Staneme se mistry světa v regulacích?
Oldřich Vlasák

Bez ohledu na to, kam vyústí dnešní problémy eurozóny, si musíme přiznat, že sen z doby Jacquesa Delorse o Spojených státech evropských je nereálný. Stejně tak je nereálná snaha pozitivistickým způsobem vše regulovat.

Přední ekonomové se shodují na tom, že hlavními problémy evropského trhu jsou zejména přílišná regulace, administrativní, byrokratické a legislativní překážky, a to speciálně pro malé a střední podnikání. Místo vytvoření přátelského prostředí k podnikání a lidské aktivitě jsme na cestě stát se mistry světa v regulaci všeho. To ostatně dokládá i snaha Evropské unie regulovat například tzv. "cookies", čímž paradoxně nemyslím sušenky, ale informace o uživateli internetu ukládané do dočasné paměti počítače.

Nejčastěji pokládaná otázka: co ještě v evropské politice regulovat a co již ne, nemíří podle mého soudu na podstatu problému. Důležitější je spíše otázka: proč a zda vůbec regulovat. Jsem proto přesvědčen, že by u každé nově navržené normy měla Evropská komise uvést dopadovou analýzu, co by se stalo, kdyby regulace nevznikla.

Ekonomie není a nikdy se

Ekonomie není a nikdy se nestala rovnocennou a exaktní vědou jako vědy přírodní, založené na železné matematické důkazní logice. Neoprávněně si přivlastnila poctivé řemeslo účetnictví, podobně jako astrologie si ukradla elementární geometrii a některé pojmy z astronomie. Je příznačné, že nositelé Nobelových cen za ekonomii ji dostali za zcela protichůdné a často se navzájem vylučující „teorie“ (které nikdo nikdy neprokázal ani na papíře či tabuli, natož v praxi). Přesto se k ní upírají falešné a prázdné naděje pologramotných lidí – jako k „ópiu lidstva“, produkovanému lstivými šarlatány za účelem vlastního bezpracného zisku a slávy. Proto tito spustí potrefené kejhání kdykoli se ke správě státních financí dostane absolvent hodnotné vysoké školy s přírodovědným či technickým vzděláním. Na toto kejhání se vždy nachytá dostatek naivní a nevzdělané chátry, přesvědčené, že ministr financí je povinen produkovat peníze pro jejich hladová, neschopná a líná parazitická břicha, namísto toho, aby se zodpovědně postarali o sebe sami, případně založili zdravé a výkonné české firmy a banky, nejsou-li zrovna nebohými invalidy.

Je těhotný.

Je těhotný.

___________________________________________________________________________________