Kdo odmítne veřejné práce, přijde o podporu. Ano, či ne?
Ivo Strejček

Přestože drtivá většina veřejnosti veřejné práce podporuje, já je z principiálních důvodů odmítám. 

 

Tzv. veřejné práce (udržování zelených ploch, uklízení, zametání, zahradničení atd.), které mají nezaměstnaní provádět, vytlačuje z trhu práce malé soukromé firmy, které takové činnosti již vykonávají či brání jejich vzniku. Nezaměstnaní vykonávající veřejné práce musí být někým úkolováni a kontrolováni (novým úředníkem či dokonce úřadem?). Jejich motivace pracovat pečlivě při nejnižších nákladech je podstatně menší (což je zpravidla vidět), než motivace soukromých firem vykonávajících stejnou činnost. Je to drahá neefektivní iluze, která nezaměstnanost nesnižuje, ale k její "výrobě" přispívá.

Ta dehonestace je záměrná.

Ta dehonestace je záměrná. Mírný nesouhlas s Georgem54. Politici sice žijí mimo realitu, ale to ponížení lidí na pracáku určitě chápou. Jenže právě tudy jistě podle Kalouska vede cesta k úsporám. A bohužel, v cizině už používají i drastičtější metody - jistě je brzy zavedou i u nás.

Politici prostě žijou mimo

Politici prostě žijou mimo realitu.

Souhlasím s panem Strejčkem.

Souhlasím s panem Strejčkem. Veřejné práce nelze aplikovat jako efektivní využití státních podpor v nezaměstnanosti. V tu chvíli je nezaměstnaný postaven na roveň např. odsouzeného k veřejným pracem za nějaký přečin nebo přestupek, přestože za to pobírá určitou mzdu - na rozdíl od potrestaného. Také nevím, jak by úřednice na ÚP a na základě čeho rozdělovala nezaměstnané na práce potřebné, na práce vhodné, na práce nezbytné, na práce dobrovolné, ...atd.? Umím si představit dehonestaci vědeckého pracovníka nebo učitele, který byl krátce před důchodem propuštěn a stal se nezaměstnaným, jak v rámci výkonu veřejných prací, aby nepřišel o podporu, zametá s cikány městské chodníky.

___________________________________________________________________________________