ČT jako obhájce korupce
Jan Suchánek

17. listopadu jsem jako na zjevení hleděl na ČT1 nebo ČT24 a nevěřícně sledoval jak veřejnoprávní agenti P+L masírují veřejnost nějakým průzkumem, který manipulativními otázkami přinutil respondenty odpovídat, že teď je větší korupce než za bolševika. Snad tenhle národ není tak degenerovaný, aby se nepoučil z historické zkušenosti nebo nepochopil to, o čem tu psal Tomáš Munzi 22.11.2011  v článku „Kde leží skutečné zdroje korupce“. Za bolševika to byla totální korupce. To co dělá ČT a její agenti P+L ve prospěch korupce, vlády sociálních inženýrů je, že zdůrazňují korupci ve smyslu přesunů hotovosti, aby potlačili význam skutečné korupce ve smyslu poskytování široké škály korupčních výnosů, které se zpeněžují s těžko prokazatelnými vazbami na samotnou korupci, vše k tíži daňových poplatníků.

Korupční přesuny hotovosti byly za bolševika ve srovnání s dneškem skutečně téměř bezvýznamné. Jenže korupce byla absolutní a realizovala se korupční distribucí výhod, které byly nad nějakou tu obálku. Pamatuji si, jak jsem jako mladý inženýr dostal na stavbu za trest skupinu komunistických zedníků, kteří vopruzovali tím, že poukazovali na to, že stavbyvedoucí, námi všemi domnívaný agent STB, si vedle školy, kterou naše firma stavěla, staví ještě rychleji svoji vilu. Pak do cihelny, kde jsem dělal ekonoma, jezdili soudruzi z ÚV KSČ pro přednostní a zlevněné dodávky. Pan ředitel prostřednictvím nějakého vyloučeného lampasáka kradl cihly a měli na zpeněžování nějakou partu, co dělala opravy kostelů, která to zpeněžovala. Já byl korumpován tím, že jsem měl funkci bez partaje. Jen jsem musel být slepej. Upřímně mi tenkrát bylo zcela jedno, co si bolševici, i ti bývalí, ze socialismu nakradou.
 
Dnes je korupce sofistikovaná a vytváří bolševickými metodami pavučiny vztahů, v kterých samotná hotovost se realizuje daleko od vlastního korupčního jednání a dokonce i v jiných časech. Proto soustředění na hotovostní inkasa korupčníků je vlastně významnou podporou korupci, protože odvádí pozornost od korupce samotné. Každý bojovník proti korupci, který nemá čas nebo nemá kvalifikaci, aby nastudoval evropskou úmluvu proti praní špinavých peněz a ty dvě evropské protikorupční úmluvy, je vlastně překážkou boje proti korupci, stejně jako ti agenti P+L v ČT. Jejich boj proti korupci je pouze záměrným šumem či dokonce lomozem, v kterém má zaniknout cokoliv, co by korupci mohlo omezit. Třeba prosazení toho, aby občané měli svého zastupitele a poslance, kterých zkorumpovanost by mohli občané snadno kontrolovat. Taky mne s těmito texty vyhnali z Neviditelného psa.

Ke krásnému dokladu toho, co tu tvrdím, jsem se náhodou prokliknul na ČT24, když velmi známá a už zasloužilá agentka P+L se rozhorlila na tu korupci a poukázala na těch 16 miliónů, které byly odkloněny při rozvodu ze společného jmění manželů. Vidíte, jak skvěle zabojovala ve prospěch zachování té skutečné korupce. Podobné je i odsouzení nějakého místostarosty, který si chtěl od investigativního novináře na volné noze koupit reportáž o své bolševické minulosti. Novinář volil, zda prodat místostarostovi či komerční televizi. Pak usoudil, že víc vydělá na tom, že tenhle soukromý kšeft označí za korupci. A nejzkorumpovanější profesní skupina v zemi, prokurátoři mu vyhověli. Korupci bych naopak dohledal i za tím, že bez jakéhokoliv náznaku, že by někomu exnáměstek pražského primátora Březina způsobil škodu, trvá prokurátor na Březinově potrestání a jsou na to utráceny rozpočtové peníze.
 
Takhle se můžeme vyhnout boji proti korupci, ke které se v té minimalistické verzi přiznal velký bojovník proti ní, sám Zaorálek. Ten přiznal, že sociálně necitlivý stát jej přinutil využít jeho politického postavení k získání dobře placeného zaměstnání pro postiženého bratra. Zaorálka stejně jako všechny ostatní bojovníky ani nenapadlo, že by svému bratrovi mohl solidárně přispět ze svého velmi nadprůměrného platu a nezdaněných náhrad. Skvělý příklad vazby sociálního státu na demonstrativně přiznanou korupci. A je to ve skutečnosti daleko horší, když bojovníci proti korupci jsou současně bojovníky proti tržní svobodě.   

