Věc: Romská autonomie v Indii
Jaroslav Matuška

Ondřej Giňa st. mimo jiné napsal: "Bratři a sestry,...- podávejte požadavky na obcích, městech, regionech, státu a Evropské unii na vybudování infrastruktury na autonomních územích romských ghett - vybudování škol, školek, hřišť, kulturních zařízení, zdravotních středisek, nákupních center, policejních služeben, zajištění dopravní obslužnosti atd." 

 

Monika Šimůnková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva: "V rámci svých časových možností se snažím být v regionu co nejvíc i já sama. Jsou tu ale i romští předáci. Ti by mohli přestat mne a vládu jen kritizovat za nicnedělání a mohli by se více snažit aktivně spolupracovat. Pomoci si musí chtít v první řadě Romové sami. Mnozí to dokázali..."

 

Jsem rozený optimista, a tak nesouhlasím s tvrzením mnohých, že romská "problematika" je neřešitelná. Abych se lépe ve věci orientoval, obrátil jsem se na WiKI. Nejprve jsem si vyhledal heslo "sionismus" http://cs.wikipedia.org/wiki/Sionismus. Název je odvozen od pahorku Sijón v Jeruzalémě, kde bibličtí proroci očekávají příchod Hospodina. Zakladatelem sionismu je Theodor Herzl, který byl k myšlence sionismu přiveden kampaní proti Alfrédu Dreyfusovi. V roce 1897 byla v Basileji založena Světová sionistická organizace. Sionismus se brzy rozšířil zvláště mezi východoevropskými Židy, ohroženými antisemitismem a pogromy. Později docházelo k emigraci Židů v důsledku nacistické perzekuce..."

 

Pokračoval jsem s heslem "romové". Tady jsem se dozvěděl řadu mně neznámých informací. Romové mají prapor a hymnu - důležité symboly. Přeskočím řadu zajímavostí z historie a skončím, "...jazyk Romů pochází z jednoho severozápadního dialektu staré hindštiny. Za vlast Romů se tedy v každém případě považuje Indie. Důvod jejich odchodu z Indie je neznámý /mohlo jít o hladomor, války, invaze nebo nízký sociální status tzv. nedotknutelných, nacházejících se mimo kastovní zřízení..."

 

A WIKI mě nezradila, když jsem zadal heslo Indie: "...Indická republika...je sedmá největší a s více než miliardou obyvatel druhá nejlidnatější země na světě...s demokratickým parlamentním zřízením /někdy je označována jako 'největší demokracie světa'...její ekonomika vykazuje po Číně největší růst na světě. Je považovaná za regionální mocnost a jednu z potencionálních supervelmoci."

 

Dal jsem si dohromady všechna tato fakta a ptám se: Nenašel by se ROM, který by získal ostatní pro dobrovolný návrat do své původní vlasti? Souhlas Indie s příchodem nejprve několika tisíc těch nejodvážnějších, nejschopnějších, by svět ocenil jako vrchol humanismu. Nebyl by to krok hodný Gándího a 21. století? Židé vždy soucítili s pronásledovanými Cikány. Určitě by Romům pomohli i s budováním kibuců a všeho, co je potřeba k vybudování svobodného autonomního území. A nebyli by to jenom Židé. OSN, EU a mnoho nejrůznějších nadací, "mírový sbor dobrovolníků" z celého světa by nenechal Romy na holičkách. Budování domků, silnic, infrastruktury by konečně zničilo tu hroznou nemoc - nezaměstnanost. A v důsledku toho by drogová závislost řady mladých, dostala pořádně na frak.

 

Role osobnosti v dějinách je známá a "skoro" rozhodující. A v tom slově "skoro" je zakopaný pes. Bez probuzení romského národa, jednotlivec sebegeniálnější nesvede nic. Najde se mezi Romy člověk jako byl Theodor Herzl, Luther King, Nelson Mandela? Je rok 2011 tím správným letopočtem, nebo už je naopak pozdě?

Multikulti je krásná věc.

Multikulti je krásná věc. Pokud se opravdu jedná o kultury.
Španělský koňak, francouzský sýr, holandská Gouda, švýcarský Emmental, bavorské pivo, skotská whisky, norský losos, italské víno, atd, atd,... tomu říkám multikulti !!!!
Evropa si na multikulti vystačí sama. Nepotřebuje ani cikány, muslimy ani negry.

