Mladí lidé potřebují kladné vzory
Jana Fischerová

11.10.2011, Jihlavské listy

V současné době se dozvídáme z médií zprávy, které otřásají naším svědomím a ptáme se, jak je to možné? Stačí si připomenout např. tragické události v červenci tohoto roku z Norska, kde pravicový extremista Breivik zabil více než 70 mladých lidí... Všichni jsme šokováni, jak se mohou takto chovat mladí lidé.

V Kraji Vysočina jsem se seznámila s činností občanského sdružení Czech Spitfire club se sídlem v Jihlavě. Jejich cílem je mimo jiné poukázat na kladné hrdiny z naší historie a přiblížit je mladým lidem, ukázat morální vzory na příkladu válečných československých letců.

Jako příklad mohu uvést osobnost Karla Kuttelwaschera. V pátek 23. 9. 2011 jsem navštívila slavnostní večer v Divadle Na Kopečku, kde jsme si připomněli výročí 95 let od narození brigádního generála in memoriam, Karla Kuttelwaschera. Narodil se ve Svatém Kříži, což je nyní místní část Havlíčkova Brodu. Velice mu učarovala letadla, přihlásil se dobrovolně ve svých osmnácti letech k letectvu a byl přijat. Odešel do zahraničí, původně do Francie, v roce 1940 byl přijat do RAF a byl přeškolen na britské stíhačky Hawker Hurricane. Nasazoval svůj život za svobodu, zejména při nočních akcích s názvem Night Intruder, a patřil mezi nejlepší noční stíhače.

Karel Kuttelwascher byl za druhé světové války nejúspěšnějším českým pilotem britského Královského letectva. K nacistům cítil nenávist, která snad může vycházet jedině z osobní přítomnosti při znásilnění jeho rodné země. Proto byl odhodlán sestřelit co nejvíce letounů luftwaffe. Byl velice oddán svému povolání a řemeslu.

V den jeho nedožitých 95. narozenin byl v dopoledních hodinách odhalen ve Svatém Kříži pomník ze žuly, aby nám všem byl přiblížen tento hrdina, jeden z nejvýznamnějších letců RAF. Jeho poctě se klaněly kromě hlavních organizátorů akce – občanského sdružení Czech Spitfire club, města Havlíčkův Brod, Svazu letců České republiky, Ministerstva obrany ČR, AČR, také dcery Karla Kuttelwaschera – Vee Darlington a Mari Rowe, které přijely z Velké Británie.

Oslavy byly velice důstojné, jeho hrdinství je třeba neustále oceňovat. Velké poděkování patří zejména občanskému sdružení Spitfire club, který tuto myšlenku zhmotnil i ve svém muzeu v Jihlavě. V osobě Karla Kuttelwaschera vidím kladný vzor pro mladé lidi.

___________________________________________________________________________________