Rozhovor, který prezident Václav Klaus poskytl pořadu „The Bolt Report” 24.7.2011, televize Ten, Austrálie
Pavel Zvěřina

 

přeložil: Pavel Zvěřina

Andrew Bolt: Václav Klaus, prezident České republiky, je momentálně na přednáškovém turné po Austrálii, ale předsedkyně vlády Julia Gillard se s ním, ke své hanbě, odmítá setkat. Víte, prezident Klaus je nejen význačný ekonom, bývalý premier a nyní hlavou státu, ale je to také skeptik a napsal bestseller, výbornou knihu "Modrá, nikoli zelená planeta" [anglické vydání má název "Blue Planet In Green Shackless"], varování před hysterií globálního oteplování. 

 

Prezidente Klausi, děkuji, že jste si na nás udělal čas. Proč tak strašíte naši předsedkyni vlády? 

 

Václav Klaus: No, já jsem překvapen, že je vystrašená. Potkal jsem se s ní minulý rok v Bruselu na summitu EU-Asie, dal jsem jí svou knihu a měli jsme velmi, velmi příjemný rozhovor, tak jsem překvapen, že se bojí mých názorů. 

 

AB: Ale ona tady je skutečná nechuť setkat se, tedy u politiků, setkat se se skeptiky, jako jste Vy sám. Co to je za strach, co myslíte? 

 

VK: Za prvné - nelíbí se mi termín 'skeptik', protože už to samo o sobě je nálepkování... prostě já jsem vědec a ekonom, který studuje důkazy, který se snaží porozumět všem vědeckým hypotézám kolem tohoto problému a nejsem o tom přesvědčen. Takže to není skepse jako individuální přístup. Říkáme-li tomu skepticismus, už to samo o sobě něco znamená... Já sám jednoduše nevidím žádné důkazy o nebezpečném globálním oteplování, a především ne o nebezpečném globálním oteplování způsobeném lidstvem, a v tomto pohledu na věc nejsem osamocen; vím, že mnoho velmi vážených australských vědců říká to samé. 

 

AB: Ano, to je pravda, v tomto pořadu jsme mluvili s mnoha významnými vědci, kteří také řekli, že neexistuje žádný skutečný důkaz, že by právě lidské aktivity způsobovaly globální oteplování, rozhodně tedy ne do nebezpečné míry. Jaké tedy máte pocity z opatření, která jsou zaváděna k zastavení i toho nepatrného oteplování, jež se pozastavilo asi před deseti lety, opatření jako daň z kysličníku uhličitého?

 

V.K.: Víte, já jsem strávil většinu svého života v komunistické éře bývalého Československa a docela dobře si pamatuji, všichni si to pamatujeme, že jedním z tehdejších hesel, z hesel komunistické strany, bylo "Poručíme všemu, poručíme větru dešti". Bylo to slogan napsaný v našich učebnicích, takže když se dnes podívám na lidi, kteří se snaží ovládnout světové klima a snaží se kontrolovat teplotu, připomíná mi to komunistické nesmysly, takže jsem motivován mluvit hlasitě, cestovat po celém světě, psát knihy a články... Kniha, kterou jste měl v ruce, už se dočkala sedmnácti vydání v sedmnácti jazycích, takže já opravdu..., já se opravdu děsím té propagandy o globálním oteplování.

 

AB: Co si tedy myslíte, že nám hrozí nejvíce, globální oteplování, nebo opatření, která někteří lidé navrhují údajně k jeho zastavení?

 

V.K.: Jako Vy... Víte, podtitul mé knihy je "Co je ohroženo: klima nebo svoboda?" a moje odpověď je 'klima je v pořádku'. Co je ohroženo, je svoboda a dodal bych, svoboda plus naše prosperita, naše životní úroveň. To je to, o co tu jde!

 

A.B.: Co tedy ohrožuje svobodu? Domníváte se, že jde o nějaký nátlak na demokracii v rámci omezování chování lidstva...? V čem vidíte to nebezpečí?

 

VK: Opět a znovu, myslím si, že skutečnost, že jsme prožili tolik let v komunismu nás proměnila... že jsme se v této době něco naučili, a že to v nás vyvolalo velkou opatrnost ke všem pokusům o omezování naší svobody, k omezování demokracie ve jménu nějakých vyšších cílů, myšlenek či hodnot a jsme v těchto věcech velmi podezíraví, takže nemám rád, když slyším, že je tu opět někdo, kdo mi chce říkat co mám dělat, co mám jíst, jak se mám chovat a tak dále, zkrátka jak mám žít. Musím říct, že to je něco, na co jsem velmi citlivý.

