Braňme se jelenům!
Jan Suchánek

Napsal Virtually uživatel viki dne Po, 12/19/2011 - 13:22: „Merkozy často vypadají "upoceně", uštvaně, jak jelen mezi reflektory, protože vždycky se dozví něco nového, a jednou je to tak, podruhé onak, a oni musí stále předstírat, že to všechno chápou, a že to nějak řídí. To je skutečně kapačka na bednu.“ Přitom nikdo nemá pochopit, že to vše zajišťuje německým podnikatelům famózní zisky a německým dělníkům zaměstnanost. Dokonalost, kterou může třetí říše jen závidět. A teď si představte, že Nečas s Kalouskem se musí tvářit, že chápou co Merkozy chápou a pak nějaká paní ze školní družiny ve Strážnici co je ministryní, že chápe, co Nečas s Kalouskem chápou. A abychom nedopadli stejně špatně jako ti, co na Vysočině v noci toho jelena trefili mezi reflektory svého rychlého německého auta na leasing, tak si musíme do nového roku přát dost sebevědomí a nezávislosti na těch „jelenech“. Pokusím se to odhodlání posílit poukazem na fatální hloupost, která je výsledkem toho, když ti „jeleni“ vytvoří dav.

Prý úsporná opatření nefungují, například v Irsku. Nemohou, protože nejdřív se musí Irsko vzdát EURA. A je jen otázka, kdy k tomu dojde a jestli to nejdřív neudělají sami Němci, pro které by to bylo nejlacinější. Je otázka, kolik bude stát to, že bude dlouho trvat, než ti socialisté, kteří ví, že úsporná opatření nefungují, nenarazí se svojí prorůstovou politikou na bariéru hrůzné inflace. Asi nezbývá než čekat, když chytří ekonomové omezují oslovování veřejnosti. Dospěli zřejmě k názoru, že jde o marnost, když Nečas s Kalouskem místo omezování vládního plýtvání zvyšují daně a levicově stimulují spotřebu nadhodnocením příjmů rozpočtu.

Jsem teď specialista na to, jak organizovaný zločin zneužívá zkorumpovanost státu v justici. Teď se prý ve věci těch 12ti miliard ve Švýcarsku připojíme k trestnímu řízení ve Švýcarsku civilní žalobou. To zas bude zahozených peněz. Ve Švýcarsku to asi nepůjde jako tady. Když mé a dalších sedmi majitelů či zástupců justiční konkurzní mafií okrádaného úpadce a jeho věřitelů pravomocně skončilo po dlouhých letech naším zproštěním obžaloby, justiční konkurzní mafie zjistila, že to nezákonné trestní stíhání její prokurátoři pokazili. A tak se dodatečně odvolali svým do té doby jen svědkem, správcem konkurzní podstaty, který stejně jako teď naše vláda ve Švýcarsku, s křížkem po funuse se prohlásil za poškozeného.

Tady to dopadlo tak, že mafie prostřednictvím podmáznutí úředníčka na soudu poslala to odvolání, co de iure odvoláním není, odvolacímu vrchnímu soudu, ten nařídil tomu soudci, co nechtěl být účasten justičnímu zločinu, aby projednal neexistující škodu tím, že správce odkáže do občanskoprávního řízení. To jako malé zlo bylo nakonec vykonáno, rozsudek nebyl pro jistotu nikdy doručen, abych nemohl podat stížnost k soudu poslední instance. Podstatné je, že justiční konkurzní mafie mohla v nezákonném konkurzním řízení pokračovat, teď již víc než tři roky, když zapsali do jinak vykradené konkurzní podstaty na základě pokynu Vrchního soudu fiktivní pohledávku. A tihle odborníci ve službách státu a organizovaného zločinu mají teď jednat před švýcarskou justicí? To snad ne!

