Málo Mašínů!
Jan Suchánek

Tak jsem před prázdninami končil beznadějí, která z naší justice čiší. My si asi takovou justici zasloužíme, když není, kdo by se jí postavil. Teď o prázdninách co mravokárci energie vynaložili na obhajobu bolševické krve prolité Mašíny. To by mi na nich nevadilo, ale že jim vadí ta prolitá bolševická krev, ale nevadí jim krev izraelských dětí, jejíž prolévání financujeme, nevadí jim libyjské bratrovraždění, na kterém se v NATO spolupodílíme minimálně svým souhlasem. A právě to je o morálce a Mašínech jako jejím symbolu. 

Já si vzpomínám, jak v 89ým jeden z tří mých podřízených mého oddělení, které bylo zřízeno mým bolševickým kamarádem a šéfem, abych si mohl hrát s jediným PC ve firmě jako výraz vědeckotechnického pokroku, v pracovní době chodil běhat štafetové běhy se šiškou salámu ve Třídě politických vězňů. Všichni o tom věděli a všechny to budilo z jejich fatální netečnosti, připravovalo na vyvrcholení toho skvělého podzimu. Takže kdyby se nějací Mašíni objevili, aby probudili Čechy z fatální netečnosti a vyprovokovali nás, abychom s tou postbolševickou zkorumpovanou justicí něco udělali, tak bude jen dobře.

Jak je to naléhavé si dovolím připomenout citací z rozhodnutí soudu té nejposlednější instance, který oběti justiční konkurzní mafie na stížnost na totální pošlapání celé řady ústavní práv a nekonečné řady paragrafů všech možných zákonů, když konkurzní soud a odvolací soud nedbaly jejích vlastnických práv a práva na spravedlivý soudní proces. K zdůvodnění odmítnutí stížnosti ta poslední instance napsala:

„K zásahu do práva na poskytnutí soudní ochrany (a v konečném důsledku k porušení práva na spravedlivý proces), jehož porušení se stěžovatelka dovolává, dojde především tehdy, pokud by stěžovateli bylo upřeno právo domáhat se svého nároku u soudu, popř. by tento bezdůvodně odmítl jednat a rozhodnout o podaném návrhu.“

A o tomhle to celým je. Máme všichni svá práva, jsme si rovni, ale to vše jen po tu mez, pokud to nenarazí na konflikt s právy jurokracie a její podnikatelské složky, justiční konkurzní mafie. Dokonce prý naše Ústavou konstatované právo na soudní ochranu ústavních práv není ústavním právem!!! Pak jsme zcela bez práv, a jak vyjádřil ten soud poslední instance, naše práva jsou zcela naplněna, když dáme soudu příležitost, aby nám je soud zcela upřel! 

To je významný vývoj, protože, když mne nezákonně trestně stíhali, tak mi napsali, že zásah do svých práv musím po dobu trestního stíhání strpět a žít šancí, že soud vše napraví. A když ne, pak si mohu z vězení stěžovat. Ani to dnes už neplatí. A tenhle boj je podle mne ještě naléhavější než boj s vládnoucími bolševiky, protože tohle zlo je skrytější a tím zákeřnější. Na boj s ním je nutno charakterů rovných Mašínům. On totiž soud, když řekne, že 1+1=3, má finální pravdu, protože takto nezávisle zhodnotil důkazy, a na to má na to právo dle čl. 82 Ústavy ČR. A tohle je pro právně a ekonomicky negramotný dav a jeho politické representanty nezvládnutelné.

Možná se v tom autor

Možná se v tom autor pozná:
Čím byl ve skutečnosti Listopad 1989 ?,
Dovršením Února 1948. Tehdy se uloupil majetek za biliony, avšak "revoluční" (nelegální) cestou. Tak si to soudruzi a jejich pomahači jednoduše zlegalizovali pomocí jednorázové, účelové a umělé „strany modrého ptáka“ a „oranžového padělku“ namísto zničené ČSSD. "Lůze" rozdali kuponové knížky, několika přeživším restituentům vrátili převážně zničený majetek (s výjimkou předem ochočeného Havla, tomu ho ještě opravili a pak odkoupili). Teď rafinovaně svádí všechno svinstvo na restituenty, ekology, zdecimované a vyhubené katolíky, nebo na zbylé „užitečné“ a údajně už „neškodné“ idioty - voliče KSČM. A v tichosti se cpou a ohánějí se "standardní parlamentní kleptokracií" (agenta a vlastizrádce Pružinského, která je podle něj „nejlepším možným řešením“).
Státy se prostě udržují těmi principy, na kterých vznikly (TGM). Čtěte "Právní stát" na Seaplanet: http://www.seaplanet.eu/index.php/souvislosti/organizace-spolenosti/324-... A dále čtěte „Demokracie jako náboženství“ Andrease Poppa na Seaplanet: http://www.seaplanet.eu/index.php/souvislosti/vzdlavani/330-andreas-popp...

___________________________________________________________________________________