Sportem k prosperitě, zdraví i toleranci
Miroslav Jeník

Jako aktivní sportovec a hráč fotbalu se zajímám o stav a financování českého sportu. Sport je významným společenským a ekonomickým jevem, který formuje společnost. V poslední době však jako by se sport stával stále více okrajovou záležitostí.

Statistika financování českého sportu nevypadá vůbec optimisticky. Od revoluce se na sport vynakládá stále méně finančních prostředků. K navýšení finančních prostředků došlo koncem devadesátých let a tato tendence vyvrcholila v roce 2001. Poté však následoval již pouze pokles finančních prostředků pro český sport. Jedním z důvodů tohoto nepříznivého trendu bylo rozhodnutí sportovního prostředí investovat do výstavby víceúčelové sportovní haly v Praze. V rámci států EU je tak Česká republika mezi státy s nejnižšími veřejnými výdaji na sport.

Přitom je to právě sport, který sehrává významnou úlohu v tolika rozdílných sférách. V oblasti ekonomické se podílí na tvorbě HDP a generuje nová pracovní místa. Ve zdravotnictví napomáhá k lepší fyzické i psychické kondici. Dokonce i v mezinárodních vztazích sehrál sport několikrát v dějinách významnou roli. Větší podpora sportu tak jistě není od věci.

Sport je třeba podporovat od toho vrcholového až po ten masový, napříč všemi disciplínami. Vrcholový sport se v dnešní době stal již spíše businessem. Klíčová tak bude zejména podpora sportu na školách, neboť sport nás bude provázet celým životem. Řada politiků a manažerů si zakládá na skutečnosti, že uběhli maraton, zdolali osmitisícovku či zlepšili handicap v golfu.

V mezinárodním prostředí přispěl sport k navázání dialogu či nastolení míru. V hranicích českého státu větší podporou sportu vrátíme do společnosti toleranci a zmírníme sociální napětí v některých regionech. Nový zákon o dani z příjmu, který zdaní loterie, bude pro český sport znamenat větší příliv finančních prostředků. A právě více průhledného a přímočarého financování k naplnění těchto cílů český sport potřebuje.

Není sporu, že amatérský

Není sporu, že amatérský sport orientuje mládež na prospěšnější a žádanější aktivity, než jsou z nudy organizované různé gangy s drogami a trestnou činností, a proto každý civilizovaný stát amatérskou sportovní činnost podporuje přímo, či prostřednictvím různých mecenášů, nadací do škol, daňovými úlevami atd. v čemž praxe v Česku příliš pozadu nezůstává.Určité oslabení podpory díky nekontrolovanému Hušákovi je dočasné a lze očekávat zlepšení.
Státnímu paternalismu motivovaného politickými cíly, známému před rokem 1989 je již definitivně odzvoněno, snad s výjimkou Kuby.

Vážený pane Jeníku, vy si

Vážený pane Jeníku,

vy si snad děláte legraci. Sport není jeden, ale minimálně jsou sporty dva, a to profesionální a amatérský.

Profesionální je obchodním podnikáním jako každé jiné a nevím proto proč by měl být podporován státem. Nebo by, podle Vás, měli daňoví poplatníci platit např. na Řebíčkovu Slávii?

Amatérský sport je individuální záležitostí, sloužící buď k uspokojení ega, zvýšení kondice nebo k rekreaci. Je opět otázkou, co je daňovým poplatníkům do toho, že Vy chcete hrát fotbal.

A nesnažte se mi namluvit, že se "sportem" roste a padá česká ekonomika nebo že "sport" je nezbytný pro naše "národní zájmy".

S pozdravem

jste popleta , pane Hrbku, je

jste popleta , pane Hrbku, je sport mládeže, kdy většina z nich má ambice být ve vrcholovém , tedy profesionálním. Je pravda, že je námhouby do toho, kdo chce být jakým sportovcem..tedy kromě vlastních dětí, že. Ale , aby vám mladoši nenakopali jen tak s plezíru prdel , je dobře , že se odreagují jinak. Nebo nee?

jinak, fotbal není sport.-)))

jinak, fotbal není sport.-)))

Pane Jeníku, dovolte dotaz,

Pane Jeníku, dovolte dotaz, hořekujete nad výší částek financí, směřujících do sportu v ČR ( z vašeho článku jsem to tak pochopil ), ptám se tedy, jak si vyšší podporu sportu u nás představujete? Doufám, že si nepředstavujete tu podporu vyššími výdaji z daňových odvodů našich peněz přerozdělováním státními úředníky.

Osobně mám jiné poznatky. Po roce 1989 se u nás "vyrojilo" velké množství sportovních aktivit a mnoho sportovních disciplín vzniklo nebo se rozvinulo v dokonalejší podobu. Už to není jen fotbal a hokej, volejbal, basket nebo lehká atletika, či kanoistika nebo cyklistika. Tisíce a tisíce nadšenců a malých sponzorů se podílí na rozvoji sportovních aktivit, od florbalu až po rafting. To je důkazem toho, že lidé se dokáží postarat o ten "svůj" sport podle vlastního uvažování a osobní volby. nenuťme ale tyto lidi ( včetně mne ), aby vynakládali přez stát odvedené finanční prostředky do sportů, které nesledují a ani je nezajímají, včetně fotbalu.

Sport neberme jako veřejný zájem, ale respektujme lidi, kteří sport nějakým způsobem provozují, od tisícikoruny drobného sponzora po výkony Špotákové nebo Berdycha.

___________________________________________________________________________________