Jazyk popírání
Tomáš Haas

 

Svoboda projevu ve věku politické korektnosti

Thilo Sarrazin, Berlín 15. července 2011

Přeložil: Tomáš Haas

 

Tento text je překladem článku německého sociálně demokratického ekonoma a politutika Thilo Sarazina, jehož dříve vydaná kniha vzbudila v jeho vlast a v celé západní Evropě velký ohlas. Stal se okamžitě předmětem kritiky, byl obviněn ze všech možných a nemožných pochybení. Byla proti němu zahájena kampaň, která měla vést k jeho vyloučení z řad německé sociální demokracie. Jen díky nečekané podpory veřejnosti (hlavně prostřednictvím internetu) a řadových sociálních demokratů byl očištěn a nebyl ani vyloučen ze strany.

------ 

 

Až do roku 2008 jsem se příliš nezabýval politickou korektností. Během mé kariéry ve státní správě, v představenstvu Spolkové banky a později politika, jsem získal reputaci člověka, který se netají svými názory. Ale ty se týkaly většinou mého vlasního oboru a jako takové byly obecně akceptované. 

 

Vše se změnilo potom, co jsem v září 2009 poskytl rozhovor o sociální a ekonomické situaci v Berlíně a jejích kořenech, a zejména potom, co v srpnu 2010 vyšla má kniha “Německo likviduje samo sebe” ( “Deutschland schafft sich ab” ). 

 

Její hlavní závěry jsou tyto: 

• Německo je jako národ demografií předurčeno k zániku. Nízká a stabilní porodnost znamená, že každá nová generace je o 35 procent menší než ta předešlá.

• Nejvíce inteligentní a vzdělaní lidé mají nejméně dětí. To znamená, že intelektuální kapacita a vzdělanost Němců se bude snižovat ještě rychlejí než populace. To není jen hrozba pro vzdálenou budoucnost, proces je již v plném běhu a zrychluje se.

• Naše imigrační politika, orientovaná většinou na islámské země Afiky a Středního východu situaci neřeší, naopak ji zhoršuje. Příčinou je islámské kulturní postředí a malá průměrná vzdělanost těchto skupin, která je hluboko pod evropským průměrem a to dokonce i v druhé a třetí generaci.

 

Tyto závěry jsou samozřejmě kontroverzní – a to zcela úmyslně. V názorech na společenský vývoj neexistuje něco jako “absolutní pravda”. Rozhodně to přiznávám. 

 

Očekával jsem kontroverzní diskusi. Nic mne ale nepřipravilo na bouři, která vypukla po jejich publikaci. Byl jsem nařčen z obhajoby biologického determinismu a onálepkován jako “sociální darwinista”, rasista a nepřítel lidu a sociální spravedlnosti. 

 

Přežil jsem, morálně i politicky, díky nadšené podpoře velké části veřejnosti. Pomohla i nová media. Je zjevné, že media, tisk a televize, ztratila svůj interpretační monopol. Potom, co si to uvědomili, začalo mnoho politiků takticky ustupovat z debaty. 

 

V průběhu událostí jsem se vzdal členství v představenstvu Spolkové banky, ne ale předtím, než jsem byl formálně očištěn z obvinění z přečinů a profesionálních pochybení. Během následujících měsíců jsem hodně přemýšlel o kontroverzních reakcích na mou knihu. Můj názor je tento: 

 

Nepsaná pravidla chování jsou ve společnosti, tam kde nejsou stanovená zákonem, proměnlivá. Jsou implicitně daná a nemají formální - a ani otevřeně diskutovaná - pravidla. Ale ti, kdo je nedodržují, riskují ostrakismus, vyloučení ze “slušné společnosti”. 

 

Mít a vyjadřovat “správné” názory na některé vědecké, sociální, nebo politické otázky je důležitou součástí pravidel. Většina lidí chce na ně sdílet většinový pohled, ale díky tomu, že jsou plně zaměstnáni svým povoláním a svými rodinami, nemá na většinu z nich vlastní informovaný názor. Domnívají se a věří, že by měli své názory formovat na základě informací, které přináší media. Na druhé straně si politici vytvářejí svůj obraz o názorech veřejnosti na základě toho, co media popisují jako “veřejné mínění”. Většina z nich skutečně věří, že medii interpretované “veřejné mínění” je pravdivým obrazem názorů voličů. 

