Přímá volba – lid si to žádá
Stanislav Balík

Lidové noviny, 17.12.2011

Po dlouhé době byly alespoň nakrátko zasypány hrozivé příkopy mezi politiky a občany. Politici, prozatím alespoň ti v Poslanecké sněmovně, vyslyšeli hlas lidu, o němž si namlouváme, že je to současně hlas Boží, a schválili změnu téměř stoleté praxe volby prezidenta naší republiky.

Prezidentský úřad se u nás těší nebývalé vážnosti. Ta je tak velká, že institut prezidenta u nás nebyl zrušen ani po nástupu komunistů, a to jako v jediné středo- a východoevropské zemi v sovětském područí. Naši prezidenti nebyli a nejsou tiší, nenápadní úředníci či vědci. Byly a jsou to výrazné postavy s ambicemi na úlohu vůdčích osobností národa. A vždy dokázali vzejít z volby parlamentní.

Protože ale změna je život, po dvaadvaceti letech diskusí se v tomto týdnu přímé volbě podařilo překonat jednu z nejzávažnějších překážek – dolní komoru. Většina to byla impozantní – jen je škoda, že se politická scéna takto nedokáže sjednotit na podstatnějších věcech pro celou společnost.

Zbývá už jen najít tři pětiny senátorů. A vlastně se nelze divit, že pevnost nepřímé volby padla. Soustředěnému útoku líbivých politických proklamací a hesel o údajné větší demokratičnosti přímé volby, o tom, že lid si takovou volbu žádá a zaslouží, se dá odporovat jen obtížně.

Minimální důvody pro systémovou změnu

Přesto ale jde o zásadní a nedomyšlený zásah do struktury ústavních institucí. Důvody jsou přitom minimální. V zásadě bývají uváděny pouze dva – podivné tance kolem volby poslední a lidová podpora přímé volby. To je, popravdě řečeno, pro systémovou změnu dost málo.

Ano, leckdo si vzpomene na nedůstojnost volby poslední. V živé paměti jsou zasílané náboje, výhružné SMS. Anebo ponižující kontrola zákonodárců skrze veřejné hlasování. Ale skutečně jsme přesvědčeni, že při přímých volbách budeme nadšeni jejich důstojným průběhem a férovou volební kampaní? Je to pět šest let, kdy probíhala naprosto vyostřená kampaň před parlamentními volbami 2006 plná podpásových útoků a očerňování konkurentů. O legálnosti stamilionů vynaložených některými stranami na kampaň o čtyři roky později si nechme vyprávět pohádky. Proč by to mělo být při volbách prezidenta jiné?

Ze čtyř prezidentských voleb parlamentem, jež prozatím Česká republika zažila, pouze jednou nebyl prezident zvolen v termínu a nastalo měsíční období mezivládí. A to máme extrémně vysokou laťku pro prezidentovo zvolení ve třetím kole. Stačila by jednoduchá změna – stanovit, že ve třetím kole vítězí ten, kdo má prostou většinu hlasů – a nedůstojnost minulých voleb se nebude v takovém rozsahu opakovat, prezident bude zvolen nejvýše ve třetím kole.

Nedávno vydaná kniha tří brněnských politologů Politické systémy dokládá, že průvodním jevem přímých prezidentských voleb nezřídka bývají přehnané a nerealistické sliby prezidentských kandidátů a orientace kampaní na zdůrazňování osobních kvalit. Přímé prezidentské volby snadno otevírají cestu "amatérským outsiderům" bez většího politického zázemí, kteří těží z momentální politické či ekonomické krize, případně z protistranického naladění voličů. Prezident vzešlý z takového klání má přirozeně větší tendence být v ostrém sporu s parlamentem.

Kombinace, která nepovede k ničemu dobrému

Zdá se, že chceme-li se vyhnout velkému napětí mezi ústavními institucemi, mezi vládou, prezidentem, parlamentem, Ústavním soudem, máme v prezidentských volbách jedinou šanci. Zvolit si někoho podobně nevýrazného, politicky nevyprofilovaného a slabého, jako je současný slovenský prezident. Zvítězí-li například kandidát typu Miloše Zemana, který má všechny jiné charakteristiky, jen ne ty právě uvedené, budeme v době války institucí s nostalgií vzpomínat na poklidnou éru prvních dvou českých prezidentů. A nešlo by přitom primárně o prezidentovo osobnostní založení. Důvodem by byl odlišný charakter jeho mandátu, přímá podpora voličů, která novému prezidentovi bude dodávat mnohem pevnější pozici. Jelikož se jeho pravomoci fakticky nezmění (ony dvě změny – imunita a nutnost kontrasignace pro zastavení trestního řízení – nejsou faktickým omezením jeho reálných pravomocí), zůstane stále prezidentem spíše slabým. Nicméně kombinace silná politická postava, silný mandát, slabé pravomoci nemůže vést k ničemu dobrému.

Atak zřejmě jediný argument ospravedlňující změnu způsobu prezidentské volby lze parafrázovat slavnými slovy Milouše Jakeše z Červeného Hrádku: "Ne my si to přejem, to lid si to žádá." Dokáže se takovému způsobu argumentace a uvažování vzepřít alespoň Senát? To v tuto chvíli neví asi nikdo. Přesto právě nastala chvíle, kdy by měla horní komora splnit svoji roli ústavní pojistky. Ano, je to těžké, vzdorovat tak jednoznačné voličské náladě. Skutečný politik a státník ale právě toto umí – přijmout nepopulární opatření (nebo zamítnout opatření populární, ale nebezpečné), které je k dobru systému.

jisté je jedno, že pokud to

jisté je jedno, že pokud to projde, tak nás od léta čeká pěkná mediální masáž. Myslím, že nebude dne, aniž by se na "naší" ČT neobjevil nějaký politolog, analytik, či redaktor, aby nám předkládal svůj názor......a národ bude tak zblblý, že bude schopen povolat z Brusele svého prvního kosmonauta..??!!
Ale stejně tak může překvapit někdo z akademické obce ( prof. Hoeschl, Wilhelm atd.)
nebo umělecké ( Boris Hybner, Kája Saudek atd.).