K tématu se pěkně hodí, dopovědět, jak se soudce JUDr. Ivana Zelníčková bál, že jej osobně napadnu, že na mne pozval do soudní síně preventivně justiční stráž. V rozsudku to zdůvodnil, že jsem minule narušil důstojnost jednání. To jsem narušil tím, že jsem ji označil za podjatou, protože chtěla nezákonně jednat bez toho, že by počkala na naše odvolání do jejího odmítnutí nám dát advokáta ex offo. Odvolací soud nám ex offo taky nedal, ale protože jsem prý prokázal, že jsem schopen řádně a kvalifikovaně žalovaného zastupovat sám. Takže to je to hodnocení mé nedůstojnosti odvolacím soudem. Že se justice odmítá zabývat tím, že totální neznalost zákonů ze strany soudce narušuje důstojnost jednání soudu a nevytváří ze zákona povinnou důvěru účastníků v soudce, jsem již psal, když toto je jedním ze znaků protiústavnosti naší justiční praxe.

Začalo to již dávno v kuponové privatizaci. Byli jsme dva mimo redakci Profitu, kteří si dělali pravidelnými sloupky reklamu. Ten druhý založil nákupem téměř zadarmo po pár akciích rozsáhlé řady firem i u nás praxi akcionářského vydírání, tak zvaného „green mailingu“. Pěkně na tom notně zbohatl a provozuje to dodnes. Jeden advokát jej následuje a v našem případě, protože přišel do oboru pozdě, angažoval jednoho z našich bývalých minoritních akcionářů, bývalého předsedu KSČ na tom soudě a pár dalších minoritních akcionářů. Spojil se s mým vyšetřovatelem, soudruhem podplukovníkem, a taky se přidali k mému stíhání jako poškození. Skončilo to tak, jak jsem již psal, že došlo ke škodě, která byla žalována ve výši dvou miliard, a soud na pokyn ministra nespravedlnosti rozhodl, že je to promlčeno, protože již v roce 2004 bylo jasné, že to zavinil Krajský soud v Hradci Králové. Ti akcioví vyděrači chtěli kdysi předem a hned podíl v hotovosti z těch dvou miliard, investic, o které nás justiční konkurzní mafie okradla, proto byli vytěsněni.
 
V tom vytěsnění s pomocí Městského soudu v Praze v tom nadělali v roce 2005 šílenou paseku včetně soudce JUDr. Ivany Zelníčkové, kdy soud jim chtěl pomoct a nezákonně jim umožnil se odvolávat, kde nebyli účastníky řízení. V roce 2006 to vytěsnění narovnal odvolací soud a přinutil k tomu i soudce JUDr. Ivanu Zelníčkovou. Jenže tím advokát vyděrač prodělal svou časovou investici do případu, své klienty připravil o protiplnění, které nestihli, když jim soudce JUDr. Ivana Zelníčková před mnoha lety zrušila jejich akcie, a začal znovu jednat. Hledal zkorumpovaného a hloupého soudce. Jak se to dělá? Poslal tři žaloby s tím, že ti co byli vytěsněni, mají dostat náhradu škody za to, že nedostaly přiměřené vypořádání z pozdější fúze, které se už žádný minoritní akcionář logicky nemohl účastnit. Hrál na logický součin, jediný zkorumpovaný soudce mu založí úspěšnou cestu k dokonání zločinu. My mu jsme vděčni, protože takhle nás naučil hledat i soudce nezkorumpované. 

Tenhle pokus vyděračů najít zkorumpované soudce měl synergický efekt v tom, že hledal bývalý předseda KSČ mezi soudci, kterým startoval kariéru, a hradecká divize justiční konkurzní mafie potřebovala na nás něco nalézt a žalovaný dlužník fiktivního vypořádání byl mateřskou firmou koncernu okradených většinových konkurzních věřitelů. A došlo k synergii zločinných vlivů. Takový bývalý předseda KSČ na soudu má pro organizovaný zločin stejnou hodnotu jako bývalý důstojník STB, který soudce za bolševika vytěžoval. Dobře vědí, že soudci jsou „homo economicus“, česky líní. Stačí zmínka o okradeném akcionáři a místo sporného řízení je řízení nesporné, kde si soudce „inkviziční“ metodou z úřední povinnost hledá materiální pravdu, to prakticky znamená, že si dělá skutečně, co jej napadne. Takovému soudci vyděrači úspěšně v soudní síni argumentují judikáty Nejvyššího soudu a ČNB (jako komise pro cenné papíry), které mají naprosto opačný význam, než který jim nevědomý soudce přisuzuje. Vzpomeňme, že to dělá i ministerstvo nespravedlnosti, když interpretuje rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve prospěch obětí justiční konkurzní mafie právě opačně k tomu, aby vláda organizovaného zločinu zůstala zachována.

