Až přiletí kobylky
Jan Suchánek


 
Umí si někdo představit, jak tahle země zvládne situaci, kdy nám elektrika z německých větrných elektráren shodí v zimě elektrické rozvodné sítě, které současně potrhá kombinace větru a námrazy? Jak rychle se naše sídliště změní v Chánov? Nebo propukne ten řecký bankrot, zasáhne banky a nikdo nebude chtít přes hranice prodávat jinak než za hotové ve směnitelné valutě, kterou nebude EURO. A do toho to na polích našim zemědělcům sežerou kobylky, které s tím globálním oteplením přiletí až sem. Co budeme jíst? A aby tohle nenastalo, musíme mít kvalifikované odborníky a někdy tolik, že je soustředíme do nějakých ústavů. Byly dlouhé doby, kdy odborník musel být v prvé řadě kvalifikovaným marxistou-leninistou. Jenže ti měli dobrý zvyk a tenkrát si téměř ilegálně pěstovali odborníky, jako Klause v Prognosťáku.

Ty idylické časy jsou pryč, inteligenti utekli do soukroma nebo je dokonce zlanařili a odvezly globální firmy. Popíšu vám příklad, jak naši bezpečnost mají v rukou úplní blbci. Jednoho bývalého správce malého kulturáku v okresním městečku, co tam řídil uklízečku a kotelníka, udělali místním stranickým holkou pro všechno, manažerem za pár šupů, aby nakonec ti, co mají ve Švýcarsku ty nevysvětlitelné miliardy, jej vybrali, aby jim na místní vládní zdroj dohlížel. Aby to bylo i pro něj bezpečné, udělali jej poslancem, členem několika výborů a z bezpečnostních důvodů mu dali i dozor nad BIS. Dokonce mu při tom enormním zatížení dali vysokoškolský titul na škole, kterou si pro ten účel už dřív založili. A teď jej poprvé v životě nechali řídit specialisovaný a vysoce kvalifikovaný ústav a zrovna to, co může pro celou zemi být v krizi fatálně důležité nebo dokonce tu krizi i může vyvolat.

Umí si někdo představit ten destruktivní vliv toho, že ten ředitel stejně jako ten hasič na postu ministra zemědělství vůbec ničemu nerozumí! Jak se s tím mají vyrovnat ti všichni odborníci v tom ústavu či jak se to jmenuje? Jak se s tím vyrovnat, když to nejde svést na komunisty? Ten hasič je aspoň přitažlivý pro babičky, co rozhodují o výsledku voleb. A takhle to zřejmě vypadá všude i v té socialistické EU. Merkozy posílá vzkaz řeckým, portugalským, španělským a italským odborářům, že se nemají dát. Nemají se vzdát svých prebend, budou jim zaplaceny. Zdroje se na myších počítačů centrálních bank odklikají. To ani Špidla s Paroubkem netušili, jak snadné to se zdroji a neplacením dluhů je. A rádoby ekonomové, kteří zamlčují nebo nechápou zákonitou explozi inflace, kdy brzo ceny čehokoliv začnou honit zlato v rámci těch ničím nekrytých emisí EURO, tvrdí, že je to levnější než nést náklady jednorázového řeckého bankrotu. Jenže ve skutečnosti to znamená jen eskalaci problémů a daleko větší náklady. Pokud by měli pravdu, proč nepoučí rodiny, které mají doma nezaměstnaného feťáka či závisláka na automatech, jak je lépe tohle jho strpět, než se s ním vypořádat tím, že ho z domu vyhodí!

