Rozhovor, který prezident Václav Klaus poskytl pořadu „The Bolt Report” 24.7.2011, televize Ten, Austrálie
Pavel Zvěřina

 

přeložil: Pavel Zvěřina

Andrew Bolt: Václav Klaus, prezident České republiky, je momentálně na přednáškovém turné po Austrálii, ale předsedkyně vlády Julia Gillard se s ním, ke své hanbě, odmítá setkat. Víte, prezident Klaus je nejen význačný ekonom, bývalý premier a nyní hlavou státu, ale je to také skeptik a napsal bestseller, výbornou knihu "Modrá, nikoli zelená planeta" [anglické vydání má název "Blue Planet In Green Shackless"], varování před hysterií globálního oteplování. 

 

Prezidente Klausi, děkuji, že jste si na nás udělal čas. Proč tak strašíte naši předsedkyni vlády? 

 

Václav Klaus: No, já jsem překvapen, že je vystrašená. Potkal jsem se s ní minulý rok v Bruselu na summitu EU-Asie, dal jsem jí svou knihu a měli jsme velmi, velmi příjemný rozhovor, tak jsem překvapen, že se bojí mých názorů. 

 

AB: Ale ona tady je skutečná nechuť setkat se, tedy u politiků, setkat se se skeptiky, jako jste Vy sám. Co to je za strach, co myslíte? 

 

VK: Za prvné - nelíbí se mi termín 'skeptik', protože už to samo o sobě je nálepkování... prostě já jsem vědec a ekonom, který studuje důkazy, který se snaží porozumět všem vědeckým hypotézám kolem tohoto problému a nejsem o tom přesvědčen. Takže to není skepse jako individuální přístup. Říkáme-li tomu skepticismus, už to samo o sobě něco znamená... Já sám jednoduše nevidím žádné důkazy o nebezpečném globálním oteplování, a především ne o nebezpečném globálním oteplování způsobeném lidstvem, a v tomto pohledu na věc nejsem osamocen; vím, že mnoho velmi vážených australských vědců říká to samé. 

 

AB: Ano, to je pravda, v tomto pořadu jsme mluvili s mnoha významnými vědci, kteří také řekli, že neexistuje žádný skutečný důkaz, že by právě lidské aktivity způsobovaly globální oteplování, rozhodně tedy ne do nebezpečné míry. Jaké tedy máte pocity z opatření, která jsou zaváděna k zastavení i toho nepatrného oteplování, jež se pozastavilo asi před deseti lety, opatření jako daň z kysličníku uhličitého?

 

V.K.: Víte, já jsem strávil většinu svého života v komunistické éře bývalého Československa a docela dobře si pamatuji, všichni si to pamatujeme, že jedním z tehdejších hesel, z hesel komunistické strany, bylo "Poručíme všemu, poručíme větru dešti". Bylo to slogan napsaný v našich učebnicích, takže když se dnes podívám na lidi, kteří se snaží ovládnout světové klima a snaží se kontrolovat teplotu, připomíná mi to komunistické nesmysly, takže jsem motivován mluvit hlasitě, cestovat po celém světě, psát knihy a články... Kniha, kterou jste měl v ruce, už se dočkala sedmnácti vydání v sedmnácti jazycích, takže já opravdu..., já se opravdu děsím té propagandy o globálním oteplování.

 

AB: Co si tedy myslíte, že nám hrozí nejvíce, globální oteplování, nebo opatření, která někteří lidé navrhují údajně k jeho zastavení?

 

V.K.: Jako Vy... Víte, podtitul mé knihy je "Co je ohroženo: klima nebo svoboda?" a moje odpověď je 'klima je v pořádku'. Co je ohroženo, je svoboda a dodal bych, svoboda plus naše prosperita, naše životní úroveň. To je to, o co tu jde!

 

A.B.: Co tedy ohrožuje svobodu? Domníváte se, že jde o nějaký nátlak na demokracii v rámci omezování chování lidstva...? V čem vidíte to nebezpečí?

 

VK: Opět a znovu, myslím si, že skutečnost, že jsme prožili tolik let v komunismu nás proměnila... že jsme se v této době něco naučili, a že to v nás vyvolalo velkou opatrnost ke všem pokusům o omezování naší svobody, k omezování demokracie ve jménu nějakých vyšších cílů, myšlenek či hodnot a jsme v těchto věcech velmi podezíraví, takže nemám rád, když slyším, že je tu opět někdo, kdo mi chce říkat co mám dělat, co mám jíst, jak se mám chovat a tak dále, zkrátka jak mám žít. Musím říct, že to je něco, na co jsem velmi citlivý.