 

Media jsou ale též lidé, novináři jsou “stavovskou organizací” a rekrutují se “samovýběrem” v procesu podobném tomu, jakým se rekrutují příslušníci jiných “stavovských organizací” - lékaři, právníci, nebo inženýři. Průzkumy ukazují, že novináři své názory tvoří hlavně na základě toho, co říkají jiní novináři. Tento “samovýběr” posiluje tendenci novinářů orientovat se v politickém spektru spíše nalevo. Netvrdím, že je to dobře nebo špatně. Myslím ale, že to alespoň zčásti vysvětluje myšlenkový rámec “politické korektnosti.” 

 

Většina lidí má tendenci vyhýbat se říci, nebo někdy i myslet, něco, co je považováno za “politicky nekorektní”. Důsledkem mechaniky “politické korektnosti” je potom prevence vyjádření nekonformních názorů, bez ohledu na formální svobodu projevu a tisku. Zastavuje dokonce i vznik, diskuzi a vývoj názorů považovaných za “nesprávné”. 

Převažující témata politické korektnosti jsou hluboce zakořeněná (do jisté míry podvědomě) v myšlenkovém rámci politiků a medií. Soudě podle reakcí na mou knihu se dá identifikovat 13 okruhů, které dohromady podávají ucelený obraz politicky korektního myšlení v Německu. V mé knize jsem se odchýlil ve všech z nich. 

 

Zde je seznam názorů považovaných za “politicky korektní”: 

 

1. Nerovnost je špatná, rovnost je dobrá. 

2. Hodnoty jako pracovitost, přesnost a dochvilnost nemají žádnou zvláštní cenu. Soutěživost je morálně pochybná (s výjimkou sportu), vede totiž k nerovnosti.

3. Bohatí by měli cítit vinu. Výjimkou jsou ti, kteří svého bohatství nabyli ve sportu nebo v show byznysu.

4. Rozdíl v životních podmínkách nijak nesouvisí s našimi správnými či chybnými rozhodnutími a naším osobním přičiněním, je způsoben prostředím, ve kterém žijeme.

5. Všechny kultury jsou si rovny a mají stejnou hodnotu. Zvláště hodnoty západní křesťanské civilizace a západní industrializované společnosti a její způsob života by neměly nikde být upřednostňovány. Ti, kdo mají jiný názor, jsou provinční a xenofobičtí.

6. Islám je náboženstvím míru. Ti, kdo mají problem s imigrací z islámských zemí severní Afriky a Středního východu, jsou islámofóbové. Islamofóbie je téměř stejně špatná jako antisemitismus.

7. Západní industrializované národy nesou hlavní odpovědnost za chudobu a zaostalost jiných částí světa.

8. Mezi mužem a ženou není žádného rozdílu až na viditelné vnější pohlavní znaky.

9. Lidské schopnosti závisí hlavně na vzdělání a tréninku. Zděděné vlastnosti a rozdíly nehrají téměř žádnou roli.

10. Mezi lidskými rasami a národy není žádný rozdíl, s výjimkou vnějších fyzických znaků (jejich vzhledu).

11. Národní stát je zastaralý koncept. Národní a kulturní odlišnosti nemají žádnou zvláštní hodnotu, jejich národnostní prvky jsou dokonce škodlivé a v žádném případě si nezaslouží ochranu. Budoucnost patří světové společnosti.

12. Všichni lidé na světě nemají jen rovná práva. Ve skutečnosti mezi nimi není rozdílu. Proto by měli přinejmenším mít stejný přístup k výhodám poskytovaným německým sociálním státem

13. Děti jsou soukromou záležitostí. Demografické problémy, například požadavky trhu práce, řeší stát svou imigrační politikou.

 

Tolik pro seznam politicky korektních stanovisek. Zní někdy úsměvně, ale není to vtip. 

 

Každá z položek tohoto seznamu má vysokou emocionální hodnotu pro ty, kteří v ni věří. 

 

Jádro problému je v tom, že částečně morální a částečně ideologická stanoviska jsou brána za nezpochybnitelná a jsou aplikována v reálném světě. 

 

Udělat si v tom pořádek je podle mého naším permanentním úkolem. 

 

Trochu optimism jsem nabyl tím, že po všem tom zmatku jsem stále morálně naživu a nebyl jsem, jako osoba, ani jako autor, potupně pohřben a zapomenut. To bylo bezpochyby úmyslem velké většiny medií a poliků. Tentokrát s tím ale veřejnost projevila viditelný nesouhlas. 

 

To je, samo o sobě věcí, která uspokojuje nejen mě, ale i velkou část německé veřejnosti. 