 

AB: Pane prezidente Klausi, jsme Vám vděčni, myslím, že máte velmi důležité zprávy. Vítejte v Austrálii.

 

V.K.: Děkuji pěkně.

 

(Neautorizovaný překlad Pavel Zvěřina)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Transcript of The Bolt Report 24.7.2011, television Channel Ten, Australia

 

Andrew Bolt: Vaclav Klaus is prezident of the Cech Republic and on a speaking tour of Australia, but Prime-Minister Julia Gillard shamefuly refuses to meet him. You see, prezident Klaus is not only a distinguished economist, a former Prime-Minister, now a head of state, he's also a sceptic and has written a best-seller, this very great book "Blue Planet In Green Shackless", warning against the global-warming hysteria.

 

Prezident Klaus, thank you for joining us. Why do you so frighten our Prime-Minister?

 

Vaclav Klaus: Well, I'm surprised that she's frightened. I've met her last year in Brussels at an EU-Asia summitt and I gave her my book and we've had a very very pleasant conversation, so I'm surprised that she's afraid of my views.

 

A.B.: but there has been a real reluctance to engage, for politicians to engage with sceptics such as yourself. What is this fear, you think?

 

V.K.: First - I don't like the term 'sceptic' because it's already a labelling and simply I am a scientist and economist who studies evidence, who tries to understand all the scientific hypothesis behind the whole issue and I'm not convinced about it. So it's not scepticism as an individual attitude. When we call it scepticism, it means already something, so... I simply don't see any evidence about the dangerous global warming and especially about the dangerous man-made global warming and in this respect I'm not alone and I know that many very serious Australian scientists are saying the same.

 

A.B.: Well, that's true, we've spoken to distinguished scientists on this program who've also said that there's no real evidence man is heating the world, certainly not dangerously. What does that make you feel about measures, then, that try to stop what little warming we've seen, that paused about a decade ago, things like carbon-dioxide taxes?

 

V.K.: You know, I've spent most of my life in a communist era in the former Czechoslovakia and I remember it quite well and we all remember that one of the slogans of the day, made by the Communist Party 'We will dictate everything, we will rule the wind and rain'. It was a slogan written in our text-books so when I look at people now trying to control the global climate and trying to control the temperature, it reminds me of the communist nonsenses, so therefore I am motivated to speak strongly, to travel all over the world, to publish books and articles... The book you've had in your hand has already seventeen foreign editions in seventeen languages so I really..., I'm scarred by the global-warming propaganda.

 

A.B.: What then do you think we are threatened the most, global warming or the sort of measures people are proposing to allegedly stop it?

 

V.K.: As you... you know, the subtitle of my book is 'What Is Endangered: Climate or Freedom?' and my answer is 'Climate is OK'. What is endangered is freedom plus, I would add, our prosperity, our living standards. That's the issue!

 

A.B.: What is the threat to freedom here? Do you see this as some sort of imposition on the democracy, in terms of limiting human behaviour...? What's the threat?

 

V.K.: Again, again, I think that the fact that we've lived so many decades under communism made us... we've learned something during that era and it made us very sensitive to all attempts to limit our freedom, to limit democracy in the name of some higher goals or ideas or values and we are very suspicious in this respect so I don't like to hear that there is again someone who wants to tell me what I should do, what I should eat, how I should behave and so on..., how to live, simply. That's something, I must say, I'm very sensitive about.

 

A.B.: Prezident Klaus, we're very gratefull to you, I think it is a very important message and welcome to Australia.

 

V.K.: Thank you very much.

Jak je dobré slyšet i tu

Jak je dobré slyšet i tu druhou stranu: http://www.klaus.cz/clanky/2883
Jak dlouho ještě bude Daniela Drtinová otravovat svým protiklausovským postojem? Veřejnoprávní televize se v Událostech skutečně vycajchnovala!

Jen bych rád toho odborníka

Jen bych rád toho odborníka na Klause upozornil, že Shackless by znemenalo něco jako "bezchalupný" Shackles jsou pouta.

