Křižácké výpravy nebudou
Jefim Fištejn

EURO 35/2011

Měsíc, jenž uplynul od zrůdného teroristického činu v Oslo, nevnesl jasno do otázky atentátníkova duševního zdraví. O to jasnější se zdají být motivy jeho vyšinutého jednání. Ve veřejném diskurzu převažuje názor, že se jedná o čin křesťanského fundamentalisty. Časté srovnávání krvavého řádění norského náměsíčníka s útokem islamistů z 11. září 2001 vedlo některé myslitele k úlevnému zjištění, že všechny náboženské fanatismy mají zhruba stejné projevy, a tudíž na muslimském terorismu není nic výjimečného, čeho by nebyli schopni vyznavači jiných světových církví.

Anders Breivik udělal všechno pro to, aby na něm ulpěla nálepka křesťanského křižáka – bojovníka za osvobození Evropy od muslimských dobyvatelů. Jeho tažení má skončit vítězně až v roce 2083. A to bude 400. výročí bitvy u Vídně, kdy spojené síly křesťanské Evropy uštědřily vojskům Osmanské říše krutou porážku a zastavily její postup na Západ. Svůj útok naplánoval Breivik na 22. července – den, kdy v roce 1099 oznámili křižáci vytvoření Jeruzalémského království. Příhodné datum pro zahájení nové křižácké výpravy proti roztahovačným saracénům.

Křesťanské dějiny mají pro Breivika větší než pouze symbolický význam. Na rozdíl od evropských neonacistů nebo amerických suprematistů nejde mu pouze o obranu bílé rasy, nýbrž o „křesťanskou kulturu“ jako celek. Dokonce nabízí spojenectví křesťanským agnostikům a ateistům, jsou-li připraveni bít se za evropské dědictví. Breivik není žádný bohoslovec, avšak ani vůdcové al-Káidy zdaleka nejsou bohoslovci z povolání. Bin Ládin byl vystudovaným inženýrem, al-Zavahírí je lékař. Texty jejich projevů k teodiceji mají zatraceně daleko. Stejně jako Breivik blouzní o minulé slávě svého náboženství a vidí v ní záruku budoucích vítězství. Jsou-li pro nás islámskými teroristy, proč by Andrers Breivik nemohl být pro svět teroristou křesťanským?

Přesto je toto ztotožnění zavádějící. Křesťanští fundamentalisté mohou snít o křižácké výpravě proti islámu, ale v naprosté většině případů zůstávají u planoucích řečnických obratů. Na symbolické gesto spálení koránu omezil svou vášeň i tak zanícený protiislámský bojovník jako floridský kazatel Jones. Američtí politici mu to nadarmo rozmlouvali, neboť chápali, že odpověď na symbolickou akci bude zcela nesymbolická. Což se záhy stalo v Afghánistánu. V tom je bytelný rozdíl mezi fundamentalisty křesťanskými a islámskými. Ti první se spokojí s vlající rétorikou, ti druzí na ni odpovídají krvavým násilím. Děje se tak proto, že křesťanství dávno ztratilo schopnost žehnat takovému násilí. Nenávratnou minulostí jsou nejen křižácké výpravy, ale i koloniální expanze spojená někdy s brutálním obrácením na víru. Evropské křesťanství se dávno stalo jedním z hlavních zdrojů pacifismu a nyní bojuje za mír se stejnou vervou, s jakou kdysi bojovalo za víru.

Zcela jinak je tomu v islámu. Mnoho se nezměnil od dob své slavné minulosti, kdy se mu podařilo ovládnout půlku světa. Ať už dnes na podobné hrdinské činy má, či nemá síly, islám stále ještě ochotně svoluje k násilí. Právě to umožňuje islamistům svolávat pod své prapory takové množství bojovníků. Sebevražedný „mučedník“ může mít jakkoli vymytý mozek, leč vůbec nemusí být blázen. Většina z nich připravuje o život jiné a sebe sama při dobrém vědomí a zdravém rozumu. Jejich činy posvěcují četné fatvy uvalené nejrespektovanějšími imámy a ulemy.