Všem třem soudcům vyděrači trefeným soudcům jsme tvrdili, že nikomu jsme neplatili vypořádání z fúze, řádně jsme zaplatili prokázaným minoritním akcionářům protiplnění z vytěsnění a vyděrači nejsou schopni ani prokázat, že by akcionáři v rozhodné době byli. Teď šlo o naši likvidaci, protože oni si vymysleli, že v roce 2004, rok před vytěsněním a dva roky před fúzí jim byla způsobena škoda v desítkách miliónů. To může bránící se oběť justiční konkurzní mafie definitivně zlikvidovat. A právě u soudce JUDr. Ivany Zelníčkové šlo o nejmíň, prý jen o úrok z vyplaceného vypořádání. To mohl být klíč k tomu, z vyděračů udělat nevytěsněné akcionáře. Oni na nás dali v roce 2007 návrh na konkurz a tak jsme jim výpalné zaplatili jako narovnání. Soud konkurz zrušil s tím, že jim nic nedlužíme. A toho teď justiční konkurzní mafie využila. Jak jsme se dověděli až z rozsudku, protože celá ta šaráda s justiční stráží sloužila k tomu, aby nás soud nemusel ze zákona poučit a my se nemohli bránit.
 
Rozsudek přišel do datové schránky načasován tak, abychom se přes Vánoce nezmohli na obranu, na pomoc v Alpách lyžujících advokátů, a odkaz na zákony tam nebyl. Prý jsme dluh uznali. Jenže to už jsme měli nastudováno a připraveno. Ona najednou jakoby znala perfektně zákony. Obešla Občanský zákoník protože, když jsou prý akcionáři, tak platí jen Obchodní zákoník a podle něj, když zaplatíte část, tak uznáváte dluh celý. Od toho je v našich justičních poměrech jen krůček k tomu, že to uplatníte na zaplacení dluhu celého a od toho k uznání dluhu dosud dokonce vyděrači ani nevymáhaného, protože nedeklarovaného.

Jenže k tomu musíte udělat další dva justiční zločiny.  Soud provedl „důkaz kruhem“, podle Wikipedie také „circulus vitiosus“ (česky: bludný kruh; špatný kruh) nebo „petitio principii“, který je chybným postupem deduktivního důkazu, při němž se předem předpokládá to, co se chce teprve dokazovat. Důkaz kruhem totiž není logicky chybný, nýbrž sémanticky prázdný, neboť nic nedokazuje. „Dedukce“ (lat. deductio – odvození) je proces usuzování, ve kterém se od předpokladů (premis) dochází k závěru z těchto předpokladů vyplývajícího, přičemž odvozování je jisté, nikoliv jen pravděpodobné. Jde tedy o základní postup při dokazování. Standardy deduktivního usuzování formuluje logika. Logicky správná dedukce má podobu posloupnosti kroků, které splňují přesně stanovená kritéria zabezpečující, že jsou-li premisy pravdivé, je pravdivý i závěr.

