Zjančení odboráři
Josef Havránek

Kolega bloger se obává, zda tu dnešní hodinovou stávku učitelů - odborářů, nebude zase provázet posměch. Řekl bych, že plným právem, že ty obavy jsou zcela namístě…  

A nikoliv jen proto, že taková hodinová stávka nápadně připomíná hodinový hotel! Ostatně, už to tady napsal někdo přede mnou - tihle odboráři připomínají pohádku O nezbedném kůzlátku, kdy to rozverné kůzle tak dlouho žertovalo, vyvolávalo paniku, že, když se potom vlk opravdu objevil, už mu nikdo nevěřil - nepřišel na pomoc…

Téhle vládě lze lecos vyčítat, ale zrovna učitelé by si stěžovat tedy neměli. Přestože vláda jako na běžícím pásu přijímá nepopulární úsporná opatření, učitelé patří k těm chráněným druhům, kteří navzdory všem těm škrtům dostali přidáno loni, letos a jiné to nebude ani v příštím roce. Dobrá vůle ji rozhodně nechybí…

A co víc, není totiž ani vůbec jisté, zda tihle odboráři úplně přesně ví, proti čemu tak vehementně protestují. Tedy, alespoň ministr Dobeš dost přesvědčivě dokazuje, že si jen nesprávně přečetli, či interpretují jeho návrhy.

Nevím, ale stejně mi ty protesty proti tomu, aby o významné části učitelských mezd rozhodovali jejich nadřízení - tedy ředitelé škol - přijdou hodně absurdní!

Odměna přece musí primárně odpovídat výkonu, kvalitě práce a nikoliv jen tomu, kolik let si ten který učitel ve škole odsloužil, kolik už rozdal jedniček a pětek!

Někdy, a nejenom po těch zveřejňovaných testech, které dokládají upadající úroveň českého školství, si říkám, jestli ty naše děti učí opravdu ti správní lidé…

když jsem si na aktuálně.cz

když jsem si na aktuálně.cz přečetl příspěvek 3.nejvýše postavené persony, strojního zámečníka, odboráře a senátora Štěcha, na téma "chudáci učitelé, vždyt jejich platy nedosahují zdaleka ani republikového průměru...... vzal jsem si na pomoc trojčlenku, přepočítal "učitelský" fond pracovní doby ( tedy po odečtu všech prázdnin, volna a při úvaze, že denně odpracují 6 hodin (?).....) a vycházeje z platu 20tis. Kč ...........tak ejhle dostávám přepočtený plat, při bežné pracovní době - ca. 42tis. Kč.!!!
A to si myslím, že jsem byl v odhadu toho platu mírný pesimista a naopak u těch odpracovaných 6-ti hod. denně velký optimista......

Jinak s průměrným platem mě

Jinak s průměrným platem mě často baví mnoho prosťáčků. Jejich rozhořčení "To už fakt není možný - vždyť většina lidí nemá ani průměrný plat!" svědčí o tom, že je na tom naše školství opravdu bídně :-)

Tím mě fascinovala ministryně

Tím mě fascinovala ministryně školství Buzková. Jak to hrdě říkala. A zrušila povinnou maturitu z matematiky....

Pane petrofe, jistě jsou

Pane petrofe, jistě jsou takoví učitelé, kteří pracují jen po dobu, na kterou mají úvazek. Vedle takových ale existují i dobří učitelé, mnozí jsou navíc zaměstnáváni ještě doprovodnými aktivitami.

Způsob Vašeho výpočtu učitelské mzdy zkusím aplikovat na fotbalistu. Hraje pět zápasů za měsíc, řekněme že bere těch 20 000. 20 000 / (5 * 1,5 h) = 2666 kč za hodinu. Měsíční "přepočítaný plat" plat si vypočtěte sám. A jak jsou na tom náhradníci? leští lavičku, nastoupí vždy na posledních deset minut - plat 20 0000 za hodinu!

Možná namítnete něco o tréninku. Houby! Počítáme jenom dobu výkonu povolání, žejo? :-)

Jinak - představu o platu máte zajímavou. 20 tisíc sliboval Dobeš absolventům, aby je nalákal do škol. Pracovníci s dlouholetou praxí mají často o dost méně. K tomu, aby to mohl udělat, potřebuje, aby neplatily dosavadní tabulkové platy, tedy aby ředitelé začali nové učitele přijímat za "tržnější platy". Nesouhlasím s Gardnesem, že obavu z takového stavu mají jenom špatní učitelé. Ostatně kvalita učitele nejde nějak objektivně měřit. Kvalita materiálu je proměnlivá, výsledek práce se může dostavit sám od sebe nebo i při sebelepší snaze nepřijde nikdy.

Když jsem končil školu, dostal jsem nabídku jít učit na jedno gymnázium. Byl jsem pro ně zajímavý - chlap, vojnu jsem si odbyl už před výškou, ... oslovili mě hned na škole. Ředitel nebo zástupce nebo co to bylo, mi tehdy - v roce 1995 nabízel až 5600 (s plným osobním ohodnocením). Vzhledem k tomu, že jsme žili v bytě s nájmem cca 4000 a na cestě bylo děcko, jsem to nemohl přijmout ani kdybych chtěl. Tak jsem šel za dvojnásobek programovat. A plat mi rostl sakra rychleji než ve školství. Jak chceme mít kvalitní školství, když nezaplatíme dobré učitele?

Předseda Senátu PČR je spíše

Předseda Senátu PČR je spíše druhá nejvyšší persóna.