Blízkost Merkozyho má ďábelský vliv na evropské politiky. Představte si, že slovenská vládnoucí politická elita, aby nebyla vyloučena z Merkozyho blízkosti, tak zadluží Slovensko ve prospěch německých a francouzských bank i za cenu, že se jim šance na setkání s Merkozym zkrátí na pouhé období do předčasných voleb. A dokonce v konfrontaci s tím, že EU deklaruje, že chce rozhodnout, že těm zemědělským velkopodnikům co mají Slováci po JRD i my po JZD omezí dotace jen do výše dotací malému německému, rakouskému, italskému a francouzskému sedlákovi. Nechutné ponížení. Teď jde v celé EU jen o to být loajální s tímto božstvem ztělesněným Merkozym. Pokud někdo hledá vysvětlení, pak racionální neexistuje. I evropští politici dokážou vytvořit tupý dav, v kterém hledají únik z nejistot, které jim přináší konfrontace náročných výzev s absencí jejich kvalifikace. Pak se chtějí něčeho zachytit a Merkozymu nezbývá než něco formulovat, neví co a tak mu bankéři poradí, že je nutno jim přidat do kasiček, což se dá podvodně vyložit i k utěšení odborářů.
 
Abyste si uvědomili, jak daleko má Merkozy od řešení čehokoliv, což potvrdili i ministři financí G20, tak si představte, že vedle fiskálního sjednocení jako podmínky udržení EURO potřebuje EU sjednotit (odnárodnit) i systémy sociálního zabezpečení. To je možné jen jejich zrušením buď úplně, privatizací či EU centralizací! A to vše je nemožné si jen připustit k uvažování. Jen stačí si připustit, že jim neúměrně dlouho trvalo, než si začali aspoň připouštět, že Řecku se dluhy budou muset odpustit, to je, že my a Slováci budeme taky platit. Ale ještě si vůbec nepřiznali, že budou muset Řecku znovu půjčit nenávratné půjčky, aby Řecko mohlo vůbec existovat. A to v situaci, kdy Řecko a Španělsko mohou prodat ostrovy, Řecko třeba Turkům a Itálie Jižní Tyroly Rakousku. A bylo by po dluhové krizi.

Ale vraťme se zpět k fatálnímu lokálnímu vlivu poměrného volebního systému a sociálního státu. Pokud stejně jako na zemědělství ministerstvu spravedlnosti vládne představitel idejí většinového podprůměrného voliče o justici, tak se pak stane, že stát zřídí na své zastupování proti obětem justiční konkurzní mafie celý úřad a tam vytvoří trafiky obsazené tržně neúspěšnými (jinak by se neuživili) právníky z různých přízní. S touhle kvalifikací mají za úkol, jen připomínat těm dvěma prvostupňovým soudům a jednomu odvolacímu v Praze, že zákony včetně Ústavy zde neplatí, mezinárodní smlouvy o boji proti korupci neplatí, logika zde neplatí a ke korupci v justici nikdy nedošlo. Páni ministři je v tom podpoří tím, že připomenou, že kdyby měli platit odškodnění podle zákona, tak dají o to míň na provoz justice. Jako obvykle dám příklad.
  
Protože mnou popisovaný konkurzní soud potřeboval záminku, aby nemusel nezákonný a vykradený konkurz skončit, tak poslal spis do Prahy a tam soudce tím spisem provedl rozsáhlé dokazování, při kterém se úřadu zastupujícímu ministra nespravedlnosti nepodařilo nalézt důkaz čehokoliv zákonného a co by vyvrátilo důkazy o tom, že konkurz sloužil prokurátorům k nezákonnému trestnímu stíhání vlastníků úpadce. A proto úřad soudu nakonec napsal jako návod ke konečnému rozhodnutí:
 
•    „trestní řízení se dotýkalo ekonomiky úpadce … a.s. a to především před prohlášením konkursu“
•    „nesprávný úřední postup orgánů  činných v trestním řízení, ale ani v souvislosti s konkursním řízením úpadce … a.s. vedeným u Krajského soudu v … sp.zn. …K …/2000 nebyl tento podle názoru strany žalované žádným důkazem prokázán“.
•   
Abyste pochopili, když trestní stíhání skončí osvobozením obviněných, tak je ze zákona ministerstvo nespravedlnosti odpovědné za škodu, Takže není pravda o neprokázání. Jenže je nutno hrát kartu konkurzu, protože kvůli nezákonnostem konkurzu je riziko malé, protože je nutno čekat na jeho vzdálené skončení. S nezákonnými konkurzy je to tak, že vymysleli výklad zákona, že s ochranou vlastnických práv se musí počkat, až se ta nezákonnost projeví v konečném rozhodnutí o rozdělení výnosů konkurzu s tím, že kalkulují, že konkurz třeba 15 roků a soudy o škodu deset, což poškození nepřežijí a stát nebude muset nic platit, zločinci se stanou nestíhatelnými pro promlčení. Ale škoda nastala tím, že se obviněných vlastnictví, podnik úpadce, jaksi již ztratil nebo vypařil v průběhu konkurzu ale hlavně v průběhu trestního stíhání, které je skončené.