Až signifikantní je, že nedávno v MFDnes byla publikována připomínka knihy, v které americký historik James Krapfl se zabývá tím, jak v Československu prožívali sametovou revoluci v roce 1989 obyčejní lidé. Zjistil, jak moc se inspirující revoluční ideály míjely s postoji nastupujících neznámých elit. Připomíná nedemokratický podraz, který P+L při sametové revoluci na občanech udělala. Podstatné je něco jiného. Je nám tam připomenuto, že pouze 3 % občanů si tehdy přáli kapitalismus. To znamená, že ostatní chtěli setrvat v totální korupci, zřejmě v korupci s lidskou tváří, a ČT občanům připomíná, že by se k tehdejšímu přesvědčení měli vrátit. Takže bojovníkem proti korupci a velmi osamělým byl Václav Klaus, který zde proti vůli lidu a P+L hrdinně prosadil kapitalismus, svobodný trh. To mu P+L a ČT nechce odpustit a protože to nechtějí ani bojovníci s korupcí, pak proti korupci nikdo nebojuje.

Proti korupci nebojuje ani vláda, i když nedávno Nečas odborářům tvrdil, že jejich nepodařená demonstrace proti korupci nemá žádný význam, když vláda je v tom boji tak úspěšná. Nečas je prosťáček nebo lhář oblíbený P+L, protože síla justiční mafie dosáhla za jeho vládního angažmá takové úrovně, že soudce, který se nemůže prokázat žádným činem ve prospěch ochrany Ústavou zaručených práv občanů, protože je soudcem jen formálně a ve skutečnosti jen šéfuje největší soud ve státě a současně je významným obhájcem imunity korupčního selhávání soudců v rámci jejich nezávislosti, se má teď stát dokonce soudcem soudu poslední instance. O jeho protiústavním nechápání korupce jsem psal předminule.

Teď mám ještě neuvěřitelnější příklad justiční korupce, který je možný jen díky absolutní nevůli Nečasovi vlády s korupcí něco dělat. Jako nemůžete hrát fotbal podle pravidel, když máte uplatitelné rozhodčí, kteří sami nectí pravidla, tak nejde mít právní a blahobytný stát bez nezkorumpované justice. Proto organizovaný zločin brání nápravě justice. Nezkorumpovaní soudci by nás zbavili zkorumpovaných prokurátorů a nezkorumpovaní prokurátoři by přinutili policajty bránit naši svobodu a majetek. Tím by organizovaný zločin přišel o své zisky. Zatím ministr nespravedlnosti tady rakovinu korupce v justici nerušeně a usilovně šíří, způsobem, který budete mít potíž pochopit.

Na začátku roku 2008 přistála u soudu žaloba na škodu způsobenou konkurznímu věřiteli zneužitím konkurzu dlužníka k ukradení majetku věřitele a k nezákonnému trestnímu stíhání zástupců věřitele se škodou větší než půl miliardy, když k tomu měla přispět i nezákonná daňová pohledávka finančního úřadu. Zavinění státu v tomhle konkrétním případě již konstatoval dvakrát Nejvyšší správní soud. Ve věci jednající soudce v souběžném sporu nezákonně stíhaného zástupce věřitele provedl všechny důkazy nezákonností ze strany jak konkurzního soudce, prokurátorů a berního úřadu, aniž by ministr nespravedlnosti cokoliv zpochybnil.

Pak po dvou letech soud tohoto věřitele konečně soud pozval k jednání, aby jej pouze poučil, že má doplnit důkazy, protože je soud ztratil. Pak už se jednalo jen jednou na začátku školního roku, kdy soud konstatoval, že přebírá stav dokazování z toho sporu zástupce věřitele a že rozhodne. Pět minut za spokojeného přihlížení zástupce ministra nespravedlnosti hledal ve spisu papír, kde měl napsáno rozhodnutí. Na to vyděšeně hleděla přítomná veřejnost. Máme to dokonce nahraný. Ten rozsudek tedy musel být napsán před jakýmkoliv dokazováním, před tím, než soud vyzval účastníky k závěrečným proslovům. Žaloba byla zamítnuta.

A teď to přišlo, exhibice moci justiční konkurzní mafie. Soudce požádal o tříměsíční lhůtu k zdůvodnění rozsudku. Když rozsudek přišel, měl 31 stránek, z kterých bylo dvacet stránek nových důkazů, které ani ministr nespravedlnosti, jako žalovaný, soudu nikdy nenavrhnul, a ke kterým ten soudce nemohl mít ani žádný přístup. Nové důkazy byly interpretovány, aniž by ministr nespravedlnosti takovou interpretaci navrhl a sporné strany se k nim mohly vyjádřit a ty interpretace důkazů, které byly přebrány ze souběžně probíhajícího dokazovaní, byly přeinterpretovány.

