Zaveďme konečně centrální rejstřík přestupků !
Petr Kolman

Nový Bor, Varnsdorf, Rumburk – výbušný Sever 2011. Situace ve šluknovském výběžku nyní může asi málokoho nechat lhostejným.


Počátkem září se sešli starostové měst a obcí Šluknovského výběžku s ředitelkou Odboru prevence kriminality MV ČR a ředitelem Odboru bezpečnostní politiky MV ČR. Z jejich zasedání vzešlo tak zvané Šluknovské desatero, tedy deset bodů, které starostové relevantně požadují od vlády a zákonodárců splnit. Ve svém komentáři bych se rád zastavil u jednoho  zatím mediálně opomíjeného bodu.

Stejně jako starostové ze Severu dlouhodobě podporuji  zavedení centrálního rejstříku (evidence) přestupků. V současné době v Česku,  žel, stále   neexistuje centrální rejstřík přestupků. Přínosem by mimo jiné bylo,  že příslušný správní úřad by byl informován  o „přestupkové minulosti“ pachatele a zároveň by registr umožnil, po příslušné legislativní úpravě,   prohřešky sčítat.

Nebyli bychom v EU žádnou výjimkou. V zahraničí přestupkové registry existují např. v Nizozemí nebo  sousedním Rakousku.

Pro neprávníky  připomeňme , že sankce za přestupky  se nezapisují  do rejstříku trestů, tzn. že přestupkový  postih  se ve výpisu z rejstříku trestů neobjevuje. Takže například nový zaměstnavatel se  o nich nedozví.   Přestupky se sice evidují, nikoliv však centrálně. To znamená, že úřad, který o přestupku rozhodl, má záznam pouze ve své vlastní evidenci.

Vzpomeňme na causu  Pacovský. Zmíněný člověk  vytáhl na své sousedy v jihočeských Litvínovicích zbraň a začal střílet. Po divoké střelbě zůstali na zemi ležet tři mrtvé fyzické osoby. Střelec terorizoval spoluobčany celá léta předtím, úřady však řešily každý jeho přestupek zvlášť. Díky tomu pachatel pokaždé vyvázl s pouze drobným správním trestem. Podobným případům, jež nakonec vedou k obrovské tragédii, by též pomohl zabránit, výše zmíněný  starosty podporovaný,   centrální rejstřík přestupků.

Je dobré též zmínit že nejde o úplnou novinku, politici jej slibovali již v létě 2010 při sestavování programu koalice. Vyjednávači vznikající koalice se sice shodli na zavedení centrálního registru přestupků, ale avšak v reálu stále neexistuje.

Co všechno by se zapisovalo?
Podporuji návrhy , aby se evidovaly všechny přestupky proti majetku dle § 50 přestupkového zákona , tedy krádeže, zpronevěry, podvody či ničení cizí věci, při nichž vznikla škoda do pěti tisíc korun. Stejně by se zapisovaly i přestupky proti občanskému soužití dle § 49  přestupkového zákona, například vyhrožování násilím a  drobné ublížení na zdraví.

Rejstřík by samozřejmě platil , jako všechny ostatní legální instituty  v právním státě pro všechny -  bez rozdílu rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině - tedy erga omnes.

Nad rámec tématu tohoto komentáře podotýkám, že za diskuzi by jistě stálo prodloužení prekluzivní (v mediích nesprávně často označováné  jako promlčecí) doby u přestupků  z jednoho roku na dva. Aby nedocházelo k situacím, kdy se pachatel/ka přestupku vyhne trestu, například kvůli stále populárním obstrukcím s doručováním.

Jsem si samozřejmě vědom, že zavedení centrálního rejstříku není žádným všelékem, ale určitě by to byl potřebný kamínek do mozaiky zlepšení bezpečnostní situace nejen na problémovém severu Čech. Jinak nezbývá neustále pracovat na nikdy nekončícím díle jménem  vymahatelnost práva v Česku. V sektoru práva trestního nepolevit ve snaze udělat vše proto,  aby docházelo  k důslednému a hlavně rychlému (!)  sankcionování trestných činů a správních deliktů  Jak nám již dlouho říká teorie trestního práva (a nota bene mnou vyučovaného správního práva trestního také) : Rychlé vynesení trestu má výchovný a varovný efekt na celou společnost!

Kdo něco opravdu chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod!

___________________________________________________________________________________