Levicacti blbouni novinarsky

Levicacti blbouni novinarsky si mysli, ze jim bude kazdy zobat z ruky. Chteli-li rozhovor po Klausovi, pak se musi smirit s tim, ze Klaus nebude kvuli rozhovoru ponizovat a prochazet jak na letisti nejakymi bezpecnostnimi ramy. Je mi jedno zda je prezident ci ne, ale nemel by to delat zadny clovek. Jsem-li nekam pozvan abych neco sdelil, a hostitel si mne bude lustrovat, tak jedine spravne je se otocit a rici, tak nashledanou panove. Nikdo z lidi, ani tech neprezidentskych neni zadna onuce a je li pozvan, tak nebbude prochazet bezpecnostnim ramem. Neco jineho je, kdyz prochazi turista parlamentem nebo do studia.

Pokud toto udela vratna nejakemu pozvanemu navstevnikovi, dostava automaticky vynadano. To neni podomni prodejce, ani pojistovak, ale navsteva a k jako navsteve by se meli chovat slusne. Ale vysvetlit novinarum slusne chovani...to nezvladl ani Topolanek a jakej to byl slusnak:-)

Přesně tak, proč by tak

Přesně tak, proč by tak činil...
Sice je na soukromé, nikoliv oficiální návštěvě, ukázal, jak se chová hlava státu, respektuje pravidla a vyzařuje z ní respekt k pravidlům hostitelské země atd.

Hlavně, aby se nám vrátil...

P.s. Myslíte pitomo, že bezpečnostním rámem měl jít poprvé ?

Pokud Václav Klaus přišel

Pokud Václav Klaus přišel jako prezident, byl rám urážkou. Pokud přišel jako soukromá odoba, je jeho volbou, zda projde a nebo neprojde.

To, že místní hýkající oslíci by prošli, že by si nechali namontovat možná i sledovací kameru na záchod protože je to správné a vrchnost se musí poslouchat neznamená, že takový musí být i Klaus.

Ano, to je kámen úrazu, kdy

Ano, to je kámen úrazu, kdy si náš prezident už v minulosti vybíral, vystupuje li roli občana VK nebo prezidenta VK. Tady byl na soukromé návštěvě a ujišťuji vás, že se s ním na letišti rovněž nebavili, chce, či nechce li projít bezpečnostním rámem. Navíc, bylo li mu řečeno, že v budově AUS parlamentu musí projít detekčním rámem každý. V tuto chvíli se právě ukazuje, jak který státník respektuje zákon hostitelské země, zvyklosti atd. VK, ať již v roli prezidenta, či občana, neukázal nic, pouze nabubřelost a aroganci a hulvátství, kdy se ani neumí rozloučit.

Nicméně, bavit se na toto téma s někým, kdo obhajoval i jeho krádež pera v Chile, je opravdu ztrátou času.

Zadnou kradez jsem

Zadnou kradez jsem neobhajoval, protoze se jedna o kradez jen ve vasem antiklausovskem mozku. Jen blazen si muze myslet, ze prezident ukradne pero. Proc by asi to pero kradl???

K tomu ramu jeste jednou. Cenim si toho, ze Klaus jako svobodymyslny obcan s nezachoval jako ovce a bezpecnostnim ramem neporsel. Je li nekam ppozvan jako host (a je uplne jedno jestli je v roli prezidenta ci nikoliv-nevim ani jak se da od role prezidenta oddelit) a ma li byti lustrovan, pak udelal to nejlepsi co mohl. Vy se z toho Klause jednou zblaznite, clovece nestastna.

Kdyby to pero nekradl, choval

Kdyby to pero nekradl, choval by se jinak. On sám svými zastíracími manévry dokázal, že kradl.
Je to naprosto bezohledný sebestředný ješita, který pro svou slávu je schopen zničit zájmy Česka, kdykoli se naše a jeho zájmy dostanou do rozporu.
Jeho jakožto českého prezidenta nezajímá, že 10 milionů Čechů má nejdražší benzín a přitom horší kvality, žrádlo dražší Německa a přitom horší kvality, telefonní poplatky dražší Evropy a přitom podvádějí, že máme nejvíc policajtů v Evropě a přitom nikdy žádnou skutečně velkou kauzu nevyšetřili, k tomu se jaksi vůbec nevyjadřuje. Ale neváhá přeletět planetu aby oblažil pár lidí v Austrálii svými moudry.
Mně to moc nevadí, jen ho prostě nemůžu obdivovat, je to jen takový hodně vychytralý ješita, který této zemi škodí v podstatě stejně jako většina českých politiků.