Tohle nemohl udělat ten soudce sám, to mu musel někdo nařídit, aby se pod podvrh justiční mafie podepsal. Dělal to asi někdo z dotčeného konkurzního soudu a dal si tu práci, aby zůstala ústupová cesta, prostor k tomu, že všechno zavinili prokurátoři či finanční úřad. Tohle nemohu vyloučit, ten „Capo di tutti capi“ opravdu spíš sedí na prokuratuře, protože všichni soudci se prokurátorů demonstrativně bojí. A ti musí vědět proč. Soud byl dokonce donucen fabulovat, co se nestalo a to co se stalo, popřít, přestože to pravomocná rozhodnutí jiných soudů vyvracejí. Dokonce vyhlásil pochybnost o účetních výkazech potvrzených jak soudcem konkurzním, tak prokurátory a finančním úřadem.

Nejskvělejší je formulace o tom, že konkurzní soudce se ničeho nezákonného nedopustil, protože jednáním podle zákona by mohl způsobit nevratné škody. Tak je udělali radši způsobem nezákonným, protože společně spáchaný zločin zavazuje. Tuhle zločinnost mohl někdo udělat jen s vědomím, že ten soudce, co se má povýšit na soudce soudu poslední instance, zajistí, že odvolací soud tu korupci ututlá a rozsudek potvrdí. Také bojovníci proti korupci i P+L musí zajistit, že se to nedostane do médií. Už se těším, až zas někoho z mafiánů potkám, a zase mu budou v očích svítit ty radostné jiskřičky, jak to dobře umí. Já jim tím marným souzením vlastně pomáhám. Všichni soudci, které přinutím, aby korupci tolerovali, jsou již jejich vazaly.

Aby ta korupce tady mohla takhle nehorázně vládnout, musí se totálně potlačit, že 1+1=2 a lidi, kteří to vědí. Příklad zas poskytla ČT. U Moravce se v neděli zaklínali ochranou nedotknutelnosti soukromé bydlení, bytu, domu, ve vztahu k marnosti boje za čistotu ovzduší, když děti jsou nuceny vdechovat se smogem karcinogenní prachy, které sociálně závislí produkují v domácích kamnech. Úpadek této společnosti je dokumentován tím, že nedotknutelnost soukromé bydlení, bytu, domu naopak neplatí ve vztahu k pohůnkům exekutorů, kteří jako nástroje diktatury jurokracie na základě subjektivní úvahy, že v tom bytě či domě může být majetek nějakého dlužníka, se do toho bytu či domu mohou díky protiústavnímu výkladu práva legitimně vlámat. Absolutní důkaz korupční diferenciace v aplikaci práva.

Kam až ten úpadek pod záštitou P+L dojde, když právní stát je nezbytnou podmínkou investic do pracovních míst pro naše občany a když opravdová krize přichází?

Kdysi, za bolševika byl

Kdysi, za bolševika byl takový vtip. Prý že bude zrušený trest smrti a místo toho bude trest „pět let bez známostí“. Za tu dobu prý člověk zemře sám

Copak v článku se snad o

Copak v článku se snad o Klausovi nepíše? Není to snad přímá reakce na článek? A těžko zdůvodnitelná averze, to je pro mě těžko pochopitelné. Já spíš nemám už žádný důvod nemít averzi ke Klausovi. Poslední kapkou je velebení magora ministra školství, který obhajoval zprasené maturity za x miliard a teď zas dělení dětí v 5. třídě na vhodné a nevhodné pro studium. A mimochodem, Klausův génius se opět projevil i v ekonomice. Euro má strašlivé potíže a česká koruna jde do kytek ještě rychleji. Za posledních pár dní jsme zchudli oproti Slovákům o dalších 10%. Jistě se tu najde dost ekonomických obdivovatelů toho génia, kteří mi vysvětlí, jak je důležité a chytré být chudí a blbí.

"jsme zchudli" - kdo? Stát,

"jsme zchudli" - kdo? Stát, to jsme my? ... jojo, pro sosáky to platí furt.

Naopak, že koruna je pro majitele s€ur dražší, tím líp - jestli si chtějí odvézt nach Haus z Česka svoje s€ura, ať to cálují dráž, ti plutokrati (toto slůvko by se Vám, Pete, mohlo líbit, ne?).

Já jsem nezchudl - naopak, eura jsem prodal o korunu dráž, než jsem je nakoupil. (samozřejmě jenom trochu - zbytek prodám, až se "koruna propadne" na těch "děsivých" třicet)

Ekonomicky se vašemu konání

Ekonomicky se vašemu konání říká spekulovat na pokles. Bohatnete na chudnutí jiných. Chápete, že přesně potvrzujete, co říkám já nebo jen tak si blábolíte?

