Pokud někdo vyhrožuje ohněm, měl by se jej naučit rozdělávat
Oldřich Vlasák

Přestože silně podporuji zrušení vízové povinnosti pro naše občany cestující do Kanady, "finální tažení", resp. hrátky s ohněm, kolegy  Pavla  Poce a dalších dvou europoslanců z Rumunska a Bulharska nepodpořím, protože je nerozumné, neuvážené a nelogické. Tito tři poslanci totiž upozornili kanadskou vládu, že pokud nezruší vízovou povinnost pro všechny občany EU, jejich skupina zablokuje připravovanou evropsko-kanadskou Dohodu o volném obchodu. K zablokování jim podle nich stačí 40 hlasů a europoslanci jejich zemí mají dohromady hlasů 70.
 
Vysvětlení tohoto nerozumného kroku tří europoslanců je poměrně jednoduché. Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se rozšířily kompetence Evropského parlamentu také v oblasti mezinárodních dohod. Nově je k uzavření smluv  vyžadován souhlas Parlamentu; hlasuje se přitom jediným hlasováním a rozhoduje většina odevzdaných hlasů. Kupříkladu pro uzavření smlouvy mezi Evropskou unií a Koreou tak letos v únoru stačilo pouze 495 hlasů z celkových 736. Představa, že 40 nebo 70 poslanců dokáže dohodu zablokovat, jak o tom informuje média Pavel Poc, je proto nejenom nereálná, ale i nesmyslná.

Kolega tak zřejmě špatně interpretoval Jednací řád Evropského parlamentu, kde mezinárodní dohody upravuje článek 90. Podle odstavce 2 tohoto článku může Parlament na návrh příslušného výboru, politické skupiny nebo nejméně čtyřiceti poslanců požádat Radu, aby neschválila zahájení vyjednávání, dokud Parlament nezaujme postoj k navrhovanému mandátu k vyjednávání na základě zprávy příslušného výboru. To je nejenom úplně něco jiného, než čím Pavel Poc vyhrožuje kanadskému premiérovi, ale hlavně toto dílčí zdržení není ani v současné době uplatnitelné, protože jednání o CETA a FTA s Kanadou již v rámci Výboru pro obchodní politiku (A04) Rady dávno probíhají. Parlament svůj postoj k této problematice navíc naposledy přijal aklamací 8. června letošního roku, kdy byla schválena resoluce k obchodním vztahům mezi EU a Kanadou (RSP/2011/2623).

Pokud někdo vyhrožuje „ohněm“, měl by se v první řadě naučit, jak se oheň rozdělává. Při budování mezinárodních vztahů je navíc vyhrožování tou poslední technikou, kterou je vhodné použít, až když vše ostatní selže. Zástupci naší frakce v čele s Janem Zahradilem, který je na rozdíl od Pavla Poce členem gesčně příslušného výboru pro mezinárodní obchod INTA a má tak nějakou možnost toto téma při vyjednáváních akcentovat, proto trpělivě s kanadskými partnery jednají a snaží se je přesvědčit o tom, že zrušení víz je oboustranně žádoucí. Já osobně jsem se také zasazoval za přijetí písemného prohlášení, které k tomuto tématu předložili mimo jiných také moji kolegové Miroslav Ouzký a Zuzana Roithová. Zmíněné prohlášení  získalo podporu 375 poslanců a vyslalo tak jasný signál Evropského parlamentu kanadské vládě, že stávající nerovnost je třeba změnit a víza zrušit.

Je mi líto, že někteří kolegové nevědí, co činí, a že jsou ve snaze dostat se alespoň na sekundu na mediální výsluní ochotni cokoliv udělat.

Jaké osly jsme si do

Jaké osly jsme si do europarlamentu zvolili, takové tam máme. Pan Poc ještě zdaleka není největší.
Dzep.

___________________________________________________________________________________