Komentář Přemysla Sobotky k průběhu 12. schůze Senátu Parlamentu ČR


Legislativní proces nebo demonstrace síly s nulovou tolerancí.

Senát má na pořadu svého jednání reformní zákony připravené koaliční vládou a přijaté Poslaneckou sněmovnou. Legislativní proces tolik potřebných a tolik očekávaných zákonů by měl vrcholit. Místo toho jsme svědky rétorických cvičení, lichých argumentů a prázdných vět, kterými se někteří senátoři zvolení za ČSSD snaží obhájit své NE reformám. Snaží se zbytečně. Předseda Senátu, taktéž člen ČSSD, kolega Milan Štěch již před nynější schůzí v rozhovoru pro Radiožurnál deklaroval, že senátní většina ČSSD koaliční návrhy zákonů odmítne. Proč tedy následné divadlo s nepřesvědčivou argumentací? Proč tedy tahanice o to, kdo bude muset zamítavé stanovisko senátní socialistické většiny obhajovat v Poslanecké sněmovně?


Mám pro to vysvětlení. Nejde o legislativní proces, o souboj idejí a názorů, dokonce ani o souboj technických nástrojů reforem. Jde o silový kombajn s jedinou snahou – co nejvíce prosazení nových zákonů oddálit. Tady se jasně ukazuje nulová tolerance politiků ČSSD a čirý populismus. To se děje bez ohledu na zájmy České republiky v neklidné Evropské unii.

___________________________________________________________________________________