Smrt Ctirada Mašína...
Josef Havránek

…znovu rozpoutala bouřlivou diskusi o tom, zda si nejznámější čeští protikomunističtí odbojáři, zaslouží státní vyznamenání…

Chtěl jsem původně psát o hloupé  a zbytečné diskusi. Ale to bych mluvil  jen výhradně za sebe, pro kterého jsou bratři Mašinové a další lidé, kteří se tak otevřeně, v nejtěžších dobách postavili komunismu, hrdinové a to naprosto bez ohledu na  okolnosti toho  jejich nerovného boje, natož pak na skutečnost, zda se jim pan prezident, vláda, zákonodárné sbory - rozhodnou milostivě udělit nějaké to státní vyznamenání...

Pohřební obřad  bude nepochybně důstojný, s vojenskými poctami, tak, jak se to v případě takových vzácných, odvážných lidí - nazývaných solí země, sluší a patří.

Ten smutek, v tomhle případě jen  ještě násobí drásavý fakt, že se to poslední  rozloučení s Ctiradem Mašínem, z nejrůznějších, veskrze trapných důvodů, neuskuteční v jeho rodné zemi, za kterou neváhal nasazovat  život …

Pokud by Mašínové chtěli toho

Pokud by Mašínové chtěli toho člověka zabít, pravděpodobně by ho neomámili chloroformem. To by byl zbytečný mezikrok, navíc poměrně komplikovaný, riskantní, proč by to tak dělali? Takže je víceméně jasné, že ho zabili proto, že je viděl!
A jestli je viděl, byl by to v 50.letech rozsudek smrti pro Mašíny, kdyby ho nechali žít.
V jejich knize to tak je i zdůvodněné, připadá mi to velice logické. Všechny ty kecy o vrazích jsou zcela umělé a omílané až do zblbnutí pouze pro slabomyslné.
Kolik lidí ti vrazi zabili když se dostali do Svobodného světa? Nikoho. Žádní vrazi to nejsou, to jsou opravdu pitomé bláboly.

Kapitulací Hitlerova Německa

Kapitulací Hitlerova Německa válka neskončila, měla pokračování ve válce studené, při které se také vyskytovaly ztráty na životech. Mašínovi kluci byli vychováni k vlastenectví pro demokratický stát a společnost, takže ve svém věku se nechtěli smířit se zločinným režimem, který popravoval, střílel do svých občanů usilujících o odchod z tohoto ráje, zavíral, zabavoval majetky, vyhazoval z práce, ze škol.
Tak jako v horké válce byla řada obětí nespravedlivá a osudová, tak i při jejich snaze odejít za svobodou nešťastná ztráta na životě nemůže zcela zpochybnit jejich statečnost a touhu se postavit na odpor proti zločincům. Volný odchod z ráje bohužel nebyl možný.
Vedení státu by proto mělo ocenit jejich morální kvality, statečnost a odpor ke zločinu, jak státním vyznamenáním, tak i účastí na pohřbu.

Zcela zkreslené zhodnocení

Zcela zkreslené zhodnocení situace, které se snaží vylíčit Mašínovy hochy jako beránky, kteří pouze chtěli odejít za kopečky. Nechtěli odejít, chtěli bojovat. Odejít se rozhodli až potom, co jim začala hořet půda pod nohama.

Tím spíše by zasluhovali

Tím spíše by zasluhovali veřejné uznání za statečnost, což je pro Vás pojem naprosto neznámý, jelikož Vás zločinný systém nijak neponižoval, nefrustroval, asi stačilo, když Vám v pátek po 15.hod. dali flákotu zmraženého hovězího s povinným pajšlem.

Gardnesi, vše v dobrém, ale

Gardnesi, vše v dobrém, ale nedělejte ze sebe levičáckého blba. Nálepkujete zaslepeně jako rudé právo. Z nikoho nedělám krvežíznivvé vrahouny, Mašínů si vážím za odhodlání a za statečnost, nesouhlasím však s tím, že podřízli zajatce. I když - nesouhlasím je silné slovo. Napsal jsem doslova, že s nimi nelze jednoznačně sympatizovat. Proberte se, dejte si pár facek, a přestaňte mě nesmyslně osočovat.

