Komentář k situaci na Šluknovsku
Jiří Šulc

Neutěšené situaci na Šluknovsku je věnována spousta prostoru ve všech médiích, politici napříč spektrem najednou veřejně projevují zájem, jak situaci v problematických lokalitách řešit a ve Šluknově si podávají kliky od dveří. Ne každý z nich však má s touto problematikou osobní zkušenost. Takových míst, kde je vysoká nezaměstnanost, nízká vzdělanost a značná koncentrace lidí nerespektujících zákony ani prostá pravidla soužití je v kraji nemálo. Podle šetření je takovýchto lokalit v našem kraji již přibližně 70! Na tom, že se jedná o obecný, nikoliv ojedinělý problém, se teprve nyní shodli zástupci severočeských měst. Nutno říci "KONEČNĚ!"!

Když totiž podobná situace nastala před více než třemi roky v Litvínově, veřejnost k tomu přistupovala jen jako k senzaci. Tehdejší hejtman Ústeckého kraje a bývalý starosta Mostu Jiří Šulc pak přišel s realizací pilotního projektu Omezení zneužívání sociálních dávek, který se úspěšně aplikoval právě v Litvínově a poté třeba i v Žatci. Výsledky pilotního projektu byly následující. V březnu 2008, tedy na začátku projektu 2008 bylo na pobočce ÚP Litvínov registrováno 1030 dlouhodobě nezaměstnaných. Důslednou společnou činností Úřadu práce Most, města Litvínov i kraje, který např. spočíval ve výplatě části dávek formou stravenek, kontrolou majetkových poměrů příjemců, pečlivým sociálním šetřením a opakovanou nabídkou zaměstnání, bylo dosaženo pozoruhodných výsledků a tím byl zásadní pokles registrovaných příjemců dávek hmotné nouze v srpnu 2008 na ÚP v Litvínově na 204 uchazečů o zaměstnání. Úřad ochránce lidských práv však tento projekt nemilosrdně odsoudil, problematika sociálně vyloučených se pak stala předmětem předvolebního boje, hejtman byl označen za populistu, rasistu a Jaroslavem Foldynou (ČSSD), který se nyní ve Šluknově tak usilovně angažuje, dokonce xenofobem. A tak další etapa, která měla spočívat v nahrazení problematických stravenek čipovou platební kartou, nebyla realizována a vyjma vedení Ústeckého kraje, které dva roky připravovalo balíček legislativních změn, se na tuto problematiku ostatní politici vykašlali.

Ztratili jsme tak naprosto zbytečně tři roky a situace lidí se navíc díky krizi znatelně zhoršila. Sociálně vyloučení občané tak i nadále mohou pohodově a trvale používat dětské přídavky i další dávky k podpoře přemnožených hracích automatů, kouření, lichvě a posíleni drogami či alkoholem páchat trestnou činnost, opakované přestupky a narušovat veřejný pořádek.

Doufejme, že drtivá většina politiků v kraji již nebude tuto problematiku torpédovat optikou své politické strany a společně oslovíme parlament, aby zásadní změny ku prospěchu našich obyvatel, schválil co nejdříve. Mám však obavy, že většina poslanců i senátorů se nachází v situaci jako krajští politici před třemi lety a reformy požadované starosty i odborníky mají malou šanci na schválení. Oč více by měli pražští politici naslouchat našim občanům o to více by ti, kteří nedobrou situací trpí, měli být slyšet. Je to jen na nás….

Jestli to nebude tím, že

Jestli to nebude tím, že nalézt snadná a rychlá řešení je nemožné. Jde o nejsložitější problém, o který tu momentálně jde, nejen z hlediska vnitrostátního. Myslím, že návrhy vlády o podmínkách pro poskytování podpor jsou správným krokem, protože základem je nastolit vztah k práci, aby i rómská omladina viděla něco jiného, než se koukat z okna či přemýšlet, jak si lehce zajistit potřeby pro život. Typické jsou rozpory v zaručených způsobech řešení, kde jedni vidí spásu ve větší účasti ochránců zákona, zatím co druzí v těžkooděncích zamezujících nekotrolovatelnému výbuchu vidí rozdmýchávání vášní.

Pane Válku, situaci lze řešit

Pane Válku, situaci lze řešit poměrně snadno, jen by policie, sociálka a úřady práce musely hejbnout zadkem.A řeší to už současná právní úprava. To, že pošlou na šluknovsko těžkooděnce jen rozdmýchává vášně.Obvzlášť když místo cikánů mlátí bílý. Už jsem to tady psala. Kdyby posílili policii, vyhnali jí do ulic, myslím tím pěšky a třeba se psy,bude klid.Cikány, kteří neposílají děti do školy, nechávají je krást a páchat další nepravosti. lze potrestat podle § 201 tr. zákona až pětiletým trestem. Natvrdo. Zavřete pár cikánů pro ohrožování výchovy mládeže a věřte, že se umravní.Vlítnout na lichváře taky můžou a pokud vím, tak obec může vymístit z její lokality hrací automaty. A kinntrolovat výkupny kovů taky lze, jenom chtít.

Ivanka Řápková byla

Ivanka Řápková byla primátorkou a byla mimochodem perzekuovaná již Právnickou fakultou na ZČU v Plzni....

___________________________________________________________________________________