Oranžové z nebe
Tomáš Haas

Posledních dvacet let vidíme trvalou tendenci relativizovat a mlžit, zpochybňovat vše, čeho jsme dosáhli. Po celá tato léta byl český čtenář a divák přesvědčován, že žije ve spálené zemi bez budoucnosti, v kolébce korupce, tunelování, organizovaného zločinu, zhasnutých světel. Že žije v říši zla manipulované velkým byznysem. Slovo podnikatel se stalo pojmem pro nenasytného, křivého zloděje. Máme - li věřit stále více bulvárními medii papouškovanému leitmotivu levice, demokracie nefunguje, systém politických stran je špatný, parlament je rozhádaná žvanírna, zástupci voličů jsou příživníci bez politické legitimity. Kapitalismus nefunguje, je nutno více regulovat výrobu a obchod, trh i společnost potřebuje pevnější a tvrdší řízení. Minulý komunistický režim se sice dopustil přehmatů, zejména v počátcích své čtyřicetileté vlády, ale dokázal lidem dát sociální jistoty a sociální spravedlnost. Demokracie a volný trh to nedokáží, je nutno se vrátit ke státem kontrolovanému socialistickému modelu řízení hospodářství i společnosti.

Není divu, že dvacetileté mytí mozků přineslo své ovoce a průměrný volič stále více věří tomu, že negativní společenské jevy jako korupce, organizovaný zločin a kriminalita nejsou jen projevem nedokonalosti systému a produktem rychlých politických a ekonomických změn, ale tvoří samu podstatu demokracie a tržního hospodářství. Díky tomu, že mu tytéž - a většinou svým rozsahem daleko větší - problémy v tzv. "vyspělých" zemích západní Evropy a v Evropské unii nebyly českým tiskem nikdy přehledně a odpovědně popsány, věří tomu, že jsme ostrovem neřesti a korupce v moři čisté sociálně tržní prosperity, pořádku a mravnosti.

Komunistická strana, které bylo po listopadu dovoleno, aby pokračovala ve své činnosti v novém převleku legitimní demokratické parlamentní strany (něco, co se nepodařilo ani kdysi všemocné Komunistické straně Sovětského svazu) se v této atmosféře stále hlasitěji dožaduje svého místa na politickém výsluní. A místa se jí dostává, díky v nemalé míře podpoře Sociální demokracie, která jí zajistila návrat do vrcholných ústavních funkcí v předsednictvu sněmovny a která spolu s nimi prosazuje svůj program, který sám předseda KSČM Filip označil jako "z pětadevadesáti procent totožný s programovými cíly KSČM". ČSSD slibuje prosperitu, slibuje, že budeme patřit mezi desítku zemí s nejvyšší životní úrovní, slibuje třinácté důchody, slibuje zdarma to a zdarma ono, slibuje oranžové z nebe. A kdo to zaplatí? Inu, je zde osvědčený recept z období těsně před únorem - ať zaplatí bohatí. A tak jsme se vrátili zpět ke Gottwaldovým milionářským dávkám. K tomu nabízí rozsáhlé legislativní změny, které, pokud k nim dojde, budou znamenat radikální odklon od cesty, kterou naše společnost nastoupila po listopadu 1989.

Paroubkova ekonomika je, stejně jako ta Gottwaldova, založena na populistických slibech, zadlužení, lžích, nenávisti a závisti.

Dnes již padly téměř všechny zábrany a předseda Paroubek se už neostýchá nabídnout "menšinovou" vládu s podporou KSČM. A ta se cítí natolik silná, že její předseda Filip otevřeně říká, že podpora už nebude automatická, pouhá programová shoda už nebude stačit. Hlásí se o svůj podíl na moci. A ten bude mít. Bez ní si totiž ČSSD a Jiří Paroubek, řečeno jeho vlastními slovy, "ani neumyje ruce". Po dlouhou dobu na tento trend poukazovala z pravé části politického spektra ODS. A po celou dobu byla medii okřikována za "strašení komunisty". Je tomu tak i dnes.    
 
ODS není jediná politická síla, která se tomu snaží zabránit. Je ale jediná, která je dost silná na to, aby spolu se svými spojenci jednotnou levici porazila. Bez ní není realistická nesocialistická politika možná. Bohužel, pro mnoho těch, kdo se prohlašují za oponenty socialismu, je ODS větším nepřítelem než socialisté a komunisté dohromady. Nepřítelem číslo jedna pro ně nebyl Paroubek, Rath a Filip. Byl jím Topolánek. Vyčítají mu nedostatečnou "pravicovost", měkkost jak k levici, tak ke koaličním patrnerům a "ideologickou vyprázděnost".