Jistě by bylo přijatelnější,

Jistě by bylo přijatelnější, kdyby k tomuto vyhrocení se ztrátou života nedošlo, ale s ohledem na dobu, jejich situaci s následky a při komplexním zhodnocení, každý svobodymilovný člověk tyto mládence musí(by měl) hodnotit objektivně a ocenit. Kromě ovšem levičáckého blba snažícího se na vedlejších chybách zaslepeně onálepkovat partu Mašínů, jak to umělo jen Rudé právo.

Nejhorší je zaslepený

Nejhorší je zaslepený pravičák s levičáckými manýry :-)

Váš problém Jurasi spočívá v

Váš problém Jurasi spočívá v tom, že jste v době této události ještě.... a druhý problém je v tom, že po sobě nečtete svůj text a pak se domníváte, že vaše totální kritika Mašínů je v podstatě uznání jejich chrabrosti. Hovoříme totiž o celku, zda mají být oceněni vedením státu a zda tento jejich stát projeví uznání účastí na pohřbu jednoho z nich, pravděpodobně předáka. A to je pro mě bez diskuzí. Jinak doporučuji klid, vztek nic neřeší.

Čemu říkáte totální kritika?

Čemu říkáte totální kritika? Že chudáci vyrůstali za války a tak neznali nic jiného než odboj? To je podle Vás totální kritika? Zkuste se nadýchnout a přečíst si to ještě jednou. Že s něčím nemůžu jednoznačně souhlasit - možná zase narážímě na jiný význam řečeného a pochopeného. To neznamená, že s tím musím jednoznačně nesouhlasit, ale že to je kontroverzní, nemůžu to s lehkým srdcem schválit.
A jestli se ptáte na celek, tak myslím, že by jim vyznamenání nemělo být uděleno. Aspoň ne do doby, než se najde shoda na tom, zda spáchali zločin (což se asi nenajde, uznávám... já sám v tom nemám jasno, jak to hodnotit, jestli jste to doted nepochopil).

Racku, ostatní sice nabádáte

Racku, ostatní sice nabádáte k přemýšlení, ale sám jste myšlenkově poněkud dezorientovaný. Píšete, že komunisté vlastní občany vraždili a popravovali. Ano, to ano. A Mašínové ač dělali totéž, tak dělali odboj? Zvláštní stanovisko. Možná v těch jedenácti zapálených stozích bylo cosi odbojného proti jednotnému a kolektivistickému zemědělství, ale např. poprava nekomunistického nečlena lidových milicí a navíc v milicionářských uniformách měla k hrdinskému činu vůči zrádcům vlastního národa poměrně dost daleko.

Tohle je docela průhledně

Tohle je docela průhledně hloupá logika. Kdo začal? Když vás někdo napadne a vy se budete bránit, budete vy stejný? Jste hlupák nebo se snažíte dělat hlupáky z nás?

Jinak - k tomu Vašemu "Pokud

Jinak - k tomu Vašemu "Pokud by Mašínové a jejich skupina takto působila v Protektorátu, tedy zabíjeli by Němce, pak by byli hrdinové"...

Za co asi myslíte, že dostali medaili v roce 1945 od prezidenta Beneše? Bojovali proti Němcům a byli to hrdinové.

To už si vymýšlíte trochu

To už si vymýšlíte trochu moc.

Při podříznutí zajatého Němce by sice spousta lidí tleskalo, nic by to však neměnilo na faktu, že je to válečný zločin, vy komunistická propagando.

Ptám se, proč podřízli

Ptám se, proč podřízli zajatého omámeného člověka. Proč teda měníte téma a píšete o nezajatých zabitých Němcích? Boj proti komoušům je ok, ale to, co udělali, není dobré. Je to zločin, i když to udělají nepříteli ve válečném stavu. Už Vám to konečně začne docházet?

Jestliže se pohřbu zúčastní

Jestliže se pohřbu zúčastní pan premiér, tak budeme mít dalšího hrdinu protikomunistického odboje, protože dnešní nálada ve společnosti je taková, že ty bolševici byli v podstatě lidumilové (viz nanebevzetí Švorcové, o které lidový dobový vtip pravil, že všechny kurvy v Praze jsou bohatý, jen jedna z nich je Švorcová). ,

Souhlasím s vyznamenáním pro

Souhlasím s vyznamenáním pro Mašíny. Ale až potom co vyznamení in memoriam dostane i král Šumavy Nowotny alias Kilián nebo Hasil, Havlíček či Wiendl.

