České radiokomunikace se napakují z veřejných prostředků. Kdo za to může?
Petr Štěpánek

Regionální televizní vysílání žádný velký kšeft není. Ostatně jako každé televizní vysílání, které stojí především na zpravodajství. Přesto, nebo právě proto, existuje veřejný zájem, aby regionální televize, jež se soustřeďují především na to, co se děje za humny, existovaly. Právě tenhle zájem měli zákonodárci na mysli, když do poslední novely mediálních zákonů vtělili ustanovení, že vícenáklady spojené s digitalizací regionálního televizního vysílání, jež by pro malé televize byly prakticky likvidační, uhradí stát. Konkrétně šlo o investici do tzv. regionálních „headendů“, které umožňují remultiplexaci datového toku v jednotlivých regionech.

Poté, co televize Prima ze dne na den přeskočila do vysílací sítě 2, nakonec tato investice skončila u Českých radiokomunikací, neboť právě v jejich síti se regionální televize na jedné pozici střídají s Primou coby centrálním programem. České radiokomunikace tak od státu zinkasovaly několik desítek milionů korun na technické zařízení, které ono střídání v datovém toku umožňuje.

Nyní, když se Prima chce pochybnou právní kličkou svého věcného břemene v podobě regionálních televizí zbavit (nutno ovšem dodat, břemene, díky kterému Prima vůbec mohla začít existovat, protože kmitočty, na kterých vysílala, byly vyhrazeny právě pro regionální televize), České radiokomunikace se na likvidaci malých televizí aktivně spolupodílejí. (Alibistické nabídky náhradního umístění regionálních televizí v síti 3, nemůže nikdo s mozkem v hlavě brát vážně.)

Co se stalo? České radiokomunikace bez mrknutí oka kývly na záměnu programu Prima (s licenční povinností být centrálním programem pro regionální televize) za program Prima family (bez této povinnosti) a zároveň regionálním televizím vypověděly smlouvy a z pozice, kterou v síti 2 sdílejí s Primou, je vykazují. Pro pořádek dodejme, že Prima family ve skutečnosti není žádný nový program, nýbrž stále ten samý, pouze s jiným logem. Pořady, lidé, studia i cesty přenosového signálu zůstávají stejné. Slovem: Prima páchá nemravný podfuk a České radiokomunikace jsou jeho spolupachatelem.

Pokud od nového roku skutečně dojde k naplnění tohoto scénáře, výsledkem bude nejen poškození – a možná faktická likvidace – regionálních televizí a hrozba dalších arbitráží, ale rovněž vyhozených několik desítek milionů korun z kapes daňových poplatníků. Naprostým výsměchem pak bude, že České radiokomunikace budou moci zařízení, které jsme jim zaplatili a jež mělo sloužit veřejnému zájmu v podobě regionálního zpravodajství, používat třeba k odpojování lokální reklamy. No nekupte to!

Co na to odpovědné osoby? Jen pro pořádek dodávám, že na tenhle možný scénář a nebezpečí z něho vyplývající i pro státní kasu jsem z pozice člena Rady ČTÚ a za přítomností místopředsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Milana Boušky osobně upozorňoval předsedu Volebního (mediálního) výboru Poslanecké sněmovny Václava Mencla. A to v době, kdy se zákon ještě projednával a šlo do něj vtělit potřebné pojistky. 

___________________________________________________________________________________