I zvířecí smečka ví, že její vůdce je vůdcem jen do té doby, než je nahrazen. Do té doby ale smečku vede on. Případný nástupce si musí své místo vybojovat, nestačí mu jen krásně výt na měsíc, musí smečce nabídnout svou vlastní skutečnou sílu a zkušenost, musí dokázat, že je silnější, že je lepší, musí starého vůdce porazit v otevřeném boji. Naši "ideologicky nevyprázdnění", kovaní pravičáci se domnívali, že stačí na vůdce smečky poštěkávat, sem tam jej kousnout do kotníku a sem tam se pokusit mu podrazit nohy.

Vykřikují, že vůdce je slabý, ale sami mezi sebou nikdy nedokázali nového a lepšího vůdce najít , žádný totiž není. Vyčítají mu, že jim prohrál krajské volby tím, že pod jeho vedením ODS opustila své principy. Je těžké určit, co těmi principy mysleli. Brzy po porážce ODS  v krajských a senátních volbách dokázali, jak si ty principy představují oni. Jeden by očekával, že se semknou a budou pracovat na tom, aby se ODS znovu stala vítěznou stranou, možná i s novým vedením. Nové vedení není, mezi jiným i proto, že místo semknutí se za programem a vůdcem, který by byl schopen jej realizovat, se vždy dokázali jen vzájemně vyšachovat v zákulisních pokusech o "dohody", kterými by podrazili Topolánka. Přesto se jim nikdy nepodařilo najít kandidáta, za kterým by se mohli sjednotit. Nakonec už ani ti "nejzásadovější" z nich o novém vůdci nehovořili, heslem se stalo "kdokoliv, jen ne Topolánek" - a v několika krajích vstoupili největší Topolánkovi kritici do koalic s Paroubkem a komunisty. Ostatně je zajímavé i to, že ani jeden z Topolánkových oponentů, kteří se za léta jeho předsednictví v ODS objevili, nenabídl pravicovější vizi než současné vedení ODS a většinou směřovali spíše k té či oné formě spolupráce s ČSSD. O Topolánkově slabosti nejvíc mluví právě ti, kdo sami nikdy nedokázali přesvědčit své kolegy svou vlastní programovou nabídkou. Oni vlastně své straně nějakou programovou alternativu nikdy ani nenabídli. Nikdy ji totiž neměli. A soudě z jejich "úspěchů" při reformování ODS je zřejmé, že by ji ani nedokázali formulovat. Měli jen hesla o ideologické prázdnotě. V jejich případě byla ve skutečnosti prázdná právě ta jejich hesla. Svým ineptním bojem s vlastní stranou věc pravicové politiky ve skutečnosti značně poškodili. Ke koalicím s Paroubkovými socialisty v krajích se ovšem nevyslovují a dávají jim svým mlčením souhlas.
Podobně je tomu i mezi "příznivci pravice" mimo ODS. Na internetových diskusích se opět a opět ozývá nářek těch věrných a principielních pravičáků, že není koho volit, že oni Topolánkovu ODS volit nemohou a nebudou. Nestojí totiž dost pevně na pravicových principech.

Jako by zápas o budoucí směr vývoje naší politiky a společnosti byl něčím, co sledují jako nezúčastnění diváci v biografu, jejichž život, ani život jejich spoluobčanů, se nijak nezmění, jestliže během přestávky z kina odejdou, protože se jim nelíbí film, nebo jeho obsazení. Pokud bude demokratický vývoj přerušen, stane se tak za jejich povýšeného mudrování o tom, že si ODS nezasloužila jejich podporu. Pokud ODS a pravice volby prohrají, stane se tak za jejich nadšeného potlesku. Že nám po dlouhá léta bude vládnout komunisticko-socialistická koalice, ať už veřejně deklarovaná, nebo faktická, že hrozí zásadní zvrat vývoje naší demokracie (a pokud Paroubek splní  své volební sliby i rozvrat naší ekonomiky) je sice smůla, ale hlavně že to nebude Topolánkova ODS. Ta musí být za svou nedostatečnou pravicovost potrestána, musí dostat za uši. Nedokonalou ODS potrestají svou nevůlí oni, ti dokonalí. K čemu ten trest povede, je jasné každému. "Cui bono" je také zřejmé každému, jen ne jim.