 

AB: Pane prezidente Klausi, jsme Vám vděčni, myslím, že máte velmi důležité zprávy. Vítejte v Austrálii.

 

V.K.: Děkuji pěkně.

 

(Neautorizovaný překlad Pavel Zvěřina)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Transcript of The Bolt Report 24.7.2011, television Channel Ten, Australia

 

Andrew Bolt: Vaclav Klaus is prezident of the Cech Republic and on a speaking tour of Australia, but Prime-Minister Julia Gillard shamefuly refuses to meet him. You see, prezident Klaus is not only a distinguished economist, a former Prime-Minister, now a head of state, he's also a sceptic and has written a best-seller, this very great book "Blue Planet In Green Shackless", warning against the global-warming hysteria.

 

Prezident Klaus, thank you for joining us. Why do you so frighten our Prime-Minister?

 

Vaclav Klaus: Well, I'm surprised that she's frightened. I've met her last year in Brussels at an EU-Asia summitt and I gave her my book and we've had a very very pleasant conversation, so I'm surprised that she's afraid of my views.

 

A.B.: but there has been a real reluctance to engage, for politicians to engage with sceptics such as yourself. What is this fear, you think?

 

V.K.: First - I don't like the term 'sceptic' because it's already a labelling and simply I am a scientist and economist who studies evidence, who tries to understand all the scientific hypothesis behind the whole issue and I'm not convinced about it. So it's not scepticism as an individual attitude. When we call it scepticism, it means already something, so... I simply don't see any evidence about the dangerous global warming and especially about the dangerous man-made global warming and in this respect I'm not alone and I know that many very serious Australian scientists are saying the same.

 

A.B.: Well, that's true, we've spoken to distinguished scientists on this program who've also said that there's no real evidence man is heating the world, certainly not dangerously. What does that make you feel about measures, then, that try to stop what little warming we've seen, that paused about a decade ago, things like carbon-dioxide taxes?

 

V.K.: You know, I've spent most of my life in a communist era in the former Czechoslovakia and I remember it quite well and we all remember that one of the slogans of the day, made by the Communist Party 'We will dictate everything, we will rule the wind and rain'. It was a slogan written in our text-books so when I look at people now trying to control the global climate and trying to control the temperature, it reminds me of the communist nonsenses, so therefore I am motivated to speak strongly, to travel all over the world, to publish books and articles... The book you've had in your hand has already seventeen foreign editions in seventeen languages so I really..., I'm scarred by the global-warming propaganda.

 

A.B.: What then do you think we are threatened the most, global warming or the sort of measures people are proposing to allegedly stop it?

 

V.K.: As you... you know, the subtitle of my book is 'What Is Endangered: Climate or Freedom?' and my answer is 'Climate is OK'. What is endangered is freedom plus, I would add, our prosperity, our living standards. That's the issue!

 

A.B.: What is the threat to freedom here? Do you see this as some sort of imposition on the democracy, in terms of limiting human behaviour...? What's the threat?

 

V.K.: Again, again, I think that the fact that we've lived so many decades under communism made us... we've learned something during that era and it made us very sensitive to all attempts to limit our freedom, to limit democracy in the name of some higher goals or ideas or values and we are very suspicious in this respect so I don't like to hear that there is again someone who wants to tell me what I should do, what I should eat, how I should behave and so on..., how to live, simply. That's something, I must say, I'm very sensitive about.

 

A.B.: Prezident Klaus, we're very gratefull to you, I think it is a very important message and welcome to Australia.

 

V.K.: Thank you very much.

Sraz Klausobijců zde mi

Sraz Klausobijců zde mi připomíná sraz ekologických aktivistů na bránění kůrovce na Šumavě. Zde to mají jednodušší. Trůní si doma a nikde se nemusí přivazovat ke stromům.

Sraz Klausomilců zde mi

Sraz Klausomilců zde mi připomíná sraz ekologických aktivistů na bránění kůrovce na Šumavě. Zde to mají jednodušší. Trůní si doma a nikde se nemusí přivazovat ke stromům.

Opisování Vám jde dobře.

Opisování Vám jde dobře. Stejně to nezachráníte. President si to v Austrálii určitě užívá na rozdíl od Vás, někde v pelechu. Hlavně čtěte jeho Zápisky ať se můžete dovzdělávat a obohacovat svůj život.