Souhlasím s Vámi, že názory v

Souhlasím s Vámi, že názory v článku jsou dokonce víc jak naivní - přesto "nabízím výzvu"... DOBROVOLNÝ návrat domů, není vystěhovávání národů někam...

Moje glosa směřovala v první

Moje glosa směřovala v první řadě na adresu ROMŮ... Pokud jsou spokojeni s nedůstojným životem v autonomních ghettech, není důvod, aby se o důstojnější život pokoušeli. Samozřejmě, že by se jednalo o projekt, který je podmiňován tisíci problémy. Takže o možné realizaci nemám nejmenší iluze. Jedná se skutečně o "pouhou" glosu...

"V popředí však zůstává

"V popředí však zůstává rozhodnutí a přání všech těchto skupin, vyhnout se pokud možno často hanlivému označení cikán, takže jako politicky korektní je nutno označit používání pojmu Romové resp. Romové a Sinti (jak je zvykem v Německu)." Nechtěl jsem komplikovat věc, která je už tak dost komplikovaná. Nedělalo mi potíže být slušný/taktní a nepoužívat označení Cikáni. Kdybych byl Němec, hovořil bych asi o Romech a Sinti, ale ani to nevystihuje zamotanou historii "Cikánů". Za rozhodující pro moji glosu jsem považoval toto: "Pomocí srovnávací lingvistiky se dnes však dospělo k názoru, že jazyk Romů pochází z jednoho severozápadního dialektu staré hindštiny. Za vlast Romů se tedy v každém případě považuje Indie."

Kdesi jsem četl příspěvek,

Kdesi jsem četl příspěvek, který se mi na toto téma líbil. Zněl asi takto: "Tak jim outlocitní lidé vymysleli neurážející název Romové - z čehož oni obratem ruky udělali romáci" :-)

Jedné romské celebritě jsem

Jedné romské celebritě jsem poslal následující dopis:

Dobrý den,

přiznám se, že ani sám pořádně nevím, proč jsem napsal glosu, kterou Vám posílám. Možná, že hlavním motivem je dlouhodobá nezaměstnanost mého syna. Prakticky žádnou "extra" kvalifikaci nemá, s manželkou jsme byli rádi, že se aspoň vyučil na "prodavače". Vystřídal řadu zaměstnání /na rozdíl ode mne, já jsem celý život pracoval u jednoho podniku OSPAP/, nakonec v roce 2009 odešel od JC DECAUX, kde měl velmi dobrý plat. Během několika posledních let se situace na pracovním trhu radikálně změnila. Sehnat brigádu - v Praze - je problém. Získat "HPP" je terno. Za tu dlouhou dobu, kdy byl bez práce, zřejmě řadu věcí pochopil a už není tím mistrem světa, na kterého každý čeká. Minulý týden nastoupil u Komwagu, dva dny jezdil na čtyřkolce a sbíral psí exkrementy. Byl šťastný a já s manželkou také /máme velký byt s velkým nájmem/. V pondělí jeho nadřízený se vrátil z dovolené a oznámil mu, že neudělal test s dvanácti otázkami, snad o údržbě. Kluk přišel domů zničený. Málokrát v životě jsem se cítil tak mizerně, jako pondělí 29. srpna. Poslal jsem mail personalistce, kde jsem prosil, aby kluk dostal třeba JAKÉKOLIV místo. Včera Jirka dostal zprávu, aby přišel do práce v pondělí v šest hodin, že bude "předmetat" před strojním úklidem.

Jeden z hlavních problémů "přizpůsobivých i těch nepřizpůsobivých" je v nedostatku práce. Paradoxem je, že se považuji za "klausovce", ODS věrně volím od počátku založení strany... Lidé, kteří mají práci, hovoří o všech, kteří jsou na dávkách /kluk vlastní blbostí byl vyškrtnut z evidence, musíme tedy každý měsíc platit 1.080 Kč na VZP/, že nechtějí pracovat. Nesnáším generalizování. Nedovedu si představit situaci na severu Čech a Moravy, kde je nezaměstnanost podstatně horší než v Praze /ano, vím, že se jedná v první řadě o lidi s mizernou kvalifikací, ale i o starší a ti mohou mít i vysokoškolské zaměstnání - znám případ, kdy takový člověk je rád, že může dělat v zahradnictví/.

