Naše obce, Česká pošta a obecní peníze
Miloš Vystrčil

14.10.2011, Jihlavské noviny

 

V polovině září se nám ve spolupráci s Krajem Vysočina konečně podařilo nalézt termín setkání asi čtyřiceti starostek a starostů menších obcí mého senátního obvodu a Vysočiny s manažery České pošty Rastislavem Horáčkem a Vladimírem Dvořákem.

Rastislav Horáček, dnes ředitel regionu Východní Čechy a současně autor projektů "Výdejní místo" a "Partner", tyto projekty na setkání stručně představil. Vladimír Dvořák, který je odpovědný za komunikaci s obcemi v regionu Jižní Čechy (zařazen Jihočeský kraj a Vysočina) následně stručně popsal přístup vedení České pošty k obcím v regionu Jižní Čechy.

Po poměrně bouřlivé diskusi, ze které vyplynulo, že Česká pošta se zejména díky neustálé změně svých názorů a v minulosti nekoncepčnímu přístupu netěší u shromážděných starostek a starostů příliš velké důvěře, se obě strany shodly, že je nutné udělat vše pro to, aby činnosti pošt nebyly na menších obcích omezovány.

Jsou to právě projekty "Výdejní místo" a "Partner", které by měly umožnit i od 1. 1. 2013, kdy dojde k úplné liberalizaci "poštovního trhu" (Česká pošta ztratí monopol na své služby), zachovat na většině menších obcí služby pošt v plném rozsahu. Součinnost obcí při těchto krocích je ale naprosto nezbytná a Česká pošta je na ní dle vyjádření pánů Horáčka a Dvořáka připravena pozitivně reagovat.

Zbývá jen věřit, že Česká pošta již nezmění zvolenou strategii a bude skutečně ochotna a připravena se s dalšími subjekty na zachování nebo v některých případech i zkvalitnění poštovních služeb na menších obcích podílet a v případě domluvy je i odpovídajícím způsobem zajistit a zaplatit. K samozřejmému doručování dopisů nebo jiné zásilky by tak měly být v rámci projektů "Výdejní místo" nebo "Partner" zajištěny i v menších obcích možnosti vyzvednutí zásilky v případě nepřítomnosti adresáta při doručování domů nebo například i možnost zaplacení složenky apod. U větších obcí a měst samozřejmě Česká pošta se snížením rozsahu služeb nepočítá.

Dalším problémem, o kterém se v poslední době hodně hovoří, je navýšení daňových příjmů obcí a menších a středně velkých měst. Zároveň s tím někteří politici deklarují, že čtyři největší města České republiky (Plzeň, Ostrava, Brno a Praha) mají příjmy na obyvatele příliš vysoké a že je jim třeba ubrat. Asi nemá cenu příliš diskutovat fakt, že dvojnásobné příjmy na jednoho obyvatele Plzně, Brna nebo Ostravy oproti například Jihlavě, Polné, Třešti, Dačicím, Slavonicím nebo třeba i Batelovu a Stonařovu velmi dráždí a nám obyvatelům těchto menších obcí a měst připadají nespravedlivé.

Na druhé straně otevřeně říkám, že jsem přesvědčen, že k postupnému nalezení relativně spravedlivého poměru příjmů na obyvatele u různě velkých obcí a měst může reálně dojít pouze tím způsobem, že se příjmy na obyvatele u menších obcí a měst budou postupně zvyšovat a u čtyř největších měst zůstanou stejné nebo se sníží pouze nepatrně.

U obcí a měst je to totiž podobné jako například ve zdravotnictví, vždy bude co zlepšovat, co stavět, co opravovat apod. Nikdy nebude ve městě nebo obci dostatečně uklizeno, dostatek laviček, dostatek kontejnerů na odpady, dětských hřišť nebo třeba peněz na opravu či vybavení školy nebo školky.

Proto jsem přesvědčen, že je potřeba, aby si strany vládní koalice přestaly před obcemi a menšími a středně velkými městy tzv. "honit triko" o to, kdo to myslí s městy a obcemi lépe a kdo chce více pomoci. Namísto toho je třeba se co nejdříve domluvit na rozumném pro naše města a obce tolik potřebném kompromisu, který bude konečně znamenat navýšení jejich příjmů a bude třeba prvním krokem ke spravedlivějšímu daňovému přerozdělení.

___________________________________________________________________________________