Efektivní sociální politika bez dluhů!
Miroslav Behan

Sociální politika by měla být především solidární, což znamená, že v jakýchkoliv komunitách by se v případě nějakého handicapu jedince, systém dokázal postarat o jeho dočasnou či trvalou nevýhodu tak, aby byla ku prospěchu jak jednotlivce tak společenství. Měli bychom mít na paměti hlavně motivaci, která ovlivňuje každodenní činnosti každého z nás. Toto kritérium by mělo prostupovat veskrze všechny systémy, aby bylo dosaženo efektivity, která přináší vyšší užitek jak jednotlivci, tak celku.

Pojem sociální politika, která se dá skloňovat v mnoha pádech, může evokovat určité sociální výhody. Ovšem, zde je problém smyslu chápání reality, protože právě výhody by neměly být předmětem našeho pohledu na efektivní sociální politiku. Měly by to být solidární podpory, které slouží v případě nutnosti k zajištění nezbytných a důstojných životních jistot.

A to je právě problémem současné společnosti, která víceméně by měla být vysoce znalostní, ale bohužel základní znalost o zadluženosti na úkor nadbytečných sociálních výhod, jaksi není dostatečně sdílena. Někteří přední levicoví politici tvrdí, že žít na dluh je v podstatě správné. Dle ekonomických teorií ovšem toto platí pouze v případě nutnosti stimulace ekonomie v deficitu. Je marné jim opakovat, že projídáním státní pokladny legálně okrádají na úrokách státního dluhu každého z nás. Od roku 1998 stát zaplatil 400 miliard korun pouze za úroky, které inkasovaly finanční instituce - tj. 40 tisíc korun, které by dnes mohl mít každý z nás na účtu v podobě mimořádného bonusu za inteligenci politiků a jejich voličů.

Ptejme se tedy sami sebe, proč nemáme zákon o vyrovnaném rozpočtu, jak tomu je ve Švýcarsku, kde díky finanční ústavě nedochází k možným politickým marketingům, které umožňují každé volby uplatit nějakou tu skupinu voličů?

Ptejme se sami sebe, koho chceme volit, zda možnou reálnou prosperitu nebo marketingovou demagogii v podobě dočasných úplatků, které nás mohou tížit v rozvoji jak vězeňská koule?

Ptejme se sami sebe, jestli chceme svobodu nebo finanční závazky?

___________________________________________________________________________________