Vím, že to nezachráním (nevím

Vím, že to nezachráním (nevím co). Ale bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádru.

Ano, ta komunistická hesla

Ano, ta komunistická hesla jste se naučil dobře.

Jaká hesla? Kde? Vy si je

Jaká hesla? Kde? Vy si je ještě pamatujete? Verše jsou od Jana Nerudy. Netušil jsem, že byl v KSČ. Omlouvám se za Vaši blamáž, prostá ženo.
Kulturní poušť...

Jo, heslo-verše komunisti

Jo, heslo-verše komunisti používali, a často. Že jsou verše od Nerudy, už si nepamatuji. Neznám všechno a všude jsem nebyla jako Vy.

To mate jedno, komunisti jeho

To mate jedno, komunisti jeho hesla pouzivali, proto to byl komunista:-). Alespon stejny princip jste uplatnoval na Breivika a Klause, ve svem vcerejsim nejprisernejsim prispevku.

No jistě. A soudruh Žižka

No jistě. A soudruh Žižka zavedl do armády samopal vzor 52. Začínáme si rozumět, pane světelný paprsku.

To tezko, nejak jste se jeste

To tezko, nejak jste se jeste neporbudil ze zimniho spanku Nicvede, takze jste ais nepochopil ironii. Neberete se tak vazne Wohnegutte:-)

Wohnegoode, pane kolego,

Wohnegoode, pane kolego, Wohnegoode.

Medvede, neopicte se nebo na

Medvede, neopicte se nebo na Vas poslu Klause:-)

Už se boeing.

Už se boeing.

Ještě k tomu Klaus a

Ještě k tomu Klaus a pelešník! To jsou věci...

A navíc nechtěl projít

A navíc nechtěl projít bezpečnostním rámem. To je úplná "katastrofa".

Prostě miláček všech miláčků

Prostě miláček všech miláčků miláčků.

Ano a o tom to je.

Ano a o tom to je.

Že by nový vyznavač Kultu

Že by nový vyznavač Kultu osobnosti? Na Letnou žádnou Kaplického knihovnu! Žádáme žulovou velesochu Václava Klause, viditelnou až z Bruselu!

Kde jste vyhrabal tu

Kde jste vyhrabal tu Kaplického knihovnu? Po ní ani pes neštěkne! Musíte mít z toho Klause pěkné bolení břicha. Na Letnou patří železná Sparta a nikdy jinak.

On ma Klause "v pazi", proto

On ma Klause "v pazi", proto o nem nesutale kafra:-)

Když on dědek je tak

Když on dědek je tak inspirativní.

Dokonce vic nez Wohnegutt?

Dokonce vic nez Wohnegutt?

Wohnegood, pane kolego.

Wohnegood, pane kolego. Wohnegood!

Z Klause mám dobré trávení.

Z Klause mám dobré trávení. Ten chlap je chuťovka. Stran jeho velesochy jsem měl na mysli ten plac, co stál Stalin se zástupy. Mohlo by se z ní osvětlovat vaše hřiště.
Knihovnu vem čert, takovou nadčasovou tento národ nepotřebuje.

Tak jo, už se těším jak VK

Tak jo, už se těším jak VK motivován mluvit hlasitě, cestovat po celém světě, psát knihy .... atd. a to vše ve jménu boje proti omezování svobody a demokracie, napíše také něco proti církvi, proti zdravé výživě, proti omezování kouření, alkoholu, drog, proti prdění na veřejnosti např. v tramvaji, atd. atd.... :-)

Jde o renesančního vědce s

Jde o renesančního vědce s nesmírně širokým záběrem. To, že se začíná globálně namísto oteplování ochlazovat je jeho práce.

Další vynikající moderátor,

Další vynikající moderátor, který dával za podobných okolností a ve stejném duchu rozhovor VK v Americe, byl Glenn Beck. Můžete se mistře Zvěřino podívat i na něj a čím se aktuálně blýsknul...

Standardní nedělní rozhovor

Standardní nedělní rozhovor dopoledne, který prakticky nikdo nesleduje. Navíc, AB je známý svým kontroverzním přístupem ke GO, Aborigincům, australské předsedkyni vlády apod. Nic nového pod sluncem, pokud jde o soukromou cestu VK, musí plnit zadání think-tank organizátora a IPA ho tak může maximálně tlačit spřízněným sektorem, na který dosáhne...

Pro Kristovy rány.....

Pro Kristovy rány.....

Olga Fikotová - Connolly

Olga Fikotová - Connolly zahodila disk?

___________________________________________________________________________________