Fakt je, že česká společnost není, nikdy nebyla a v blízké budoucnosti ani nebude pravicově naladěná a rigidní pravičáctví povede jen k tomu, že pravice v této zemi nikdy vládnout nebude a její vliv bude vždy jen marginální. To ostatně věděl i Václav Klaus, který mnohokrát mluvil o "omezeném politickém prostoru na pravici" a který sám byl za "nedostatečnou pravicovost" znovu a znovu kritizován. Vzpomeňme si, jak často byl Václav Klaus napadán za "pravicovou rétoriku a levicovou politiku". Byl to nesmysl tehdy a je to nesmysl dnes, což může pochopit každý, kdo umí počítat do dvou set. I Václav Klaus i Mirek Topolánek dělali to, co jim váha voličských hlasů za dané aktuální situace dovolovala.

Ufňukaní "pravičáci" to ovšem vidí jinak, i když ve skutečnosti pro pravicové principy sami neudělali nic. Ti z nich, kteří seděli a sedí v poslaneckých, senátorských a zastupitelských křeslech, pokud něčeho želí , želí jen svých prebend a tam, kde jim to Paroubek dovolil, rychle spěchali do koalic se sociálními demokraty a fakticky tak i s KSČM, jen aby jim zůstaly zachovány jejich vlivné posice a jejich vazby na krajské kmotry. Ti ostatní k tomu mlčeli a mlčí, zřejmě jim to nevadí. Mlčí, pokud ovšem právě nenaříkají, jak se Topolánek zpronevěřil principům ODS.

Jak je vidět, nejde zde zdaleka jen o principy. Obávám se, že vůbec nejde o principy.

Ne, netvrdím, že na ODS není co kritizovat. Naopak, na můj vkus je toho až příliš mnoho. Farizejsky ji ale odmítat podporu a tím fakticky asistovat sjednocené levici v jejím úsilí o destrukci největší pravicové strany a zvrat polistopadového uspořádání právě v této kritické chvíli, je nejen špatné, je to hloupé. Velmi hloupé. Rozhodně to není něco, na co budou jednou vzpomínat s hrdostí a o čem budou vyprávět svým vnukům.  

Přes vše, co jsem zde napsal, stále věřím, že je zde budoucnost pro nesocialistickou, pravicovou politiku a je zde dobrá šance zvítězit i v nadcházejících, rychle se blížících volbách. Dokonce si myslím, že k tomu není třeba velkých slibů a vše řešícího nabubřelého a objemem i obsahem nafouknutého programu, jakým byla před několika lety Modrá šance. ČSSD ve své sebejistotě která s rostoucími procenty v pochybných průzkumech přerůstá v nepokrytou aroganci, opakuje a znásobuje chyby, které obě velké strany, ODS napravo i ČSSD nalevo dělaly v minulosti. Program ODS by měl být stručný a věcný a především by měl dát voličům jasnou a reálnou alternativu k tomu, co stále více vypadá jako nástup levice podobný Únoru 1948. V této situaci nelze nabídnout více slibů, nebo "lepší sliby" a očekávat úspěch.

A není toho ani potřeba. Od ODS by měla nabídnout něco více, něco, co přesně popsala Mirka Němcová v televizní diskusi 10. 03. 2010:
„Občané mají právo cítit rozpačitost nad úrovní politické diskuze, protože si někdy nemusí být jistí, že to, co strany slibují před volbami, udělají i po volbách. Volte toho, kdo neslibuje, má konzistentní názory, neuhýbá před problémy a má odvahu lidem říci, jaká budoucnost čeká jejich děti. ODS se vždy nechovala čitelně a naše voliče zklamalo to, jak jsme se chovali. ODS není dokonalá strana. Ale přiznání vlastních chyb a pokora je cestou k nápravě.“

"ani jeden z Topolánkových

"ani jeden z Topolánkových oponentů, kteří se za léta jeho předsednictví v ODS objevili, nenabídl pravicovější vizi než současné vedení ODS ..." -- Možná to není zrovna "pravicovější vize" (v těch je úspěšný prodejce zkrachovalých firem pan Topolánek vskutku nedostižný), ale kdo z Topolánkovců se může pochlubit, že zarazil lidoveckou malou domů za bratru 270 miliard? ////

