovou odezvou u obyvatelstva.

Je třeba zdůraznit, že stimulační akce Ministerstva životního prostředí v žádném případě nejde proti principům volného trhu, ba naopak – nedotujeme samotné farmářské zboží, jeho cenu určuje volná soutěž. Žadatelem o dotaci nemůže být samotný prodejce, ale obce a nestátní neziskové organizace, které takové farmářské trhy zřizují. Státní peníze jsou tudíž použity k vytvoření základního volnotržního rámce, v němž se soutěž výrobců může odehrávat na novém půdorysu, nikoli jenom ve vztahu k supermarketům. Dotace je navíc výslovně určena pro start pořádání trhů – za maximální částku 150 tisíc korun investují pořadatelé do základních věcí, které pro pořádání trhů potřebují – montáž a demontáž prodejních stánků, instalace chladicích zařízení pro potraviny a toalety pro veřejnost, zajišťuje propagaci, jedná s farmáři o jejich účasti, dohlíží nad dodržováním tržního řádu, atd.

Alokovaná finanční částka ve výši 10 milionů korun je v současné době vyčerpána, ačkoli letní sezóna je v plném proudu. Znamená to snad, že ministerský projekt nějakým způsobem selhal, nebo nebyl založen na řádném odhadu? Nikoli! Znamená to spíše, že se ministerský počin setkal s mimořádným zájmem. Vždyť původně na celý projekt bylo vyčleněno jen 5 milionů korun a navýšení na dvojnásobek bylo operativní reakcí Ministerstva životního prostředí na kromobyčejný zájem ze strany žadatelů. Svědčí o tom holá fakta: za dobu od 19. března 2011, kdy jsme původní výzvu zveřejnili, se na nás s žádostí o finanční pomoc obrátilo 110 potenciálních pořadatelů, u 72 z nich už bylo rozhodnuto o finanční podpoře kladně, 18 žádostí je v řízení a má dobrou šanci na úspěch (vzhledem k tomu, že maximální dotace činí 150 tisíc korun, nepřesáhne jejich případná podpora celkovou částku 2,7 milionu korun). Zbylé žádosti nebyly doporučeny k podpoře z různých věcných důvodů, většinou proto, že neměly formální náležitosti, nebo nesplňovaly stanovené podmínky dotačního řízení. Znamená to, že se dostane na všechny, kteří o dotaci požádali a splňovali kritéria – a to je drtivá většina žadatelů, zhruba kolem 80 %!

Někdo může namítnout, že na farmářských trzích se mezi poctivé české zboží mohou vloudit potraviny zahraniční provenience s výrobními technologiemi zdaleka neodpovídajícími samotnému záměru takových trhů. Inu, stát se může cokoli a žádné prodejní místo na světě není stoprocentně zajištěno proti podvodnému přelepování etiket. Zkušenost je ale taková, že nepoctivé prodejce vyloučí ze svého středu právě ti, kteří na trzích nakupují. Najde-li se mezi kvalitními českými jablky jedno zkažené a nepůvodní, lidé to záhy dobře poznají a prodejci neodpustí.

Také je dobře vědět, že celý projekt je rozvržen na dobu šesti měsíců a Ministerstvo životního prostředí po jejich uplynutí zkontroluje, jestli byly dodrženy podmínky stanovené v grantové smlouvě. Pokud zjistí, že splněny nebyly, bude muset pořadatel vrátit dotaci až do její plné výše. Tudíž ani jedna koruna z kapes daňových poplatníků nebude zneužita překupníky a nepoctivými prodejci pro odbyt nekondičního zboží.

Věřím, že dotacemi na rozjezd farmářských trhů v Česku podpoříme jejich pořádání a oživíme tím vzhled našich obcí, učiníme je malebnějšími a lákavějšími pro turistický ruch. Doufám také, že se nám podaří zvýšit zájem lidí o produkty vyráběné a pěstované s ohledem na šetrné využití přírodní a kulturní krajiny a propojíme veřejný a podnikatelský sektor. Tradice trhů čerstvých domácích potravin byla ke škodě nás všech přerušena boomem supermarketů a překotného konzumu cizokrajného zboží. Všichni si ale uvědomujeme, že pravou kvalitu najdeme u nás doma, na našich zahradách a polích u těch, kteří se péči o půdu i potraviny věnují s láskou. Je proto v našem zájmu podpořit rozvoj malých českých výrobců a ze značky "Farmářské trhy" vytvořit záruku kvality.

___________________________________________________________________________________