Vyšetřování Vondry není absurdní, bohužel
Jan Bartoň

Pan Lukáš Jelínek ve svém příspěvku Absurdní Vondrovo vyšetřování popsal současné dění kolem udělení vyznamenání bratrům Mašínovým jako "absurdní divadlo". Dal navíc do souvislosti to, že Vondra "zneužil" svého postavení ministra obrany, když kontroverzním bratrům Mašínovým udělil vojenské vyznamenání. Píše doslova: Jako občan, jako pravicový politik i jako člověk kdysi perzekuovaný totalitním režimem má na vyhrocené stanovisko k Mašínům bezesporu právo. Je však kontraproduktivní, ba nevhodné je zaštiťovat autoritou nabytého úřadu, když sám dobře ví, že více než polovina české veřejnosti sdílí stanovisko odlišné.

Přeložme si proto Jelínkovo stanovisko do srozumitelného jazyka. Žít v pravdě, tj. svobodně a přesto ohleduplně, je v Česku nemožné. Vyplývá to z toho, jakým způsobem hodnotí nemalá část české veřejnosti komunistický režim.Paradoxem je, že předpoklad toho, že s postupujícím časem lidé s komunistickými názory vymřou a bude po problému, zcela zjevně nevychází. Je naopak pravdou, že nové následovatele nacházejí komunisté v mladších ročnících a nejvíce mezi těmi, kteří si už reálný socialismus nemohou vůbec pamatovat, protože byli v té době malé děti nebo se už narodili po roce 1989.Je to i důsledek naprosté absence jednoznačně se jako společnost od bývalých bolševických vůdců a jejich následovníků odstřihnout.Komunistická ideologie tak nejenže přežívá, ale dále otravuje myšlení a jednání nových generací.Utopie komunismu jako ráje na zemi se zase objevuje na pořadu dne. Co na tom, že praxe byla taková, že komunisté vytvořili místo ráje na zemi peklo pro "třídní nepřátele" a společnost lidských svobodných individuí proměnili v nesvéprávné stádo, na které bylo nutné dohlížet a stále kontrolovat.

Právě to, jakým způsobem jsme se "vypořádali" s bolševickou totalitou, tj. nijak, je příčinou dnešního "absurdního divadla". A připočteme-li k tomu tradiční evropské socialistické levičáctví u značné části inteligence, je vymalováno. Komunisté jsou si proto dnes právem jistí tím, že by evropské soudní instance v případě jejich zákazu byly na jejich straně. Ostatně, o pokrytectví Evropy a jejich levicových exponentů z různých organizací zabývajících se lidskými právy, svědčí i požadavky na "důkladné vyšetření smrti Kaddáfího".Tyrana, který do poslední chvíle likvidoval nemilosrdně své odpůrce.Masový vrah si nic jiného než smrt nezaslouží.Nářek nad lynčem Kaddáfího je ubohým pokrytectvím.

Nezbývá tedy nic jiného než se bolševickému vidění světa při každé příležitosti stavět na odpor. A lidi, kteří proti bolševické totalitě povstali, si vážit. Bylo jich velmi málo a i proto to měli bolševici v našem státě tak jednoduché a i proto trvala jejich krutovláda tak dlouho. Je-li něco v naší společnosti "absurdní", pak to, že se stále najde dost lidí, kteří obhajují bolševismus včetně všech zločinů, kterých se za svou éru dopustil.

Například jeden chlápek se s

Například jeden chlápek se s komunistickou totalitou vypořádal včera tak, že při výlovu rybníka Vrkoč natáčel ženy močící v křoví. Zjevně nešlo o evropského inteligenta, ale o našeho člověka - nepokryteckého rovného vlastence, milovníka kyprých švabinsko-šulákovských žen srocujících se ve vrbičkách.

___________________________________________________________________________________