"... a většinou směřovali spíše k té či oné formě spolupráce s ČSSD." -- Spolupráce s ČSSD, no fuj fuj. Jak odporné! Pokud si vzpomínám, krajskou koalici socánkům nabízel jakýsi Bendl. Pokud by pan autor nevěděl, je to ten, co stojí na skupinových fotkách papalášů ODS za Topolánkem. ////

"Demokracie a volný trh to

"Demokracie a volný trh to nedokáží, je nutno se vrátit ke státem kontrolovanému socialistickému modelu řízení hospodářství i společnosti." -- Zatímco podporovatel Topolánkovy ODS si nemůže volný trh vynachválit, všude jinde zjišťují, že on ten volný trh jaksi nefunguje tak, jak by měl. Někdo tvrdí, že je to proto, že trh je málo volný, a že by se všechny dosavadní regulace měly zrušit. Akorát že nikdo a nikde ty regulace neruší. Pročpak asi? Nechce? Neumí to? Nejde to? ////

"Není divu, že dvacetileté mytí mozků přineslo své ovoce" -- Když se globální finanční krize stala nepřehlédnutelnou, s těmi největšími STÁTNÍMI intervencemi do fungování "volného trhu" přišel GWB. Jeho nástupce Obama jenom pokračuje v započatém trendu. Zajímalo by mě, kdo, kde a jak těch dvacet let vymýval mozek presidentu Bushovi. Nebo to bylo jinak? Uznejte, že jestli někdo dvacet let vymýval mozek nám tady v Česku a pak s těmi největšími státními intervencemi v dějinách lidstva přijde někdo s mozkem nevymytým, asi je veškeré autorovo povídání o mytí mozků zcela mimo mísu. ////

"volič ... věří ..., že negativní společenské jevy jako korupce, organizovaný zločin a kriminalita nejsou jen projevem nedokonalosti systému a produktem rychlých politických a ekonomických změn, ale tvoří samu podstatu demokracie a tržního hospodářství. ... tytéž - a většinou svým rozsahem daleko větší - problémy v tzv. "vyspělých" zemích západní Evropy a v Evropské unii" -- A jak ono to teda je? V západní EUropě je korupce a organizovaný zločin daleko větší? A tam je to také produkt rychlých politických a ekonomických změn? Nebo je to projevem nedokonalosti systému? Po více než DVOU STECH roků existence kapitalismu a novověké demokracie? Pan autor by si měl nějak setřídit, co chce vlastně tvrdit. ////

"rigidní pravičáctví povede jen k tomu, že pravice v této zemi nikdy vládnout nebude a její vliv bude vždy jen marginální" -- Sláva! Vybavena tímto poznatkem bude se Topolánkova ODS vyhýbat pravicovým myšlenkám jako čert kříži a pokusí se trumfnout oranžgutány a vnucovat zemi svinstva ještě levicovější, než jaká by napadla Paroubka. ODS bude ještě socialističtější než socialisté, a když se to osvědčí, ODS bude ještě komunističtější než komunisté. Volební úspěch zaručen! ////

Cituji: "s těmi největšími

Cituji: "s těmi největšími STÁTNÍMI intervencemi do fungování "volného trhu" přišel GWB".
Kocourek zatajil, že to bylo jen hašení požáru! Trh byl narušen dávno předtím. Základem bankovní krize v USA byla deformace trhu s nemovitostmi ("bublina") vyvolaná rozhodnutím amerických demokratů "dopřát i chudým Američanům vlastní dům". Garance za úvěry pro lidi jen stěží schopné (a potenciálně zcela nechopné) splácet hypotéky. Deformovaný trh vedl manažery bank k deformovanému chování. Logicky, protože deformovaný trh dával deformované výsledky a manažer, který by chtěl jednat v souladu s tím, jak by trh fungoval, kdyby ho americká vláda demokratů nezmršila, by zkrachoval nebo by ho vlastníci vyrazili.
Republikáni reprezentovaní Bushem neměli dost odvahy zrušit tuhle podporu nezodpovědnosti, protože by je lidi sežrali.

