Odmítáme politickou hru ČSSD. Anonymní akcie omezíme v souladu s Ústavou
Jiří Pospíšil

Dosavadní návrhy sociální demokracie na zrušení anonymních akcií byly nejen podle mého názoru protiústavní. Oproti tomu návrh ODS, potažmo koalice nabízí možnosti osvědčené například v Rakousku. Zásadním způsobem zvyšuje transparentnost akciových firem a rozkrývá jejich vlastnickou strukturu, ale současně ctí vlastnické právo vlastníků akcií, a to i těch drobných.

 
Téma anonymních akcií a jejich zrušení dnes vnesli na plénum sněmovny poslanci sociálních demokratů, a to přesto, že se jimi Poslanecká sněmovna nezabývala. Jejich právo na vyjádření názoru pochopitelně respektuji, velmi mě ale mrzí, že svými slovy vytvářejí z tématu anonymních akcií čisté politikum bez jakýchkoliv právních a odborných argumentů. Platí totiž, že když dva dělají totéž, tak to většinou nebývá totéž. Původní návrh sociálních demokratů počítal se zrušením anonymních akcií bez jakýchkoliv dalších doprovodných úprav. Z hlediska svého zpracování byl velmi nekvalitní a podle většiny expertů také v rozporu s českou ústavou. Za problematický ho označil mimo jiné profesor Dědič, přední odborník na obchodní právo, docent Havel a další experti, kteří jsou v oboru uznávanými autoritami.
 
Pokud chceme měnit vlastnickou strukturu akciových společností a zajistit její transparentnost, je třeba udělat to efektivně, ale zároveň způsobem, kterým nedojde k porušení vlastnického práva akcionářů. Zatímco minulé návrhy sociální demokracie vlastnická práva zcela ignorovaly, návrh ODS, potažmo koalice je na této filozofii postaven. Držitelům akcií umožníme zápis akcií v centrálním registru nebo jejich fyzické uložení u depozitáře, například v bance, tedy tzv. imobilizaci. Dále návrh umožňuje přeměnu listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno. Návrh předpokládá, že v případě,  když si akciová společnost v určitém termínu nezvolí žádnou z variant, považují se všechny listinné akcie na majitele za listinné akcie na jméno. Tato právní úprava bude kvalitní a vyloučí úvahy, že bychom nepřiměřeně zasahovali do vlastnického práva a porušovali tak Listinu základních práv a svobod.
 
Návrh na zřízení pouze jednoho registračního místa, pro který horuje ČSSD, by mohl bez dalších doprovodných instrumentů a korekce vést k tomu, že drobného vlastníka několika cenných papírů zatížíme obrovskými náklady. Za prvé za zřízení speciálního účtu, který si bude muset u centrálního registru zřídit, a za druhé náklady, které bude muset platit konkrétnímu makléři. To je třeba korektně říci, abychom si uvědomili, že vedle naplnění dobrého záměru zprůhlednit vlastnictví akcií musíme hledat řešení, které nepoškodí drobného vlastníka. Vlastníka, který má několik akcií a který by ve chvíli, kdy by prošel původní návrh ČSSD, platil obrovské částky na "údržbu" svého vlastnictví a své drobné dividendy investoval do vedení účtu a placení makléře. To je podle mého názoru protiústavní přístup, protože stát nutí občana k dalším výdajům, aniž by to bylo přiměřené účelům navrhované změny.
 
Byl bych proto velmi nerad, abychom v duchu velkých hesel a výkřiků podporovali návrh, kterým – obrazně řečeno - vylijeme z vaničky nejen vodu, ale i dítě. A přijali návrh, který sice všichni halasně podpoří, ale který poškodí miliony drobných akcionářů. 
 
Vládní koalice slíbila předložit takovou právní úpravu, která anonymní akcie obchodních společností omezí a zpřísní jejich pravidla. O takovém návrhu jsem připraven s opozicí diskutovat. Odmítám ale právní experimenty, které jdou proti Ústavě a poškozují všechny naše občany.

Protože jde pouze o

Protože jde pouze o předvolební klacek ČSSD v odstranění anonymity akcií, je nutno k tomu tak přistupovat, tedy vyvracet manipulaci veřejnosti
- při každé příležitosti vysvětlovat veřejnosti skutečnou situaci, zejména naplnění práv Listiny ZPS ohledně vlastnického práva akcionářů
- urychleně doplnit právní ustanovení při omezení anonymních akcií se současným zpřísnění pravidel.

Ale no tak, pane Gardnesi,

Ale no tak, pane Gardnesi, tomu, co píšete, přece nemůžete věřit, nebo jo ? Pamatujete na squeeze-out ? To taky ODS pěkně naplnila právo "Listiny ZPS ohledně vlastnického práva akcionářů", viďte ? :-) A Klausík, "autentický konzervativec", ani nemek´... :-) Teď budou v ODS volat po dodržování LZPS ? A taky požadovat referendum ? Opravdu velmi, velmi důvěryhodné. :-)

Pane Pospíšile,

Pane Pospíšile,
opravdu nejsem levičák a už vůbec nejsem příznivec ČSSD. Z Vašeho článku ale zavání to známé "Vlk se nažere a kmotři zústanou celí".
Zrušení anonymních akcií je důležité proto, že slouží k přelévání ukradených peněz ze státního rozpočtu do kapsy politika, či jeho impresária (rozuměj kmotra). Zákon, který umožňuje a nezakazuje je tu nanic jiného, než na další džusování peněz občanů.
Napište ten zákon nekompromisně. Stejně tu ještě zústává zkorumpovaná a v mnoha případech zločinná justice, takže.....

___________________________________________________________________________________