Ekologičtější vytápění se prodraží
Jiří Hanzlíček

Právo

Kontrolovat, čím lidé doma topí, chce uskutečnit ministerstvo životního prostředí. Pravděpodobně zatím pokusně v Moravskoslezském kraji, kde by snad mělo dojít k prolomení ústavního práva na ochranu soukromí.

Zde bude nezbytností zavedení zákonného opatření a informace o emisích vycházejících z komína domácího topeniště. Začlenění do zákona jistě u zákonodárců projde. Neřešitelným problémem pak zůstává, kdo, za jaké peníze a v jakých intervalech se budou emise u komínů z domácností měřit. U průmyslových závodů to ze zákona zajišťují autorizované instituce za značné finanční prostředky hrazené podniky. Pochybuji, že u domácností to mohou hradit občané nebo státní rozpočet. Navrhovaná Ringelmannova papírková kontrola na tmavost kouře nemůže být průkazná.

Další myšlenkou ministerstva bude otevření dotací na pořízení modernějšího topného zařízení s příspěvkem maximálně do 60 000 korun. Každý, kdo přijme dotaci, musí umožnit následnou kontrolu kotle. Pokud se zde počítá s myšlenkou instalace moderních kotlů na plyn nebo elektřinu, dostáváme se za hranice reality. Při neustálém zdražování cen plynu až o 30 procent a rovněž i elektřiny s podporou provozu fotovoltaiky, nikdo si dnes takové topení nepořídí. Panují spíše obavy, že nákladně plynofikované obce se budou hromadně odpojovat a opět přecházet na zdražující se pevná paliva. V řadě obcí se dnes topí dřevem, zatím získávaných i na černo v lesích. Cena palivového dřeva se však logicky rovněž zdražuje a jeho spalování rozhodně nepřispívá k lepší kvalitě ovzduší. Dobře na to nejsou ani teplárny, ohlašující zdražování cen až o 10 procent. Jak budou situaci řešit občané na připojených sídlištích, kteří již nebudou míti prostředky na zaplacení vysokých cen tepla je zatím ve hvězdách.

Obsah článku jsem asi

Obsah článku jsem asi nepochopil. Dvacet let topím dřevem v kotlích, které se vyváží do SRN a Skandinávie. Kde jste vzal informaci o jejich škodlivosti na kvalitu ovduší? Kotel cenou dost převyšuje částku dotace. Dřevo zdražuje o 30% každý rok stejně, jako ostatní energie. O získávání dřeva v lese i na černo si od Vás rád nechám vyprávět. Vytápím budovu 24 x 10 metrů což obnáší 30 plm dřeva. Pro Vaši představu to je zhruba 50 prm objemu. To je plně naložený kamion kulatiny. Uznejte, že tady je Vaše tvrzení o získávání dřeva i na černo hodně přitažené za vlasy. Kdybyste si toto množství chtěl udělat na černo v lese, nějakým způsobem jej dopravit domů, pořezat a poštípat tak ten rok nestihnete nic jiného. Pište příště raději o něčem, čemu rozumíte. A abych nezapoměl, Když jsem delší dobu nepřítomen, temperuji budovu kondenzačním plynovým kotlem.

___________________________________________________________________________________