Proč Vám píšu? Rád bych se dozvěděl, jestli ROMOVÉ se považují za národ. Poslal jsem glosu redaktorovi Wagnerovi do NP. Odpověděl mi, že můj výtvor není zralý pro uveřejnění, mimo jiné proto, že i Češi jsou původem Indoevropané. Před chvílí jsem prolétl jeden blog. Pojednával o tom, že Romové jsou Češi. Ano, jako občané... Jsem rád, že svět je tak různorodý a barevný. Proč proboha se snažit o integraci, nebo dokonce asimilaci? Dneska se naříká, že vymírají po stovkách různé druhy živočichů. Proč by mělo dojít k zániku jakéhokoliv etnika? Židé přežili pronásledování, pogromy, holokaust. Dneska jsou hrdí na to, že mají vlastní stát. Nejsou Romové /a další podskupiny/ stejně odolní? Nepřežívají navzdory?

Je docela pravděpodobné, že redaktor Wagner se až zděsil, že by otiskl glosu, která málem opakuje to, co vykřikoval Sládek nebo někdo z Národní strany. Já nenavrhuji "konečné řešení". Ani všichni Židé se nepřestěhovali a nestěhují do Izraele. Ano, Romové v našem státě jsou Čechy. A je otázka, jestli vůbec by se našli ti stateční, kteří by šli do neznáma budovat ten svůj autonomní stát. Existoval někdo mezi Romy, který by vyslovil vizi návratu do své původní vlasti?

Se srdečným pozdravem

Jaroslav Matuška

Dostal jsem bleskově následující odpověď /některým otázkám se vyhnul, ale i tak je sdělení cenné:

Dobrý den,

popravdě nevím, co vám mám vlastně odpovědět. Situace Romů v Čechách není vůbec dobrá. Ale na druhou stránku není skutečně odlišná od ostatních zemí. Problém romské komunity dnes není ani práce ani vzdělání, ale hlavně ztráta veškerých hodnot uvnitř komunity. Dříve existovala autorita, také existovala jakýsi řád, jenže dneska není ani řád autorita a ani nic jiného. Drtivá většina Romů neovládá vlastní řeč a již nezná romské tradice. Dříve romské děti měly stoprocentní respekt k rodičům, dnes jej nemají k nikomu. Také jsem vyrůstal na Vinohradech a matka na nás byla velmi přísná. Za sebemenší malér jsme dostali výprask a dnes jsem pro to velmi vděčný. U nás v rodině existovala autorita. Takže jak z toho ven? Jednoho dne jsem pochopil, že pro Romy nemohu udělat nic. Byl jsem donucen jen přihlížet a to jediné co mohu dělat je být sám dobrým příkladem. Asi jsem už asimilovaný..nevím. Ale opravdu jak pomoct někomu do okrádá sebe samotné? Je něco takového vůbec možné? Pravděpodobně už ne.

S pozdravem

Je všeobecně známé, že na

Je všeobecně známé, že na ostravsku delší dobu žije Mgr. Sri Kumar Vishwanathana. I jeho jsem obšťastnil dopisem, v kterém na závěr jsem napsal:

Republikán Sládek a někteří lidé z Národní strany dokonale pohřbili myšlenku návratu Romů do původní vlasti /jim se jednalo o potupný odsun - vyhnání/. Předpokládám, že i Vy se rozhodně postavíte PROTI. Přesto bych rád od Vás slyšel odpověď: Považují se Romové za národ? Houževnatost a schopnost přežít prokázali. Svým přístupem k životu ukazují Romové, že se lze radovat v momentě, kdy je pro to důvod a možnosti. My s manželkou, celý život jsme "šetřili", měli neustále nějaké obavy, jakoby jsme pořád na něco čekali. Filosofii Romů jsem ocenil na stará kolena... Vítám svět, že je "barevný".

Jsem zvědavý, jestli vůbec odpoví, a pokud ano, co...

Uložit

Uložit