Titanic a rozpočet EU pro rok 2012
Edvard Kožušník

 

Vloni se Evropský parlament dohadoval s členskými státy o podobě unijního rozpočtu pro rok 2011 až skoro do Vánoc. Zlí jazykové tvrdí, že rozpočet byl nakonec Parlamentem schválen jen proto, že europoslanci chtěli být na Vánoce u svých rodin. A hrozba mimořádného zasedání mezi vánočními svátky je přiměla přistoupit na kompromis navrhovaný Komisí.

Letos na konci října, kdy Parlament na plenárním zasedání rozpočet projednával, se zdálo, že loňská patová situace kolem unijního rozpočtu se bude zase opakovat. Tehdy lidovecko-socialistická hlasovací mašina prosadila více než pětiprocentní nárůst objemu rozpočtu. To byl návrh, který absolutně nerespektoval realitu ekonomické situace, v níž se dnes evropský kontinent nachází. Přitom členské státy již tehdy jasně deklarovaly, že mezní hranice nárůstu rozpočtu nesmí překročit 2,02 %.
 
Do smírčího jednání zástupců Parlamentu a Rady, na němž se hledala kompromisní podoba rozpočtu, uběhly od hlasování v Parlamentu jen tři týdny. Během nich však vrcholila antická dluhová tragédie, doplněná o italské dějství. A ve třech státech eurozóny se vyměnily vlády. I ti největší optimisté poznali, že velké eurofinále se kvapem blíží. Najednou bylo dosaženo kompromisu na podobě unijního rozpočtu. A to dokonce v restriktivnější podobě, než původně navrhovaly samy členské státy. Růst rozpočtu se tak v příštím roce zastaví na 1,86 %, což nepokrývá ani dvou procentní unijní inflaci. Chtělo by se říci, že zvítězil rozum nad naivitou a stavěním vzdušných zámků. Bohužel ten kompromis byl krvavý, neboť to bylo také za cenu dodatečného nárůstu výdajů v roce letošním. 
 
Příští rok bude mít Unie rozpočet rozumnější, nikoliv však rozumný. Struktura rozpočtu byla zachována, včetně každoročního tupého, poměrného navyšování rozpočtových položek. Je nutno přiznat, že strukturu rozpočtu nelze měnit každoročně, ale jen při schvalování víceletého finančního rámce. To je úkol, který brzy nastane. A pro Unii to bude asi poslední šance změnit filozofii rozpočtu a obhájit svou existenci. K tomu však musí představitelé evropských zemí sebrat dost reformní odvahy. A také mít trochu toho štěstí, aby se Evropská unie, tak jak ji dnes známe, toho okamžiku vůbec dožila.
 
Celé to divadlo, které bylo možné spatřit při schvalování rozpočtu, je jen viditelným vrškem ledovce. Mnohem více se toho děje v samotném zákulisí unijních institucí.
 
Někteří vrcholní představitelé Unie se chovají jako smetánka cestující na Titaniku. Spodní patra lodi jsou již z velké části pod vodou, zatímco na horní palubě se servíruje kaviár, hraje muzika a společnost se náramně baví. Demonstrovat to lze například na platu evropských úředníků. V době, kdy se snad ve všech členských státech mzdy úředníků snižují, Komise nevyužila příležitost zmrazit platy s ohledem na vážné zhoršení ekonomické a sociální situace a navrhla unijním úředníkům žijícím v Bruselu zvýšení platu o 1,7 %. To vše s odůvodněním, že náklady na život v Bruselu stouply o 3,6 %. Mimochodem unijní úředníci pracující v Praze si o 2,7 % platově pohorší.
 
Jestliže Komise je k bruselským úředníkům a jejich platům shovívavá, tak je to proto, že sami komisaři nechtějí sáhnout hlavně na své platy. Ty stejně jako platy europoslanců a dalších evropských funkcionářů jsou odvislé od výše platu soudců Evropského soudního dvora. Vážnost ekonomické situace v Unii přitom nazrála k tomu, aby se snižovaly platy i těchto funkcionářů. K tomu je nutné podotknout, že jedinou instancí, která disponuje legislativní pravomocí a může tak návrh na snížení platu podat, je právě Komise. Je otázkou, jak dlouho se členové Komise budou tvářit, že v podpalubí se nic neděje. Či zda se začnou podílet na úsporných opatřeních také ve formě snižování vlastních platů. V Unii se často operuje se slovem solidarita. Pokud nebudou představitelé Unie s evropskými občany solidární v jejich strádání a zhoršování ekonomické situace a nesníží si své platy, dočkáme se potopení evropského Titaniku ještě dříve, než si myslí i ti největší euroskeptici.

to se to sestavuje rozpočet,

to se to sestavuje rozpočet, který není vůbec závislý na tvorbě, resp. výrobě??!! Když zdroje jsou dány povinnými odvody jednotlivých států + výběrem cla z dovozu surovin ( hlavně zemědělských plodin) z třetích zemí atd...... a výdaje jsou dotace a strukturální fondy pro členské země + vlastní činnosti.........!!!! To se to plánuje, a reguluje. Když hrozí nesplnění stanoveného procenta nárůstu, tak se jednoduše dotace přiškrtí, naoko se o tom pohádají a jede se dál......
A pan Hrbek se tomu obdivuje a s úžasem hovoří o "vyrovnaném" rozpočtu.....?? Bože, kde jsi v tu chvíli byl ......??