Vám už se to očividně stalo.

Vám už se to očividně stalo. A proč by kradl pero ? Inu, je to kleptomanie, nic víc v tom nehledejte. Mimochodem, pokud už ani nevěříte tomu, co jste mohl vidět na vlastní oči, je jakákoliv diskuze opravdu bezpředmětná. Pro dnešek dobrou noc a pěkné sny o klokanech...

Samozrejme, prezident je

Samozrejme, prezident je kleptoman a uz si ani nedava pozor:-))) A neu.p tomu veri a vi to.

Ja jsem to videl, jak si to pero bere, ale brat a krast je uplne neco jineho. Krast neco, co bylo jeho, to je dost divne.

Dobrou noc, a at vas Klaus strasi celou noc. Brr.

A jeste si to jednou precti.

A jeste si to jednou precti.

Snazis se pitomce dobre, ale

Snazis se pitomce dobre, ale je to porad na stejny brdo.

Urcite mel jit bezpecnostnim ramem nekam, kam byl pozvan poprve. na to, ze je na soukorme navsteve ho dost sledujes, ze ty sis na nej zasedl? Kdyby ses divil, proc ti rikam pitomce a tykam, tak jen reaguji na to, ze sis zacal.

Snad s rozdílem, že jsem vám

Snad s rozdílem, že jsem vám netykal a buďte alespoň trošku originální...

To je mi jedno. Kdo mi zacne

To je mi jedno. Kdo mi zacne bez duvodu rikat pitomo, tomu zacnu tykat a rikat pitomce. Bud tento styl opustite, nebo si budeme nadavat. Nic jsem vam neudelal, jen proste s vami nesouhlasim.

President si užívá rámů dost.

President si užívá rámů dost. Zarámovaný v každé třídě, na úřadech, apod. Tak co byste ještě chtěli? Nakonec všichni antiklausovci vidí, že se dokáže kvůli jednomu rámování necpat do televize. Jó, takový nejlepší moderátor VM by mu ten rám určitě odpustil, jen aby ho dostal do naší, vaší TV. On ale leze na Primu a určitě bez rámusu.
Konečně jste mě pilní čtenáři Zápisků VK po Austrálii přinutili rovněž k této četbě. Vidím, že je to psáno vysvětlujícím způsobem. Žáci ZŠ mají prázdniny a tak je potřeba o Austrálii trochu doučovat. Jsem rád že si osvěží znalosti o Austrálii i senilně aktivní odpůrci pana presidenta. V domovech senilního stáří se jim to určitě bude hodit.

Mozna si rekli, ze prave u

Mozna si rekli, ze prave u nekterych prezidentu a ustavnich cinitelu si nemuze byt ochranka zrovna jista, co odnasi ci prinasi do vladnich budov v kapse, ze?

Medvěde - nejste Vy původně

Medvěde - nejste Vy původně Zlobil?

Nejsem. Debil možná.

Nejsem. Debil možná.

To je poprve, kdy s Vaším

To je poprve, kdy s Vaším příspěvkem bezvýhradně souhlasím.

Úryvek z básně "Král

Úryvek z básně "Král Lávra"

Co nyní celý svět
věděl od basy,
nebylo nic platno
skrývat pod vlasy,
tak král Lávra nosil po tom bálu
svoje dlouhé uši bez futrálu
po všechny časy.

Borovský, Karel Havíček - český básník, satirik a novinář

medvěd, neu.p., občasník...to

medvěd, neu.p., občasník...to je ulpívačka. Nějak mi tam chybí mils...nebo jsem se přehlíd?

něco k věci by nebylo

něco k věci by nebylo Tesáku?Nebylo , že ne ...že se ptám.

k věci je to, že vy jste

k věci je to, že vy jste Klausem posedlý.

Nikoliv, vaše oči, jsou na

Nikoliv, vaše oči, jsou na rozdíl od vaší CNS, zcela v pořádku...

Po připomenutí, že není

Po připomenutí, že není vyjímek a že rámem musí projít každý, začal Klaus jako obvykle trucovat a udělal čelem vzad a leží na pelíšku v hotelu. Vypadá to na novou knihu "Mí australané mi nerozumějí".Stádo vrtichvostů na virtually asi přemýšlí nad obhajobou toho "státnického" postoje..

Jednak kdoví jak to bylo,

Jednak kdoví jak to bylo, známe naše novináře. A jednak, proč by měl chodit rámem, je to omezování svobody, proti kterému bojuje.