Tak nejdříve, žalované ministerstvo nespravedlnosti se usvědčilo jen porovnáním, že ke sdělení nezákonného obvinění došlo koncem roku 2002, dva roky po prohlášení konkurzu, čímž přiznalo, že škodu způsobili prokurátoři prostřednictvím a v průběhu konkurzu. To znamená, že ministr nespravedlnosti má profesionální úřad na lhaní a nezákonné ovlivňování soudů. Může to být úspěšné, protože v naší multikulturní současnosti časová kauzalita není intelektuálním nástrojem politiků, právníků, novinářů a většinového publika, takže to co tvrdím, nemusí být zřejmé. Jenže je to základ sofistikovaných přístupů mafií, o kterých psala BIS a které sází na tu absenci intelektuální výbavy.

Žalované ministerstvo nespravedlnosti se zuby nehty brání tomu, že by se měla úhrada škody odvíjet od trestního stíhání a tak fabuluje, aniž by se to pokusilo prokázat, že to tak není. Tvrzením, že „nesprávný úřední postup orgánů činných v trestním řízení nebyl podle názoru strany žalované žádným důkazem prokázán“, říká soudu, že nemá vzít na vědomí, že po šesti letech byli obvinění vlastníci úpadce nezkorumpovaným senátem zcela osvobozeni. Takže znovu lhaní, protiústavní nátlak, korupce. A protože ten „správný postup konkurzního soudu“ i soudce rozhodující ve sporu o škodě chce potvrdit v důsledku soudcovské solidarity a navzdory důkazům, pak se snadno soud s žalovaným ministrem shodnou na tom druhém tvrzení úřadu, který ministra zastupuje.
 
Jenže „trestním řízení v souvislosti s konkursním řízením úpadce“ prokazuje sám úřad zastupující ministra výše uvedeným prvním tvrzením, to je přiznáním ve správném časovém kontextu. Navíc ministr nespravedlnosti je odpovědný nejen za konkurzní soudce ale i za prokuratury. A prokuratura, jak přiznala Policie ČR, útvar odhalování korupce a finanční kriminality, SKPV … v usnesení z ledna 2008, akceptovala bez právního důvodu „v postavení člena představenstva společnosti … a.s. a v postavení člena představenstva úpadce … a.s. od 8.6.2000 do 23.8.2002“ osoby, které jimi nikdy nebyly. Jenže ty osoby v průběhu konkurzního řízení s asistencí „Krajského soudu v …“ pro organizovaný zločin (v kontextu BIS) ukradly aktiva „úpadce … a.s.“ prostřednictvím defraudace dceřiné společnosti „úpadce … a.s.“ z konkurzní podstaty, když za tím účelem zřejmě prokuratura nařídila tomu soudu na rok 2000 až 2009 tyhle bíle koně mafie zapsat „v postavení člena představenstva společnosti … a.s“, to je dcery „úpadce … a.s.“, do obchodního rejstříku „Krajského soudu v …“ a když v představenstvu „úpadce … a.s.“ nebyly nikdy zapsány a ten podvodný zápis v dceři byl zpětně zrušen.