Fajn, pane Gregory, bylo to

Fajn, pane Gregory, bylo to hašení požáru, který připravili růžoví liberálové z Demokratické strany. Ale z pohledu příznivce volného trhu to bylo hašení požáru přiléváním benzínu, nemyslíte? Napravovat deformaci trhu ještě větší deformací .... ////

"protože by je lidi sežrali" -- To ale tedy znamená, že kapitalismus založený na volném trhu bude ("z dobrých důvodů") opuštěn na celém světě. Bojí-li se sežrání lidmi GWB, nelze se pak divit panu Topolánkovi, že se bojí ještě víc. Jenom nechápu, z jakých sentimentálních nostalgických důvodů se některé partaje označují za pravicové. ////

pane E.Kocourku, máte sice

pane E.Kocourku,
máte sice pravdu,že tady pravicová vláda a strana žádná není,ale člověk musí dát za vděk i tomu málu,co je k mání.Pokud by některá strana zavedla čistě pravicovou politiku(se 30% to nějak nejde),tak by nedožil ani jednoho roku vládnutí,neboť korupce přeběhlíků by zafungovala ještě dříve,než by ministři potřepali presidentovi pravicí.Copak to nevidíte jak a kdo tady řídí tuto zkorumpovanou společnost?Většina médií lezou Paroubkovi do an.....,a pokud se někdo vymítí z tohoto obklopení,tak jej brzy natáhnou na skřipec, ako Aleše Cibulku,či další moderátory.Tento stát je odsouzen k další 20-40ti letce v režii komunistů a neokomunistů typu Paroubka,Ratha a spol.Proto nevidím jinou možnost,než volit ODS.Možná,že to bude naposled.

Článek jako by mi mluvil z

Článek jako by mi mluvil z duše. Lépe bych to neuměl. Slušné, střízlivé a velmi faktické zhodnocení současné neradostné situace, bez jakýchkoliv urážek, dehonestace. Nádhera.
Též jsem dlouho přemýšlel, kam vlastně zařadit toho nehezkého, až odpudivého, otylého a stále upoceného socialistického inženýra??!!
Až teď, po sobotní "matějské pouti" v Teplicích mi to docvaklo. Je to komik, a to takového formátu, který tady, od dob Vlasty Buriana, vlastně nebyl!!!
Dříve jsem při jeho duševních "výletech" nadával a brunátněl vzteky. Teď však naopak řvu smíchy. Jeho tiskovky, putování s Krampolem, kde tvrdí, že i jeho otec byl ze Žižkova(!), připravované call-centrum
a ujištění, že to vše dělá pro obyčejné lidi..... to snad probudit a oslovit i ty nerozhodnuté.....??? Myslím, že se ty dva měsíce ještě zasmějeme??!!
A proto, i přes všechny výhrady k současné ODS, které zde autor zmiňuje myslím, že si tato strana zaslouží dostat druhou šanci!!!!
A i kdyby snad nějakou náhodou přece jenom socani volby vyhráli, věřím, že pravice (ODS,TOP,VV, příp. SZ ) bude mít většinu??!!!
K tomu nám dopomáhej Bůh........

Vážený petrofe, Bůh nepomůže,

Vážený petrofe, Bůh nepomůže, to si musí národ sám. No a "srandu" toho z RAJe doprovázel grázl, který zabil, nedaleko obce Bořetice na Moravě dvě mladé ženy, doslova je se svým bavorákem smetli v táhlé, od Bořetic pravotočivé zatáčce a měl řádně pod čepicí i se soudružkou policistkou a tenistkou.......a klid a nulový postih. Fakta o této nehodě jsou stále v pamětech mnoha Bořečáků, Pavlovčáků a okolí.....

Dobře napsané. Problém je, že

Dobře napsané. Problém je, že to přečte málokdo, větší šanci to má na Neviditelném psu. Ale i tam když už to někdo přečte, pak nad tím často mávne rukou.
Jak se do debaty dostal nebožák Ondra Neff? Nejde přece o reakci na jeho článek, či ano? Neff jako většina kumštýřů i novinářů má problémy s politickou orientací. V těchto profesích mají pevné postoje a jasné názory většinou jen kovaní levičáci.
V Tolkienových příbězích ze Středozemě je řečeno velmi přesně: zlo je silnější než dobro, protože je jednotné. Má jeden cíl, ovládat jiné, zatímco dobro chce svobodu a ta začíná u vlastní svobody každého jedince. Tvrdím, že proto chodí dobro pěšinami, zatímco zlo si buduje dálnice.

