Sněmovnou procházejí klíčové reformní zákony
Miroslava Němcová

05.10.2011, Modrá Vysočina

Vláda Petra Nečase funguje již více než rok. Do Sněmovny předložila přes 150 návrhů zákonů a jejich novel. Více než 130 vládních návrhů poslanci již projednali alespoň v prvním čtení, což znamená, že nad návrhem proběhla nejen koaliční, ale i zásadní sněmovní debata. Téměř 60 % těchto zákonů ukončilo legislativní proces a vyšlo ve Sbírce zákonů. Žádný vládní návrh zákona nebyl zamítnut ani vrácen k dopracování. Vláda rozpracovala všechny naplánované reformy a jak dokazují výše uvedená čísla, bez zbytečných průtahů jsou schvalovány v Poslanecké sněmovně.

Během letošního září byl ve třetím čtení schválen balík reformních zákonů. Například zákonem o důchodovém spoření vznikl II. pilíř důchodového systému, který bude dobrovolný a je založen na principech soukromého investování. Dáváme tak možnost – zejména lidem na začátku své pracovní kariéry- spolurozhodovat o výši důchodu. Po letech diskusí, díky schválení balíku zákonů zdravotnické reformy, bude umožněno definování standardu a nadstandardu ve zdravotnictví.

Budou stanoveny maximální ceny u léčiv. 30 korun za recept se bude platit bez ohledu na počet hrazených léčivých přípravků. Rozsáhlé změny přinese sociální reforma. Novelizací zákona o zaměstnanosti uvolníme pracovní trh, změny nemocenského pojištění zajistí finanční úspory státnímu rozpočtu. Cílem sociální reformy je zprůhlednění a adresnost sociální podpory. Stojíme na straně těch, kteří podporu státu skutečně potřebují a umíme odlišit jednotlivce, kteří dosud zneužívali štědrého sociálního systému a parazitovali na něm.

Z uvedených změn je zřejmé, že vládou slibované reformy jsou nastartovány. Prosazením základů všech důležitých reforem byl České republice zvýšen rating. Díky krokům vlády a Sněmovny získáváme lepší podmínky při vydávání státních dluhopisů. Platíme daleko nižší úroky a investoři České republice věří. Nepropadáme se mezi dlužníky Evropy. Je zřejmé, že problémy současnosti umíme řešit. Nepropadejme, prosím, mrzuté náladě a pracujme, každý ve své roli.

Co není v médiích se nestalo.

Co není v médiích se nestalo. A médiím podobné informace nevoní, nezvyšují náklad a sledovanost, na rozdíl od všech nedoložených spekulací o totálním rozkrádání státu kmotry a jinými darebáky. Cení se všechny Jobovy zvěsti typu rozvíjení příčin třeba Fuksova odvolání (podle Shwarzenbergových indicií pochycených v českých pivnïcích nadbíhal nemístně paní premiérové), blížícího se rozvratu státu výpovědí 3 policejních papalášů, zvláště toho, co měl vypátrat hrůzostrašnou trestnou činnost v akci Opencard.
Lid je nutno stále strašit a držet v bázni boží, jinak by zdivočel a mohl se cítit dokonce spokojenější,dokonce by si mohl myslet, že za závaly tunelu Blanka mohou stavaři a nikoliv Bém či jiní politici magistrátu.

Přesné. Dobře jste to popsal.

Přesné. Dobře jste to popsal.

___________________________________________________________________________________