Ze zákona a dle Evropského soudu pro lidská práva je účast úpadce na konkurzu nezbytná, všechny soupisy majetku i dluhů musí navázat na úpadce. Jenže úpadcem byli „od 8.6.2000 do 23.8.2002“ ti bílí koně prokuratury, bez kterých by prokuratura vůbec nemohla majitele úpadce obvinit. Je pak konkurz s bílými koni prokuratury „v postavení člena člena představenstva úpadce … a.s.“ důkazem toho, že „trestního řízení souvislost s konkursním řízením úpadce nebyla žádným důkazem prokázána“? A nezapomeňme, že jiný soudce už po dohodě s ministerstvem nespravedlnosti v jiném sporu rozhodli, že stát tím konkurzním soudcem tu škodu způsobil, jen je to promlčené, protože to bylo zřejmé již před lety.

Nejpodstatnější na tom je ale jiná korupční souvislost. Ti bílí koně museli napsat fiktivní plné moci pro policejního agenta, který musel fabulovat pro prokuraturu lživá udání těch později obžalovaných vlastníků a vyrábět podvrhy důkazů. Inteligentně to dělal tak blbě, jak jen bylo možno, aby učinil prokurátory jednoznačnými spoluviníky a tím získal dosud praktikovanou trestnou imunitu. Stejně i ten citovaný podplukovník z protikorupční služby to napsal tak, aby prokurátora, který jej přinutil to krýt, usvědčil ze zločinu. Jenže ta činnost policejního agenta pro prokuraturu měla své náklady, dokonce se musely uplácet i odbory, aby tu hru na legitimitu s prokurátory hrály taky. A cena jen podle účetnictví miliarda korun. Tohle musel pak krýt konkurzní soud, kterému prokuratura podnik úpadce z rukou svého policejního agenta nevydala.
 
A soud dělal jako, že prokuratura podnik úpadce do konkurzní podstaty vydala a tak nařídil správci konkurzní podstaty dělat, jakoby podnik úpadce byl v konkurzní podstatě. Jenže nebyl a tak správce okradl konkurzní věřitele, sepsal jeho majetek do konkurzní podstaty. Když to prošlo, aby z toho i se soudcem taky něco měli, tak to zpeněžili pro sebe a teď už nikde nic není. Jen původní ukradená miliarda prokurátory se rozrostla o miliardu ukradenou konkurzním soudcem a správcem. Takhle se to krásně zacyklilo, prokuratura zase kryla soudce se správcem a pro jistotu obvinila i zástupce konkurzních věřitelů. A jaká je souvislost s úvodem tohoto článku? Jako byl poslán blbec řídit ten specializovaný a vysoce kvalifikovaný ústav, tak jsou zřejmě vybíráni soudci, kteří mají korupci justice čelit a kteří místo toho před popsanými sofistikovanými postupy mafie rezignují na všechny principy právního státu a zločinnému tlaku ministra nespravedlnosti a jeho úředníků protiústavně vyhoví.

Abych dokreslil společenský úpadek, kdy mafie může výše uvedeným způsobem beztrestně manipulovat politickou mocí a justicí, protože je zde absolutní právní bezvědomí a chybí intelektuální technologie k zvládnutí dle BIS sofistikovaných metod mafie. To co je výše popsáno, je dokumentací skutkových podstat trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Jak účetnictví, tak zápisů v obchodním rejstříku. Protože nezákonně jednáno z vůle prokurátorů, tak je policie bezmocná, přestože škoda je v mnohamiliardové výši. A protože to takhle platí asi velmi často, je nutno zachránit čest policie. Takže výsledně je obviněn náměstek pražského primátora Březina a také z trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.

Zoufalstvím národa je, že neexistuje mezi politickými elitami, v advokacii či kdekoliv někdo, kdo by poukázal na nesmyslnost tohoto obvinění. A to kolegou Březiny je nová hvězda jeho strany, advokát Dienstbier, nebo bývalá nejvyšší státní zástupkyně Benešová. I předseda je prý právník. Stejně zoufalé jako Boris Šťastný, který podobně u tý blondýny na veřejnoprávní k její nezměrné radosti obvinil v nadšení ze své ignorance své spolustraníky z Evropského parlamentu z nějakých šílených zločinů kvůli jinak bezvýznamnému prodeji minoritních akcionářských podílů. Komu Březina tím, že působil ve statutárním orgánu zkrachovalé společnosti, způsobil škodu, když prý věřitelům té zkrachovalé ne? Mělo by to souviset nějak se zápisem do obchodního rejstříku radnicí vlastněné firmy, tak tam návrh dávalo celé představenstvo a ne jen Březina? Jenže zásadní je, že tím nebyla vůbec nikomu způsobena žádná škoda a měl a stále má stoprocentní podporu akcionářů.
 