Přesně popsaná skutečnost.

Přesně popsaná skutečnost. Mluvíte i za mne.

Nejzábavnější na diskuzi pod

Nejzábavnější na diskuzi pod tímto článkem je, jak místní modří komsomolci kopou do pana Neffa. Doporučil bych temto místním modro-komsomolcům otevřít si dnešního Neviditelného Psa. S překvapením zjistí, že tento článek pana Haase dnes vydal na Psu i pan Neff.

je lepší modrý komsomolec,než

je lepší modrý komsomolec,než rudý.Modrá je barva naděje,za to rudá je od ďábla pálivá a smrtící.

on pan Nef je velmi zmatený

on pan Nef je velmi zmatený intelektuál. Vy ostatně taky s těmi modrými komsomolci. To jsou taková trapná klišé.

Přesně tak to cítím, jen to

Přesně tak to cítím, jen to neumím takhle zformulovat. Začínám rozumět tomu, jak bylo asi některým lidem v letech 46 - 48, když viděli, kam "to jede". Ještě je snad čas, tak lidé bděte a neblbněte!

Vlastně i Lenin přiznal,že

Vlastně i Lenin přiznal,že jim k vítěztví pomohli "užiteční idioti."
A to není jen Neff.

Velmi dobře napsáno. V

Velmi dobře napsáno. V podstatě v podobném duchu jsme tady vedli rozjitřenou debatu s "pravicovým" Jindrou. Dokonce i ten kdokoliv tam byl. Dávno si neklasu otázku, jestli to ti "pravicově čistí" nevědí, že škodí, ale proč škodí.

Vážený Enigmo, "pravicový "

Vážený Enigmo,

"pravicový " Jindra tam je, jen má jiné "krytí". A co jich tam je. "TAM", co mají různá jména a říkaji, jména ne , poté ano, zamotají tam nicky ano a opět ne, když nemají argumenty, tak je u nich ten, kdo není rudý a stejný jako oni, lhář, prase, svině, estébák a magor, co jezdí tři sta z místa...........................a když je načapáte na hruškách, ani se neomluví, otřepou se a třepou dál slovníkem rudé lůzy. Bohužel
jsou stále stejní, jako v hnědých a rudých koncentrácích, mají stejný slovník, stejné touhy, stejné cíle........a navíc jsou seřazeni v rudém šiku, čekají jen na povel a spustí vítězný únor, tentokráte rudooranžový, se stejnou lůzou v čele. Přeji pěkný den.

A nyní se pozná jste li

A nyní se pozná jste li sám,nebo první,kdo napsal pravdu.Kéž by jste byl první.
Neffeho prostě nečíst.

Pane Hass mám stejný názor

Pane Hass mám stejný názor jako vy.Vždy mě velmi nemile překvapí,že i lidé jako je pan Neff neopomenou denodenně na NP kopat do ODS.Jsou to jeho stránky a může si psát co chce,ale myslím,že právě novináři a televize mají největší podíl na vzestupu spolku KSČSSD.Velká část populace je velmi ovlivnitelná a na to Paroubek spoléhá.Jeho nestydaté lži jsou neustále vysílány v televizi a málo kdy někdo oponuje.Začínám mít obavy,že se Paroubka bojí.Novináři a televizní pracovníci mají strach co bude až Paroubek s podporou Filipa bude vládnout.Asi si neuvědomují,že v tom marasmu budou muset žít oni i jejich děti.Ještě je stále čas,aby se slušní lidé probudili, šli k volbám a zabránili spolku KSČSSD ovládat naše životy na hodně dlouho.

Zlatá slova, do kamene tesat

Zlatá slova, do kamene tesat a tím kamenem do hlaviček mlátit.

Nicméně přicházejí poněkud pozdě a s největší pravděpodobností budou mít jen omezený dopad.

Nezbývá než doufat, že mediálním tepačům zlořádů se dostane po příštím blyštivém vítězství takového ponaučení, že na vládu té zlotřilé ODS budou vzpomínat jako na nejsvobodnější roky jejich života.

Skeptik ve mně mi však našeptává, že se pružně přizpůsobí a doba, kdy strana a vláda budou intenzivně pracovat na státním krachu, bude popisována jako léta největšího rozkvětu naší krásné vlasti.

___________________________________________________________________________________