Vážený petrofe, díval jste se

Vážený petrofe,

díval jste se na výsledky hospodaření současné vlády za rok 2011? Co v rozpočtu předpokládala a o co ne?

S pozdravem

Vážený Petrofe, daně v ČR

Vážený Petrofe,

daně v ČR jsou podle Vás nepovinné? Nějak jsem to nepozoroval. Podívejte se laskavě na strukturu příjmů státního rozpočtu. V EU jsou sice blbci, ale ne takoví, aby si podřezávali příjmy. A rozhodně tam nejsou takoví ekonomové, kteří předpokládají růst o 4% a skutečnost je - 4%. Nebo že postaví rozpočet na růst 2,5 % a přitom vědí že bude plus minus nula. Mimo jiné - víte o kolik se sníží příjmy státního rozpočtu, když se růst sníží o 1 %? Ve srovnání s výší deficitu je to marginální záležitost.

A v ČR když hrozí nesplnění "plánovaného" rozpočtu, tak se dělá co? Výdaje se nepřiškrtí?

Nevím, kde jste přišel k názoru, že rozpočet EU obdivuji a hovořím o něm s úžasem. Pouze jsem konstatoval skutečnost.

Pán Bůh na svém místě je.

Problém je v tom, že Vy, Gardnes, mirek a někteří další považujete určité účastníky diskuse za nepříjemný hmyz a sami sebe za svatojánské broučky, kteří nezištně svítí lidem. Ale se skutečnostmi se vyrovnat nedovedete a ani je vidět nechcete.

S pozdravem

vážený pane Hrbku, vkládáte

vážený pane Hrbku, vkládáte mi do úst něco, co jsem vůbec neřekl!!! Já jsem jenom podotkl, že podle mého soudu se v EU skládá a sleduje rozpočet mnohem snadněji, než u státních rozpočtů, kde jsou např. přímé daně právnických osob, závislé na výrobě, resp. její tvorbě zisku, což může být velká proměnná!!! Nic víc, nic míň.....
O výběru daní, či zda jsou povinné, nebo nepovinné nebyla vůbec řeč.
Ale když už jste to zmínil, tak ano, EU je vlastně takový obyčejný výběrčí daní!!
Tolik na doplnění a zdravím.

Vážený VZALIMILE, promiňte

Vážený VZALIMILE,

promiňte mi, že jsem Vás opomenul. Malý rozdíl je v tom, že petrof a Gardnes jsou schopni diskuse na určité úrovni.

Doufám že se za světlušku nepovažujete. Byl by to hrubý omyl. Patrně si pletete kruh od nočníku na zadečku se světlem, i když v obou případech jde i o určitou chemii.

S pozdravem

Zounar je absolventem

Zounar je absolventem náchodské Karlovy university, jak se říkalo tamní Zvláštní škole. Památná byla jeho odpověď rodičům na otázku, co dělali ve škole? :" My sme pívali a pan učitel plakal" A co jste medvídku Pepíčku zpívali?: " My sme pívali, až nás budou miliony!"

Když už v rozčilení píšete

Když už v rozčilení píšete příspěvek, před odesláním si to v klidu přečtěte. Potom se Vám nestane, abyste napsal naprosto si protiřečící jedůvky. Můžete buď napsat, že doufáte, že se nepovažuje za světlušku, anebo vymýšlet, proč se plete, když se za světlušku považuje. Ale nejde to moc dohromady.

někdo vás žádal o recenzi

někdo vás žádal o recenzi juras?

Tak to Váš příspěvek už je v

Tak to Váš příspěvek už je v třetím podpatří a tento můj ve čtvrtém? Podívejte, když se někde v diskusi objeví osel, který se snaží urazit skupinu lidí, s nimiž nesouhlasí a z nějakého důvodu je nemá rád, musí mu být nějakým způsobem dáno najevo, že se nechová dobře. Každý má jinou formu. Já jsem nejraději, když se oslíka podaří chytit do vlastní ohlávky. Některým z nich to dojde a sklapnou, jiní začnou hýkat, že se o žádnou radu neprosili. Jaký to mělo výsledek zde, jste viděl. Proč se nesnažíte pomoci tomu prvopočátečnímu oslíkovi?