Jaká je tedy celospolečenská nebezpečnost Březinova jednání, když o něm ta informace je a byla veřejně přístupná, v Obchodním zákoníku není žádná sankce a navíc dotčené společnosti a jejich vlastníci se necítí být poškozené? Neměly by tedy být žalovány i právnické osoby za to, že se necítí být poškozeny? Sám jsem nedávno volil do představenstva osoby, které jsou dokonce dodnes členy představenstva jiné firmy v insolvenci, a nic jsme nemuseli do obchodního rejstříku v té souvislosti zapisovat. Není společensky nebezpečné a není korupční souvislostí, že to, co o justiční konkurzní mafii popisuji, není stíháno a Březina je. A synonymem obojího je vedle zjevné korupce zmatení pojmů (jazyků), což je Boží trest. Nemá na tom vinu také nekvalifikovaný novinář, který pro negramotného většinového voliče tlačí na kvalifikovaného porodníka v roli primátora, aby se nekvalifikovaně vyjádřil ve prospěch toho policejně prokurátorského justičního zločinu? Nenahrazují u nás zákony ozvěny chaosů v davu negramotných, které tam pravděpodobně mafie sofistikovaně podsouvá?

Právní vědomí dokumentované v souvislosti s tím Březinou svědčí o setrvávajícím vlivu bolševického vymytí mozků. Představte si, když to není jasné v případě Březiny, jak to může být k objasnění v případě konkurzní mafie, jaký popisuji, když by na tu sofistikovanost byly třeba metody operační analýzy (z kterých ale vyplývá, že je to velmi jednudoché) a když v tom jede elita justice. Naštěstí je tu jiná, ilegální, ale skutečná nezkorumpovaná elita, disidenti práva, kvůli kterým cesta ke spravedlnosti stále existuje. Jak to ale vysvětlit širší veřejnosti? S tím Březinou mi to připadá, jako když přijedete na parkoviště před supermarket, odpoutáte se a nějaký správce parkoviště vás požádá, abyste zaparkoval o půl metru vedle. To už se nepřipoutáte, zacouváte, popojedete a v ten okamžik na vás vyskočí policajt a máte po bodech a platíte pokutu. Když se vám to stane v mercedesu, tak z toho mají všichni okola upřímnou radost. Je to pro vás synonymem spravedlnosti nebo právního státu?

Na závěr jen, že ten výmysl soudcovských elit postbolševických vykladačů třídního práva až po soud poslední instance, že vykládají zákon tak, že s ochranou vlastnických práv v nezákonných konkurzech se musí počkat, až se ta nezákonnost projeví v konečném rozhodnutí o rozdělení výnosů konkurzu, je usvědčuje z korupčního spiknutí, protože tam nejde zrušit nějaké nezákonné rozhodnutí a celé to je jen právnický podvod, aby se škoda za nesprávný úřední postup stala promlčenou. Proto také cesta z krize justice, která je způsobená jejím ovládnutím bolševiky, byla na Primě fiktivně hledána v diskusi ministra nespravedlnosti s předsedou našich komunistů. A také ČT prostřednictvím Moravce diskutuje s takovými odborníky na obchodní právo, že prý našli povinnost akcionářů prodávat akcie přednostně minoritním akcionářům. Pak se nedivte, co se svěřil jeden podnikatel, že mu zboží na cestě z USA byli ochotni pojistit jen k našim hranicím. A taky nezapomeňte, že společně spáchaný zločin zavazuje, jak platí u bolševiků, v mafii i v justici.

___________________________________________________________________________________