Aktivně podporuji co nejrychlejší vznik nové legislativní úpravy užívání konopí k léčebným účelům
Miroslava Němcová

Jsem již dlouhou dobu přesvědčena, že v rukou lékařů a při stanovení jasných podmínek, může přinést konopí úlevu a pomoc mnoha lidem, kteří svádějí vysilující boj s bolestí, rakovinou či nepohyblivostí. Považuji proto za nezbytné přijetí novely zákona, která umožní léčbu konopím těžce nemocných pacientů. V létě letošního roku, poté, kdy jsem v Poslanecké sněmovně převzala petici "Za umožnění léčby konopím", jsem podnikla kroky, které tomu pomohou. Opírám se přitom o zkušenosti pacientů, ale především o argumenty odborníků, lékařů a vědců, kteří potvrzují pozitivní účinek konopí např. při chemoterapii, Parkinsonově nemoci, roztroušené skleróze a jiných bolestivých onemocněních. Nelze akceptovat ani jeden den bolesti navíc pro těžce nemocného člověka, pro kterého přitom existuje účinný lék.

Obrátila jsem se jednak na legislativní odbor Sněmovny s žádostí, aby zpracoval možnosti, jak novelu zákona přijmout v co nejkratší době. Zároveň jsem oslovila Parlamentní institut, aby zpracoval informace o legislativních úpravách v těch evropských zemích, kde legalizace léčby konopím existuje. Na tyto podněty reagoval i premiér P. Nečas a v polovině září na Úřadu vlády zasedla odborná zdravotní komise složená z řad lékařů, zástupců ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a dalších, vedená Národním protidrogovým koordinátorem Mgr. Vobořilem. Cílem této komise je do konce roku předložit konkrétní návrh novely, která umožní léčbu konopím těžce nemocných pacientů. Na půdě Poslanecké sněmovny se také konal odborný seminář a s uspokojením jsem zaznamenala i aktivitu ministerstva zdravotnictví.V žádném případě neusiluji o legalizaci marihuany jako "zábavné" drogy. Novela zákona bude definovat podmínky, za jakých bude v České republice možno používat psychotropní konopí pro léčebné a výzkumné účely. Věřím, že po letech diskusí se legislativní úprava již brzy spatří světlo světa a konopí bude konečně lékem podaným z rukou lékaře."

___________________________________________________________________________________