Klaus je velký, ale poslušný

Klaus je velký, ale poslušný jen z plynových hadrů nikdy nebude. To je náš národní přínos světu, který si může políbit všichni víme co.

....odpověděla za všechny

....odpověděla za všechny vzdělance na virtually Jeducha....proti této smrtelné logice, není ovšem obrany!

Já se za vzdělance

Já se za vzdělance nepovažuji, občasníku. To jsou životní zkušenosti.

Takže jste ještě neprocházela

Takže jste ještě neprocházela bezpečnostním rámem, že ano ?

preziden na návštěvě v cizí v

preziden na návštěvě v cizí v parlamentu?, Vy jste upad v tom vašem Šulingrádu na záda, co. možná na hlavu.

Že vy zase chlastáte,

Že vy zase chlastáte, rozutekla se vám písmenka...

Procházela, na letišti. Měla

Procházela, na letišti. Měla jsem volbu, buď poletím, nebo budu doma. Jak to souvisí?

Takže jste obětovala svobodu

Takže jste obětovala svobodu za dovolenou ?

No, snad i VK bude mít dost rozumu a na letišti při návratu do ČR nebude trucovat, aby nám ho pustili zpět, státníka jednoho...

Víte co je to svobodná volba?

Víte co je to svobodná volba?

No vidíte Jeducho a Klaus

No vidíte Jeducho a Klaus neprošel a přesto letěl...tedy vyletěl.

nebylo to na letišti, nebylo

nebylo to na letišti, nebylo to na letišti, nebylo to na letišti.

Tesáku, vyletět slangově

Tesáku, vyletět slangově znamená ... být vyhozen, nevpuštěn, nepřipuštěn, vykopnut, nedobrovolně odejit, atd, atd..., to nemá opravdu, ale opravdu s letištěm a letem jako takovým nic společného. Kapišto?

Ne, vybral si a já si ho i

Ne, vybral si a já si ho i proto vážím.

Já také. Podle toho se pozná

Já také. Podle toho se pozná skutečná osobnost idiota.

podle medveda je svrchovana

podle medveda je svrchovana osobnost, ktera se rozhodne a nepodstoupi lustraci, nota bene na navsteve kam jsme byl pozvan idiotem. Co dodat?

Medvěde, proč se chováte jako

Medvěde, proč se chováte jako idiot? Nebo to není jako?

Nesouvisí to nijak, ale lze z

Nesouvisí to nijak, ale lze z toho matně usoudit, že jste asi inteligentnější než náš pan president. Blahopřeji Vám, paní Jeducho.

Vy matně soudíte o všem. Jen

Vy matně soudíte o všem. Jen abyste pšouknul.

Jestli mi Vy nechcete otevřít

Jestli mi Vy nechcete otevřít oči, něžná krásko?!

Nechci, žijte v tom svém

Nechci, žijte v tom svém bahýnku, když Vám to vyhovuje.

Vzhůru již hlavu,

Vzhůru již hlavu, národe
(Písně kosmické)

Vzhůru již hlavu, národe,
k nebi své zdvihni oči!
Viz: jsou tam i malé hvězdičky,
kol nichž se velké točí!
Toť prostě tím: ty maličké
z jadrného jsou fládru,
ale ty velké a poslušné
jen z plynových jsou hadrů.

Troufám, že při té myšlénce
srdce ti povyskočí -
nuž - buďme tou malou hvězdičkou,
kol níž se velké točí!
Jde to, ach jde! Jen každý hleď
k vlastnímu dobře jádru;
bude-li každý z nás z křemene,
je celý národ z kvádrů!

Jan Neruda, básník český

Kdy přijde na řadu S. K.

Kdy přijde na řadu S. K. Neumann?

V reakci na Klausovo

V reakci na Klausovo odmítnutí projít bezpečnostním rámem mě napadá jediný důvod tohoto nelogického kroku. Že ten náš rošťák zase něco po cestě čmajznul. Kdyby se ukázalo, že jde opět o jeho oblíbené pero, byla by to švanda přenáramná...

To bude jistě opačně. On je

To bude jistě opačně. On je přece pragmatik a došlo mu, že pokud by měl projít rámem tam, bude muset i zpět. Měl jistě něco za lubem (nevím, možná opravdu další pero) a tohle mu zhatilo plány.

___________________________________________________________________________________