Graficky úchvatný příspěvek

Graficky úchvatný příspěvek českého zbohatlíka.

Snad byste mi nezáviděl,

Snad byste mi nezáviděl, bubče, tu stovku navíc za stoeurovou bankovku?

Jojo, ta závist je strašná ...

...ale i tak je to

...ale i tak je to veledůležitá hybná síla pokroku.

Takže moc je v našem státě k

Takže moc je v našem státě k tomu, aby na mně nikdo nemohl? Tak k tomu je ta politika? Aha!

Ostatní postbolševické státy

Ostatní postbolševické státy střední Evropy neměly Klause a přesto se staly také kapitalistickými státy bez přívlastků. Nechápu proč je tedy vliv tohoto génia u nás tak zveličován teď znovu panem Suchánkem. Ledaže by jeho zásadní vliv sahal i do těch ostatních Krachistanů. Paradoxní je, že dnes většinou dosahují lepších hospodářských výsledků než my - viz Polsko, Slovensko. A bez génia. Tak bych to s tou zásluhovostí Klause neviděl zas tak velkolepě.
Druh kapitalismu který v Česku pomáhal zavádět, ten v němž podle něho samotného neexistuje žádná výjimečná korupce je spíše obrovským balvanem na prosperitě Česka doposud trvale a neoddělitelně. Nevidí to jen slepí.

Mají lepší hospodářské

Mají lepší hospodářské výsledky (viz Polsko, Slovensko) i v procentech nezaměstnanosti. Také jich chodí víc do kostela, ale to nespadá pod hospodářské výsledky.

Nezaměstnanost nejnižší možná

Nezaměstnanost nejnižší možná máme. Absolutně nejnižší ovšem byla ovšem za komančů.

A asi maji matematiku jako

A asi maji matematiku jako povinný maturitní předmět. Ale to tady rovněž nespadá pod hospodářské výsledky.

Ten nástup toho proklínaného

Ten nástup toho proklínaného kapitalismu bez přívlastků skončil v roce ..., laskavý čtenář si doplní sám, ve kterém roce byl pronesen ten slavný rudolfinský projev. Od té doby se soudruzi všech odstínů snaží dostat kolo dějin zpět na tu podle nich jedinou možnou, tedy levou, trajektorii. Důsledky jejich snažení opravdu nevidí jen slepý nebo zaslepený.

..... a šlápl do..... A

..... a šlápl do..... A takového je zbytečné upozorňovat, že šlo o transformaci nejvíce průmyslového státu RVHP, s největší mírou socializace všech sektorů nár.hospodářství,po 41 letech nejtužšího politického režimu komunistických zločinců s propracovanou organizací a s vymytými mozky obyvatel. Pro někoho pochopit tyto vlivy může činit potíže. A jak správně upozorňuje Kolder, bylo času jen do Rudolfínského projevu. Také nelze vynechat vliv českého Machiavelliho, známého pod Hadem na tři.

Příspěvky zdejších českých

Příspěvky zdejších českých vlastenců jsou pod úrovní českých obrozenců 19.století, kteří dobře věděli, že vlastenectví se musí projevovat činy a nejen hubou. Na co mám být hrdý Čech? Pro mě je nepochopitelné, jak jsme za 60 let dokázali prohospodařit špičkově vyspělý stát na úrovni Německa a nad úrovní Rakouska do úrovně zkorumpovaných rozvojových zemí. Na to může být hrdý jen s odpuštěním blb nebo pokrytec. A to je pro mě třeba ten Klaus. Idol českého vlastenectví, který je schopen krást pero před televizními kamerami. Kdo má vymytý mozek?

Mohl byste, Nehrde, označit

Mohl byste, Nehrde, označit přesněji těch "60 let"? A kdo za to ?

1948-2011, přesněji 63

1948-2011, přesněji 63 let.
Spokojen? Chcete kalkulačku? A kdo za to může? - Tuzemáci, kdo jiný sakra. Levicoví i pravicoví, společně rukou nerozdílnou.
Nejste z Marsu?

Já vím, Pete; a Ňěmcy s

Já vím, Pete; a Ňěmcy s Frantíkama nás spasí.
(jenom nepromeškat tu příležitost mlčet a šoupat nohama)

To se Nehrdovi nemůže zdařit,

To se Nehrdovi nemůže zdařit, i kdyby svoji demagogii rozvinul o další stovky procent.Tak přesněji : mohlo by se zdařit, kdyby veřejně přiznal, že je nemyslící plácal. A to Nehrd nepřizná.

___________________________________________________________________________________