Základním cílem každého

Základním cílem každého mzdového systému je maximální motivace zaměstnance na výkonu a kvalitě jeho práce. Proto se preferuje především úkolová mzda(akord) a tam, kde nejsou přímé měřitelné ukazatele, tak alespoň část mzdy je pohyblivá s vazbou na ukazatele výkonu a jakosti. Odměňování za délku praxe je možné jen v prokazatelném zhodnocení zkušeností, ale vždy jen v nepatrném podílu. Jistě ředitel lépe zhodnotí kvalitu učitelů, než počet odsloužených let.
Podezírat předem ředitele ze zaujatosti je zcestné ve všech oborech činnosti, tedy i ve školství, protože ředitel by měl být odměňován také podle výsledků školy a tudíž musí mít zájem podporovat ty nejlepší bez ohledu na sympatie.Od toho je inspekce a výsledky při přijímacích zkouškách u vybraných předmětů.
Stávkovat předem z možné obavy zaujatosti šéfa může propagovat jen ta nekvalitní část učitelského sboru.

Ve včerejších zprávách byl

Ve včerejších zprávách byl šot, kdy paní učitelka stávakovala tak, že od 8 do 9 hodin rozmlouvala se žáky ( asi osmiletými). Ptala se žáků: "Myslíte si, že stávakujeme proto, že Vás nechceme učit? Myslíte si, že učitelé mají dostatečný plat?" Za tyto věty by ze školy měla odejít hned. Co je dětem ( navíc osmiletým) do toho?

A kdo by tam šelmísto

A kdo by tam šelmísto ní?
Myslím, že její odchod by ničemu nepomohl.

A stává se Vám to často, že

A stává se Vám to často, že je Vám trapně za lidi, s nimiž nemáte nic společného? Já se trapným lidem spíš zasměju (nebo se rozčílím).

Pane Havránku, nevíte, o čem

Pane Havránku, nevíte, o čem mluvíte. V jednom odstavci vyjadřujete přesvědčení, že se učitelům neustále zvyšují platy (a proto by neměli proti ničemu protestovat), v dalším pochybujete o tom, jestli vůbec vědí, proti čemu protestují a ve třetím to vypadá, že snad přece jenom trochu tušíte, proč protestují.

Nehájím odboráře - myslím že jejich vedoucí jsou jedna svoloč bez ohledu na profesi. Ani nebudu vyvracet Vaše přesvědčení, že jsou učitelům neustále zvyšovány platy. Mám to doma a vím, že i přes to neustálé zvyšování platů manželce neustále chodí na účet někdy 12, někdy třináct tisíc. No nedělejte to za to, žejo. Je potom jasné, že se do školství nikdo moc nehrne. A stěžujte si potom na kvalitu učitelů.

I přes to mizivé finanční ohodnocení pracuje ve školství hodně kvalitních lidí. Jsou to nadšenci, kterým je odměnou něco jiného než mzda. A těmto lidem hrozí, že budou znevýhodňováni v zájmu náboru nových sil, které je potřeba do školství nalákat. Slibem nástupních dvacetitisícových platů pro čerstvé absolventy atp.

I jiné kousky Dobeše - odborníka na vězeňství, jsou k popukání. Např. integrace problémových žáků do normálních základek, to je taky pošušňání. Pro učitele je to záhul i v malotřídce - težko si představit, jak se s tím může učitel srovnat v nějaké větší třídě s 30 žáky. Trpí jak ten žák vyžadující větší péči, tak ostatní žáci a kantor též. Scénářů, jakými se taková situace může vyvíjet, je mnoho, ale nejhůř je na tom většinou asi právě ten integrovanec.

MM: Příkaz ministra

MM:
Příkaz ministra školství, člověka na svém místě, manažera každým coulem:

Každý učitel, který dnes stávkuje, bude propuštěn.
Každý ředitel školy, který tuto stávku strpí, bude propuštěn.
Odůvodnění:
Učitelé, kteří formují osobnost žáka a zajišťují jeho vzděláváním možnost zapojení do společnosti, svým chováním hrubě tuto výchovu narušují. Pokud bychom přijali tezi učitelů, že jejich stávka je oprávněná, neboť výše platu se má odvíjet jen od délky praxe, pak by měli hodnotit žáky podle počtu hodin strávených ve škole a měli by zcela upustit od zkoušení žáků a prověřování jejich znalostí. Z téhož důvodu by pak obdobná stávka žáků byla oprávněná a spravedlivá.
Ředitelé, kteří se bojí manažerského rozhodování, kteří nejsou schopni ohodnotit schopnosti a výkon učitelů podle jejich práce, odmítají převzít zodpovědnost za své podřízené a jejich výsledky, nejsou manažery a na svá místa nepatří.
P.S: obdobně by měl znít příkaz ministra dopravy, průmyslu, zdravotnictví…

"Zaměstnanec vstupuje do

"Zaměstnanec vstupuje do vztahu za nějakých, pro něho přijatelných podmínek, kdy hodnotí všechny aspekty a zejména porovnává svoji mzdu zde a jinde."
Ano, dnes mi jeden náš zákazník řekl, že má šedesát zaměstnanců. Že je jich tolik, uvědomí si to zpravidla při výplatě. Zejména.

A co když ti vydřiduši za pár

A co když ti vydřiduši za pár let nám dají méně? Je třeba preventivně a včas jim pustit žílou. Je to jako výchovný pohlavek, který se dává dříve, než ratolest něco provede.

Uložit

Uložit