Nenabízí se přímo myšlenka na

Nenabízí se přímo myšlenka na POZVÁNÍ Thilo Sarrazina do ČR? Nebo by korektní politici s tím měli problém? Včera jsem děkoval všem, kteří se podíleli na uveřejnění článku na NP. Na Virtually jmenovitě děkuji paní Dědečkové.

S pozváním mají hlavně

S pozváním mají hlavně problém sociální inženýři a řiditelé všehomíra - socialisté.

To je pochopitelné. Sarrazin

To je pochopitelné. Sarrazin má z pohledu budoucnosti nekonstruktivní, zpátečnické názory. Zajímavé je, že, kdokoliv je schopen dívat se do budoucnosti a přemýšlet o životě příštích generací, je tady označen za socialistu. Obecně by se z toho dalo usoudit, že zde nevstupují do diskuse skutečně pravicově uvažující lidé, ale nějací reakcionářští duchovně zakrslí fašouni nebo co. Tak jak je to?!

M-věde, zkuste se

M-věde, zkuste se poohlédnout, o čem ten fašismus je. I ten nasimus má dokonce v názvu slovo socialistický...

Právě že to mám dost

Právě že to mám dost naštudované a ze všech stran promyšlené, pane kolego. Zkuste se poohlédnout Vy, pak se naše názory možná více přiblíží. Všiml jsem si tady, že lidi mají stran pojmů v hlavách guláš větší, než bývalo v 19. století únosné.

nemáte.

nemáte.

To je mi zase diskuse. Jako

To je mi zase diskuse. Jako ve starém Římě: "Zapíchnout!".

abyste se

abyste se nerozplakal...prostě nemáte.

Tolik čistých emocí bych od

Tolik čistých emocí bych od pragmatika Tesáka opravdu nečekal.

Nikdo není schopen dívat se

Nikdo není schopen dívat se konstruktivně do budoucnosti, jen si to o sobě myslí konstruktivisté, ovšem je to falešná schopnost. Nic takového neexistuje. Lidský svět je nezorganizovatelný.
Všechny atributy korektnosti uvedené v tomto článku jsou falešné, odporující svobodě člověka.

Vaše sdělení je deprimující.

Vaše sdělení je deprimující. Bakterie jsou na tom lépe, než Vy, eT.

Člověče, z Vás se stal

Člověče, z Vás se stal fanatik. Vám nejde elektřina a neteče voda?

snažím se pojmenovat věci

snažím se pojmenovat věci pravým jménem, a nekorektně. S tím nemá fanatismus nic společného. Fanatiky hledejte jinde, i u nás jich je plno, nyní konkrétně na Šumavě a jinde.

Jde o horizont pro mnohé zde

Jde o horizont pro mnohé zde již zřejmě nedohlédnutelný...

A to teprve, kdyby zmíněný S.

A to teprve, kdyby zmíněný S. znal poměry v ČR a úroveň médií a je prznících žurnalistů !
Na druhou stranu čeští socialisté ze všeho nejvíc dbají na ohlasy veřejnosti, což založil již Pánem Bohem vybraný Jirka Paroubek a pokračovatel Šprt Mazánek. Tak ten např. se rozjel na Šumavu jednozačně se zviditelnit a projevit sympatie k narušovatelům principů demokracie, aby záhy po zjištění menší podpory ekoteroristům přešel do pozice mrtvého brouka - kůrovce.
Zajímavý by byl postoj p. Sarazina k teroristům, kteří zcela viditelně a úmyslně porušují právo demokratických institucí zvolených demokratickým způsobem a prosazují anarchistické projevy, kdy svůj legální protest zaměňují s fašistickým pojetím názory prosazovat útočnými nezákonnými bojůvkami.

Ono vůbec to vyjadřování v

Ono vůbec to vyjadřování v symbolech je zázrak vesmíru. Svědčí to výjimečnosti lidstva a jeho poslání.

Nedá se nic dělat.

Nedá se nic dělat. Globalizace bude po nějaký čas přinášet hloupnutí chytrých a osvěcování hloupých. Je to stejné, jako se spojitými nádobami. Úkolem politiků a občanů je pohlídat, aby se nám ten proces nadměrně nepřehříval.

Tak nějak rozumně. Podle

Tak nějak rozumně. Podle okolností. Chápete?

Před některými typy racia se

Před některými typy racia se krčím, před jinými klečím. Tak už to chodí, děvucho drahá.

Uložit

Uložit