Když Breivik blouzní o udatné válce proti islámu, jeho slova mohou souznít s názory některých stejně smýšlejících, leč nenajde se nikdo, kdo by schvaloval jeho činy. Je příznačné, že se od něho distancovali i ti nejpravicovější fundamentalisté. Změny, které se odehrály v křesťanství za poslední století, byly tak převratné, že návrat ke stavu, kdy nemilosrdné vymýcení jinověrců zaručovalo horlivci teplé místečko v ráji, je prakticky vyloučen. Křesťanský terorismus jednoduše ztratil půdu pod nohama.

Proto tak dramaticky rozdílné obrázky dnešního světa. Na jedné straně davy na náměstích muslimských měst oslavující každý úspěšný teroristický útok proti nevěrným a chválící svého boha při pohledu na rakety v nebi nesoucí někomu smrt. Na straně druhé statisíce Norů držících smutek za nevinné oběti a zádušní mše ve všech katedrálách křesťanského světa. Proto naprostá většina západní veřejnosti, včetně těch, kdo Breivikův základní názor sdílí, ho vnímá nikoli jako prvního novodobého křižáka, ale spíše jako blázna, který žije ve svém vysněném světě. Nikoho nepřekvapí, když se ukáže, že bláznem skutečně je.

Zajímalo by mě, jestli je

Zajímalo by mě, jestli je známo, kolik muslimských ssebevražedných atentátníků to dělá dobrovolně a kolik jich je prostě vysláno se zasebevraždit pod různými pohrůžkami s bombou bezpečně zamknutou k tělu.

Ohledně náboženských důvodů pro jakékoliv válčení to vidím spíš skepticky. Je možné, že část náboženských tažení skutečně vyvolali vedoucí ze svatého zápalu, myslím ale, že ve většině případů byla víra jen pro plebs a hlavounům sloužila jako záminka, když sledovali úplně jiné důvody. Například moc.

Bravo!

Bravo!

Inkvizitorům bylo jedno, koho

Inkvizitorům bylo jedno, koho vraždili. Ti šli po majetcích. Víru a podobné věci měli jenom jako zástěrku.

Přesně tak.

Přesně tak.

Narozdíl od Gregoryho su

Narozdíl od Gregoryho su nevěřící a jakoukoliv víru beru jako nástroj k ovládání lidí (nehodnotím, jestli v dobrém nebo špatném). Ale tady v otázkách co je nebo není projevem víry a co je motivováno jinými úmysly a za víru se pouze schovává, mi připadá, že si s Gregorym dobře rozumím. Vzalimil s katkou podle mého názoru doposud nevěnovali tématu tak velkou pozornost, aby dospěli tak hluboko (naopak zase jiné problematiky mají promyšlenější oni). A od toho, abychom si navzájem pomáhali k hlubšímu pochopení slouží diskuse. A pokud se v diskusi nevyskytují neustále zabíjecí fráze typu "myslíš si něco jiného než já, tak seš zabedněný debil", tak je to podle mě fajn. A toho tady zas tolik není (anebo se nad to druhá strana umí povznést, takže diskuse pokračuje).

OK, asi to šlo trochu mimo

OK, asi to šlo trochu mimo mě, tak jsem tomu nevěnoval náležitou pozornost. Když se tak někdo ožene po mě, snažím se to překousnout. A já se snažím tak nechovat, i když ne vždy se mi to daří - zrovna před chvílí jsem se kohosi snažil trochu vychýlit z rovnováhy zlehčujícím oslovením "chlapče" - nebyl jste to náhodou Vy? ;-)

Částečně souhlasím, ale v

Částečně souhlasím, ale v jednom zásadním má Vzalimil pravdu. Vždycky se najde někdo, kdo dobré a špatné stromy s ovocem označí a potom se je snaží vyřezat. A pod katolickou korouhví se jich našlo hodně.