Tak to zkusíme rozmotat: za

Tak to zkusíme rozmotat: za oslíka je juras, nováček, kterému hoří vajgl na prahu virtually a už se snaží mentorovat a mistrovat domorodce. Byli tady jiní borci, kmocháčku tak stulte pysk a rozhlížejte se a nevstupujte tam kde vás nikdo nechce, notujte si z gardnesem, kapišto?

Dobrou noc, ty starý

Dobrou noc, ty starý bobře,
máš to za pár, to je dobře.
To ti přeje mladý pták,
vojín Juras záložák

Vrcholný inteligent a slušňas

Vrcholný inteligent a slušňas právě promluvil, aby dal najevo svůj nárok na post hegemona vyplývající z dlouhodobé účasti na Virttualy. Z účasti, kdy ani v jednom případě nevynechal poťouchlé napadání amatérských místních neškodných spolu politologů , přitom prokázal i patologickou posedlost k osobnosti pana prezidenta. Odstrašující případ. Slušný drive, aby mohl v budoucnu strašit malé děti

Gardnesi, na to asi nemá cenu

Gardnesi, na to asi nemá cenu reagovat. U někoho, kdo má svět bipolárně rozdělen a lidi řadí do táborů, jste už jednou zařazen jako "někdo, kdo si notuje s Gardnesem", takže je zcela irelevantní, co napíšete.

Máte pravdu :-) Přeleštím

Máte pravdu :-) Přeleštím občasníkovi kanady, udělám mu bufet a saharu a sklapnu ;-)

Nevím jak petrof, gardnes a

Nevím jak petrof, gardnes a mirek to je lógr k pohledání, nicméně každý server má své"papenhaimské", na NP v testu inteligence podobně vynikají např. Hájková a Janyška.Snaží se i jurodivý juras...zde.

V každé pospolitosti se najde

V každé pospolitosti se najde tzv. lidský lógr, pakáž, verbež a jen ojediněle inteligentní člověk jim(lógristům) to dává veřejně sežrat. Inteligentní občasník je výjimkou, což by bylo omluvitelné, kdyby šlo o profesní deformaci z bývalé funkce kádrováka stranické či hospodářské organizace. Jinak mě zařazení mezi Petrofa, Mirka, Jurase velice potěšilo a jistě by se příkladů lógru našlo víc, ale nechci je veřejně dehonestovat.
Zvláště když vztek a zlost z jiných názorů necloumá s mým majestátem.

Děláte v tom trochu zmatek,

Děláte v tom trochu zmatek, ale snaha o předvedení Vašeho silného charakteru, který odmítá veřejnou dehonestaci lógrů, třebaže byste jich dokázal najít opravdu hodně, je příkladná. Jste typický deprivant (veš z filozofií) s odznáčkem za píli.

Zlatý Zounar, řekl by Zeolit.

Zlatý Zounar, řekl by Zeolit.

Kde vůbec vězí?

Kde vůbec vězí?

Naprostý souhlas pane

Naprostý souhlas pane Petrofe

Ale tady na virtually celému problému věnujeme větší pozornost než celý EU parlament. Dnes tam přednášel nový šéf ECB Draghi k situaci Eura a z 736 EU poslanců bylo fyzicky přítomno celých 25.

Občas je třeba se i zasmát.
Podle p. Wolfanga Schaubleho je neúspěch eurovalu způsoben tím, že investoři nepochopili tuto investici (interview v Handelsblatt).

Naprostý souhlas pane

Naprostý souhlas pane Petrofe

Ale tady na virtually celému problému věnujeme větší pozornost než celý EU parlament. Dnes tam přednášel nový šéf ECB Draghi k situaci Eura a z 736 EU poslanců bylo fyzicky přítomno celých 25.

Občas je třeba se i zasmát.
Podle p. Wolfanga Schaubleho je neúspěch eurovalu způsoben tím, že investoři nepochopili tuto investici (interview v Handelsblatt).

Kde? Skládal jsem maturitní

Kde? Skládal jsem maturitní zkoušku z matematiky, červe.

petrof se ptal, kdes byl, ne

petrof se ptal, kdes byl, ne cos dělal, bože. Máš toho asi moc, bože.

Pan Kožušník záměrně

Pan Kožušník záměrně zapomenul jednu důležitou skutečnost a to

že rozpočet EU je vyrovnaný!

Tím se zásadně liší od rozpočtu ČR, kde řádí "ekonomové" typu pana Kožušníka, kteří v životě za nic nenesli v praxi osobní zodpovědnost a umějí jen to, co si někde přečetli. A tím se, tak trochu, liší od skutečných ekonomů první republiky.

Ty účty jim odmítají schválit

Ty účty jim odmítají schválit i jejich vlastní auditoři už 16/17 let; vskutku prazvláštní to vzor ctnosti.

