Prostředky z "povodňové daně" se neztrácejí
Ivan Fuksa

24.08.2011, Hospodářské noviny

V posledních několika týdnech jsme se v médiích dočkali dramatických titulků, že stát neví, na co používá prostředky z tzv. povodňové stokoruny. Kolem toho se vyrojila řada různých spekulací, ačkoli se jednalo spíše o komunikační šum vzniklý mezi médii a tiskovými odbory některých ministerstev. Za resort zemědělství mohu s klidným svědomím prohlásit, že každá koruna je použita na odstraňování povodňových škod.

K tomu chci uvést několik konkrétních příkladů.

Dočasné snížení měsíční slevy na dani na poplatníka o sto korun by mělo přinést asi 4 mld. Kč v roce 2011. Při přípravě rozpočtu na rok 2011 byla tedy rozpočtována položka ve výši 4 miliard v kapitole Všeobecná pokladní správa, z níž čerpají různá ministerstva, která mají financování odstraňování následků povodní na starosti.

Ministerstvo zemědělství z těchto prostředků financuje následující dotační tituly – Odstranění škod na zemědělském majetku, Podpora odstraňování povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací a Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku.

Celkem by na všechny tituly mělo být čerpáno 364 mil. Kč v roce 2011 a další necelá miliarda korun v letech následujících. Jednotlivé projekty z dotačních titulů jsou veřejně dostupné včetně příjemců dotace.

Co se týče programu Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku, zde byl vytvořen speciální podprogram. V jeho rámci ministerstvo zemědělství spravuje 324 dotačních akcí v různém stadiu rozpracovanosti, přičemž předpokládáme, že všechny budou ukončeny v polovině roku 2013. Abych uvedl zcela konkrétní příklady, podívejme se blíže na akce připravované a prováděné v povodí Labe.

Na opravu štěrkové přehrážky Albrechtického potoka bylo vyčleněno 2,173 mil. Kč.

V Machníně na Lužické Nise se dotační akce v hodnotě 3,15 mil. Kč týká sanace poškození břehu a zvýšení břehové stability. Ve Višňové se financuje odstraňování překážek v místním potoce a oprava břehů v celkové výši 1,692 mil. korun. Dalších 5,598 milionu Kč se použije na opravu mostu u vodní nádrže Fojtka. A takto bych mohl pokračovat dál a dál. Považuji za správné, že se média snaží upozorňovat na účelnost a efektivitu vynakládaných veřejných prostředků.

Často však dochází ke zkreslování skutečnosti a zbytečnému nedorozumění. To ale nemění nic na tom, že prostředky z tzv. povodňové daně vláda skutečně používá na odstraňování následků povodní.

Uložit

Uložit