Katka psala o obrácení

Katka psala o obrácení věřících k dobrým činům. Nikoli o obrácení na víru, o kterém mluvíte Vy.

Já katku chápu tak, že každý věřící je spasen bez ohledu co je to za hajzla. Oproti tomu dobráci, ale z pohledu té které konkrétní víry nevěřící psi, budou zatraceni.

Ale Gregory, čtěte pořádně.

Ale Gregory, čtěte pořádně. Nikdo po obrácení na lepší skutky nevolal.
O nevěřících psech těmito slovy mluví muslimové, ale takovým křesťanům stačí jenom jiný způsob vyznání stejné víry, aby byli schopni na sobě páchat zvěrstva. Např katolíci (papeženci) vs. Hugenoti.

Dar může být i danajský. Ale

Dar může být i danajský. Ale smysl jasný - dar v tomto případě chápejme jako něco užitečného. Všechno je relativní. S vírou se některým lidem žije lehčeji, jiným by zavazela. Každý člověk potřebuje ke štěstí něco jiného, někdo potřebuje moc, jiný peníze, někomu stačí víra. Pro Vás by to třeba dobrý dar nebyl, ale jiní lidé od života potřebují něco jiného.

Já myslím, že je potřeba

Já myslím, že je potřeba oddělit dvě věci. To je samotný ideový základ a jeho praktické uplatňování. Asi se shodneme, že na základních ideích například komunismu není nic špatného. Myslím tím myšlenku "každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb". Já (a asi i Vy) si myslím, že je to něco dost hloupého a nerealizovatelného, protože by nejdřív lidi museli přestat být lidmi, aby ztratili vlastnosti jako závist nebo touhu ovládat. Ale sama o sobě je ta myšlenka neškodná. Problém nastává v okamžiku, kdy tato myšlenka dokáže nalákat takové množství lidí, že jí dodá sílu, a tyto lidi ovládne schopný manipulátor. Tuto zpočátku neškodnou myšlenku začne zneužívat k vlastním cílům a jeho ovce mu dají potřebnou sílu.

A to je ten hlavní problém: lidi. Pro každou ideu se najde někdo, kdo ji chce zneužít. Ať už je to víra anebo politický směr. Spousta takových se vyskytla mezi katolíky, spousta se jich dala ze zištných důvodů ke komunistům. A spousta takových se drápe nahoru i v demokracii. Spousta takových se snaží ovládat média. Proto nevidím moc smyslu v současnosti kritizovat komunisty nebo katolíky - to jsou skupiny, které nemají dobré vyhlídky na spoluúčasti ve vládě. Daleko větší smysl vidím v kritickém hodnocení kroků lidí, kteří jsou právě u moci. Tam je největší nebezpečí výskytu takových zneužívačů a manipulátorů.

Pro nás dole (plebs) by bylo dobré, abychom si navzájem nenadávali, ale navzájem se upozorňovali na nesrovnalosti v činech těch, kteří jsou nahoře. S Vámi možná někdy nesouhlasím, ale jste člověk, který se nedrápe k moci a tedy automaticky předpokládám, že nejste z rodu těch manipulátorů, kteří se snaží za každou cenu vládnout a zneužívat moc. Jste mi tedy bližší a jste pro mě důvěryhodnější partner než třeba Vondra, Kalousek, Paroubek anebo Bush. Stejně tak Gregory - má jiný pohled na svět a předpokládám, že to myslí dobře. Je pro nás důležité si povídat a upozorňovat se na nepravosti nahoře. A když Gregory mluví o víře, mluví pouze o ideích. O tom, jak si myslí, že by to mělo být. Nemá cenu mu otloukat o hlavu, že křižáci se jménem Ježíše Krista na rtech vraždili, znásilňovali a okrádali tzv pohany (neboli nevěřící psy;-)

___________________________________________________________________________________