Stále narůstající demagogie v

Stále narůstající demagogie v příspěvcích pod jménem Antonín Hrbek, kdysi se vydávajícího za střízlivě a věcně uvažujícího ekonoma vyvolává podezření, zda jsou psány stále stejnou osobou, resp. zda je za obsah stále odpovědný. K čemu je takové hanobení bez příčiny?

Vážený Gardnesi, za nic jsem

Vážený Gardnesi,

za nic jsem se nepotřeboval a ani nepotřebuji vydávat. A píši pod mým jménem, za které se nestydím. A za to co píši jsem plně odpovědný.

Dovolil jsem si konstatovat fakta

1. rozpočet EU, na rozdíl od rozpočtu ČR, je vyrovnaný.

2. Pan Kožušník do zvolení poslancem Evropského parlamentu působil jako poradce předsedy Senátu Přemysla Sobotky (v jiném životopise uvádí "jako ředitel sekretariátu předsedy Senátu Parlamentu ČR") .Studuje nebo snad již dostudoval Soukromou vysokou školu mezinárodních vztahů a veřejné správy v Praze.

S pozdravem

Co je na tom demagogického,

Co je na tom demagogického, Gardnesi? - že jde o jednoduchou ingformaci? Tak nějaké neingformace přidám:
"Struktura rozpočtu byla zachována, včetně každoročního tupého, poměrného navyšování rozpočtových položek" - ano, to je socialismus plánovitého rozvoje hospodářství z brusele.
"zvýšení rozpočtu jen o 1,** procenta" - to je úspornýrozpočet?
"úředníci z brusele si utáhnou opasky o 1,3 až 2,7%" - stačí jich pár propustit, protože se nejedná o opasky, ale o objem mzdových prostředků. Chtěl bych vidět "tvrdá data" ojejich skutečných příjmech v meziročním srovnání. Dtto u českých vládních zaměstnanců.
Máte pravdu, že pan Hrbek moóc popichuje ... jinak pan Mlich a jeho návrh na decimování rozpočtů v bruseli i v prahe.

Ta demagogie mi vychází z

Ta demagogie mi vychází z několika článků v poslední době, z dnešního dne pak ze síly jeho argumentu - z poklesu kladných bodů, kterými Ondračka z TI oklasifikovává českou korupci. Jen naprostý diletant přičítá subjektivnímu názoru Ondračky s jeho náturou nějaký objektivní důkaz o míře korupce.

Vážený Gardnesi, patrně jste

Vážený Gardnesi,

patrně jste přehlédl, že rok 2011 celý proces, probíhající od roku 2008 jen dovršil. TI mi taky může něco, ale informace o značné korupci v ČR a neochotě korupci řešit nejsou jen ze včerejška a jen od TI.

Zkusil jste se někdy podívat, jak se na nás dívají v zahraničí? Zejména investoři? Zamyslel jste se někdy nad tím, jak je v ČR rozpracován korupční mechanismus? Že to nejsou jen plastové tašky z bankovkami? Že to třeba začíná již přímým "sponzorováním" politických stran? A pokračuje přes nepřímé do dalších složek státního aparátu a nakonec i do soukromého sektoru?

Pokud jste se s žádnou korupcí nesetkal, tak jste šťastný člověk. Ale těch, kteří se s ní již setkali je asi více, jinak by se korupce nestala v ČR jedním ze současných klíčových problémů.

BTW: I subjektivní názor může odrážet objektivní realitu. Ale zatím jsem neslyšel Váš subjektivní názor, jak to s korupcí v ČR ve skutečnosti je, natož objektivní důkaz.

S pozdravem

TI je mi u zadele. Na druhé

TI je mi u zadele.
Na druhé straně - ze stejných směšných analajz vychází brusel - když nám přepočítává HáDéPé kvůlivá šedé ekonomice, aby nám zvýšila daně pro Uhniji.

Srdečně Vás zdravím, pane

Srdečně Vás zdravím, pane Hrbku.
Asi je to tím, že má dáti / dal jim nic neříká.

Na panu Kožušníkovi, hrdinovi akce e-stát, je patrné, že žije v zajetí technicistní, "znalostní" civilisace a to má blízko k "řešení" typu Dejte do vlády odborníky a výpočetní techniku.
(Matrix není pro spontánní řád lidské civilisace řešením)

Pro evropský rozpočet by byla

Pro evropský rozpočet by byla nejlepší tzv. dvojitá decimace. Příští rok snížit na desetinu a ten další ještě jednou na desetinu z té desetiny. Pak bych byl i já ochoten přehodnotit svůj vztah k Bruselu.

;-) Doporučoval bych první

;-)
Doporučoval bych první rok desetinu a každý další rok zase desetinu ze zbytku (ze zbylých devíti desetin předchozího objemu), pane Mlichu.

___________________________________________________________________________________