Plně s vámi

Plně s vámi souhlasím.Odsuzovat Mašíny může jen člověk který tu hrůznou dobu nezažil,komunista nebo ubožák a hlupák.Je mně sedmdesát let,byla jsem dítě v padesátých letech,ale můj otec bývalý právník/komunisty poslaný do výroby/se nám i jako dětem stále snažil vysvětlovat komunistické zločiny.Stále doufal,že M Horákovou nepopraví,ale když viděl ty petice pracujících a vyřvávající dav ,ztratil iluze a snažil se nás vychovat abychom neohnuly hřbety před tou komunistickou verbeží.Bratři Mašínové byli vždy pro nás hrdinové.

A kdyby podřezali dva tisíce

A kdyby podřezali dva tisíce spoutaných zblblíků zblblých komunistama, tak by zasloužili řádů hned několik, ne? V době komunismu byli hrdinové, to se dalo myslet, že je to komunistická propaganda. Ale když teď jistě víme, že dokázali podříznout zneškodněného malinkatého zblblíčka, za jehož svobodu vlastně taky bojovali, nelze s nimi jednoznačně sympatizovat. Nevíme, jak to bylo - kluci pravděpodobně pouze dělali to, co se v mládí naučili - za války škodili Němcům drobnými, celkem bezvýznamnými sabotážemi. Nic jiného neuměli a navíc to bylo dobrodružství, tak v tom pokračovali po válce a když měli horkou půdu pod nohama, zdrhli.

Za přínosnou jejich činnost nepovažuju. Na druhou stranu - kdyby takoví byli všichni, co se nechali zblbnout, tak by komouši neměli šanci.

Zcela zkreslené zhodnocení

Zcela zkreslené zhodnocení situace, které se snaží vylíčit Mašínovy hochy jako vrahouny, kterým dělalo potěšení mordovat neškodné spoluobyvatele. Tak to ovšem nebylo.

Mašínové nezasluhují adoraci,

Mašínové nezasluhují adoraci, ani zatracování. Bojovali proti komunismu, neváhali použít všechny dostupné prostředky ( krádeže zbraní, loupež výplat kovolisu). Dokonce mi nevadí ani zastřelení policisté, či milicionáři. Neberu ani argument, že v tu dobu nebyl nás stát, de jure, ve válečném konfliktu. Nicméně, podříznutí bezbranného zajatce, státní ocenění dost dobře nezasluhuje. A především, oni, teď už jen on, nikdy o nic podobného nestáli. Byli námi tak znechucení, že po revoluci na nás nahlíželi možná ještě s větším despektem, než před ni...

Myslím, že jste přesně

Myslím, že jste přesně vystihl, co se snažím říct od začátku. Dokonce ani to podříznutí apriori neodsuzujuji, protože nevím, v jaké byli situaci a proč to udělali. Navíc myslím, že že tak byli naučení jednat z války. A když se i tento čin snažím omluvit dobou, vloží se do toho samonasírací nemyslící Gardnes a zdupe mě, že z nich dělám krvelačné zabijáky :-)

Oni totiž byli na útěku z

Oni totiž byli na útěku z komunistického ráje,( jehož vedení neváhalo popravovat svoje občany i za názory), se zbraněmi v rukou, takže jejich dopadení znamenalo automaticky popravu. A taková hrozba zcela jistě ovlivnila jejich konání, což ovšem těžko může hodnotit člověk, který hrůzu 5O.let nezažil, a to zvláště po 60ti letech, najezený, svobodný, zabezpečený, ničím ohrožený, pouze mlátící do klávesnice.

To máte trochu popletené.

To máte trochu popletené. Toho zajatce nepodřízli na útěku, ale při krádeži zbraní. V době, kdy ještě utéct nechtěli.

Asi víte lépe než oni, co

Asi víte lépe než oni, co chtěli , přesto podstata zůstává, že již byli částečně vyzbrojeni s vidinou popravy při jejich dopadení. Jinak se můžete kousnout, podstatné je, že Nečas bude mít odvahu postavit se za ty, kteří riskovali svoje životy za přesvědčení nepřizpůsobit se zločincům a tyranům. To Vám ovšem nic neříká. S tím nepohneme.

Tak proč ho podřízli?

Tak proč ho podřízli?

___________________________________________________________________________________