„Premisa“ (z lat. praemittere napřed posílat, předesílat) označuje předpoklad. Premisa je v logice a filozofii výrok, jenž je součástí logického soudu. Logickým postupem lze určit, zda souhrn premis implikuje určitý závěr, součástí tohoto soudu však není zkoumání, zda jednotlivé premisy jsou pravdivé. Pravdivostní hodnota závěru je proto závislá nejen na nutném vyústění z daných premis, ale též pravdivostní hodnotou těchto premis. Soudce JUDr. Ivana Zelníčková vydedukovala premisu, že vyděrači jsou bývalými našimi akcionáři a nebyli vytěsněni a do fúze v roce 2006 své akcie neprodali, když byli na seznamu z roku 2004, když desítky ostatních byli nesporně a úspěšně vytěsněni v roce 2005. Dokonce na základě toho uznala důkaz kopií akcií z originálu, který měl jen kopie podpisů zástupců emitenta. 
 
Druhý justiční zločin vyplývá jen z textu zákona. Zákon tvrdí, že k uznání dluhu musí být absence pochybností, že dlužník dluh neuznává. Na to je opakovaně výklad zákona od Nejvyššího soudu. A my, jako dlužník, jsme vyděračům prostřednictvím konkurzního soudu napsali, že jim platíme jen výpalné a na složence bylo napsáno, že jde jen o narovnání, což soudce JUDr. Ivana Zelníčková sama konstatovala v odůvodnění rozsudku. A ustanovení Občanského zákoníku vylučuje, že by narovnání mohlo být čehokoliv uznáním. Jen jsme díky hrozbě konkurzu měli legitimní důvod výpalné zaplatit.

Takže fintu s dedukcí ze zákona soudci JUDr. Ivaně Zelníčkové i hradecké divizi justiční konkurzní mafie takhle snadno zkazí jen štěstí v mládí na učitele matematiky a ochota podívat se do Wikipedie a Občanského zákoníku. Přesto takhle umí a může organizovaný zločin využívat naši justici. A to jsem nepsal, že to jednání vůbec nemělo být, protože tomu ze zákona překážela věc zahájená o dva roky dříve se soudcem méně ve prospěch vyděračů agilním o ty desítky miliónů. Typické pro naši justici je, že pro soudce je těžké pochopit, že úrok z podmnožiny škody je součásti úroků ze škody celé. Prosťáčci naši postbolševičtí, kteří se ve škole o časové hodnotě peněz nikdy neučili.

Všimněte si také, jak to naše neštěstí se zkorumpovanou vládou, v které těžko chápající Merkozyho Nečas s Kalouskem si notují ze z Plzně ministrem nespravedlnosti, to naše neštěstí se zkorumpovanou justicí je spojeno se zmatením slov. A vzpomeňme si, že zmatení slov, to je zmatení jazyků, je biblickým trestem hříšným. Teď se mi dostala do rukou důvěrná informace od privátního švýcarského bankéře, držet 70 % úspor, investičního portfolia v hotovosti. Totální potvrzení Klausova novoročního pesimismu, potvrzení, že „jelenům“ v čele s Merkozym a Obamou ti co vědí, vůbec nevěří. Takže do tohoto roku braňme se „jelenům“ v politice i v justici. To je nejlepší předsevzetí, které si můžeme vzít. A protože Bůh řekl, mzda dělníku za jeho práci, budeme odměněni!

"Všimněte si také, jak to

"Všimněte si také, jak to naše neštěstí se zkorumpovanou vládou, v které těžko chápající Merkozyho Nečas s Kalouskem si notují ze z Plzně ministrem nespravedlnosti, to naše neštěstí se zkorumpovanou justicí je spojeno se zmatením slov..."

Je to zrejme marne, pane Suchanku...

"Teď se mi dostala do rukou důvěrná informace od privátního švýcarského bankéře, držet 70 % úspor, investičního portfolia v hotovosti."

To znamena -- v nejake mene, vidte? Ktera by to mela byt, Euro, Dolar, Ceska koruna, Swiss Franky...? To je znacne riziko. Ten problem je daleko komplikovanejsi a nedoporucuji cekat na nikoho a na nic, a predevsim ne na nasi vladu, zakonodarce, a financni system. Musite si snizit hodnotu majetku, ktery je evidovan statem (pres danove urady a financni instituce). Az na par vyjimek, VSE je nekde nejak evidovano, zaregistrovano. Vy hledate ty legalni vyjimky, pokud jeste nejake existuji. Co kdyz prijdou blbouni s jednorazovou progresivni dani celkoveho majetku 20-30%? Co kdyz se zavede dedicka dan 30-50%...? Co kdyz se omezi prevody soukromeho kapitalu, tedy uspor, ne investic? Co kdyz dojde k synchronizovane devaluaci vsech men? Dnesni krize je specificka v tom, ze vsechny centralni banky postupuji koordinovane, spolecne s danovymi urady a legislativou.

Musite preventivne "vyjmout" cast sveho majetku z evidence statu a bank, aby nikde nefiguroval. Rekl bych, ze mate na to asi tak 6 mesicu, i kdyz -- tezko predvidat nasledny vyvoj udalosti. Berte to jako "pojistku".

Domnívám se, Viki, že pan

Domnívám se, Viki, že pan Suchánek pod pojmem "v hotovosti" rozumí "reálné peníze" - tedy ani ne tak cash money v bankách ... jak kterých, že (zmíňujete), spíše portfolio vyčistit od "fondů" a investovat do ... ("komodi" ?, jak již déle doporučujete).
M. Macek radí třetinu do zlata, šperků a umění, druhou do nemovitostí a třetí do likvidních papírů (taky akcie?) ;-)

To by byla chyba, protoze

To by byla chyba, protoze realne penize (zlato a stribro) prozatim neni a nemuze byt "hotovost". Aby zlato bylo krome penez take "hotovost", musel by projit prislusny zakon a vybudovana "infrastruktura", coz je jedno z moznych reseni teto krize. Sperky a umeni, dale diamanty, jista skupina postovnich znamek, a pod., je "asset", majetek, neni to hotovost. Penize jako hotovost, jsou VOLNE (a legalne) smenitelne, "medium" smeny, kdykoliv a kdekoliv. Proto jde o hotovost.

Totiz, jiz dvakrat Zapad konfiskoval zlato a bankeri (spolecne se zakonodarci) postavili alternativni penize (zlato a stribro) mimo zakon, a doslo k povinnemu vykoupeni za udajne fer cenu. V EU se zlato a stribro deli na investicni a spotrebni, a reguluje to EU zakon, ne my. Uz je tady nova tendence, omezit a registrovat (a podchytit vlastnictvi) u zlata, takze -- mel jsem sice stesti, ze jsem koupil par drobnosti kdysi davno, za tretinove ceny, ale zaroven tu smulu, ze pri prevazeni tech par drobnych v lodce na oceanu jsem se prevratil a utopil co jsem mel. :-)))) Uz nemam nic.

;-) ...to je problém s vámi

;-) ...to je problém s vámi specialisty - my nástrojáři můžeme být ve financích maximálně tak diletanty a definitoricky umíme uchopit tak akorát pojem "prachy".
Měl jsem asi místo termínu "reálné peníze" napsat peníze podložené reálnými hodnotami, žádné sliby.

Mimochodem, to je daleko

Mimochodem, to je daleko lepsi investice -- tedy do profesi a malych, rodinnych podniku jako jste mel ci mate vy, nez do umeni a obrazu. Do neceho, co za vsech situaci lide potrebuji, co jim nejak konkretne pomaha, neco resi, a co dava smysl. Ty nejzakladnejsi sluzby, opravy a vyroba. V drobnem. Lokalne. Bez uveru v bance ci dluhu. Podobne profese se vzdy udrzely v dobach krizi, udrzely krok s inflaci, dalo se nejak prezit. Neni nahodou, ze Roggers vzkazal Wall Street specialistum, ze by udelali nejlepe kdyby misto posledniho nejdrazsiho modelu Mercedesu ci Lamborghini se naucili jezdit s traktorem. Ze to budou potrebovat. :-)))

___________________________________________________________________________________