Každopádně pro mne osobně ( už jsem to tu psal) zůstane rok 2013 mezníkem, po kterém budu letopočet rozlišovat na "před Klausem" ...a "po Klausovi"....!!!

BTW - když jsme u těch médií, tak včera jsem se mohl umlátit smíchy, jak se všechna mohla zbláznit z toho, že jim nikdo nechtěl prozradit, jak utekli ti Češi ze Zambie (!)

Na rozdíl od většiny

Na rozdíl od většiny přítomných i autora článku se domnívám, že lid český není takový strašlivý vůl jako jeho volení zástupci, to bychom chcípali hlady jak v Severní Koreji.
Proto přímou volbou prezidenta dle mého názoru už není co podělat.
Horší už to nebude a plusem je, že je to přece jen krok který by mohl vést k postupné kultivaci voličstva, nikoli samozřejmě jeho představitelů, to budou voli nadále, jsme v Česku.

A jak dlouho vážený Pete

A jak dlouho vážený Pete budete zkoušet postupnou kultivaci voličstva, které není takový strašlivý vůl, a proto si demokraticky zvolilo Klému Gottwalda a ráj na zemi spatřovalo v zemi sovětů? A kdepak se nám tu vzali volení zástupci odjinud, než z toho moudrého lidu? A pročpak už tu nemáme Severní Koreu, když bychom pod vládou zvolených měli mít už dávno hlad? Vysvětlení Vašich mouder by mohlo spočívat ve zbytkovém alkoholu po Vámi bujarém zakončení toho všivého roku a vítání ještě všivějšího nového roku. Máte ten život těžký, Zkrátka ´hlavu maj ve smutku(panikáři) a strach Vám kouká z očí, už je to na beton, že se to k dobrému neotočí ------´Ještě že máme ty Jobovy zvěsti.

Lituji vážený pane, ani po

Lituji vážený pane, ani po třetím přečtení příspěvku p.Peteho jsem neobjevil onen jeho rozumný kompromisní názor, a to Vaše dovysvětlení už vůbec ne. A to jsem si fandil, že mě padesátá léta dostatečně naučila číst mezi řádky.

Děkuji že jste se mě zastal.

Děkuji že jste se mě zastal. Právě jsem se chystal Gardnesovi odpovědět, že český lid si zvolil Klému, který miloval Sovětský Svaz a čeští poslanci Klause, který miluje Rusko. V obojím vidím stejný průser. Liší se jen v individuálním hodnocení míry průserovitosti, ale to je tak vše.

Jak je to s tím Klausovým

Jak je to s tím Klausovým milováním Ruska jsem se Vám snažil vysvětlit nedávno, jako obvykle jste reagoval střelbou od boku, když odvolávka na Reagana Vás značně rozlítila. Při pozornějším čtení byste si všiml, že se týkala jeho vztahu k Číně. Situaci v jaké se nachází postsovětské Rusko nejste schopen pochopit, takže je zbytečné se opakovat.

To je fakt ... nicméně,

To je fakt ... nicméně, komposici, ani figurální kvalitu na svém díle Pět minut po
neprokázal.

Každý uvažující musí dospět k

Každý uvažující musí dospět k logickému názoru, že přímá volba prezidenta s nízkými pravomocemi s ohledem na rizika a náklady má více záporů než přínosů. Také to po celá léta nikoho nenapadlo, až se volby v souvislosti se zvolením pro ně nežádoucího Klause chopila média(epi) a lidu vsugerovala, jaký by to pro něj byl ohromný přínos ve vyšší formě demokracie, až by si za miliardu mohlo cca 30% z nich zvolit prezidenta přímo. Kdo se této ryze populistické zvrácenosti protivil, toho média rozcupovala, až i tradiční odpůrce přímé volby - ODS - se "hněvu lidu" zalekla a dala si tento totální nesmysl do volebního programu.
Zvrátit tuto hloupost je možné jen prozřením senátorů napříč stranami, zvláště když ČSSD překvapivě nepopulisticky pro ni nehoruje. Rozhodujícím je pochopitelně postoj médií, takže by úplně stačilo, aby se kartel šéfredaktorů (Š 9) na pravidelných poradách u Čásenského dohodl tuto "kravinu" nepodporovat. Druhá možnost, že by se ČSSD s ODS v duchu kritiky v novoročním projevu o nepolitikaření dohodla na společném nepolitickém kandidátu je v této postkomunistické společnosti mimo realitu.Společný kandidát koalice vlivem protěžování zcela neschopného ministra zahraničí TOPkou je předem pasé.

Domnívám se, že přímou volbu

Domnívám se, že přímou volbu prezidenta si nežádá ani tak lid, jako spíše pár připitomělých, nebo lépe pitomých novinářů, kteří vytrvalou masáží vyvolali obecný dojem, že LID (rozuměj opinionmakers, po česku čubičky) je schopen řídit stát daleko lépe než profesionální politici.

Výsledky jsou už vidět: Fischer nebo Okamura.

Bez dovolení si přihřeju

Bez dovolení si přihřeju polívčičku s pojmy EPIMÉDIE/EPIMÉDIA. Ano, vytrvalá masáž nemůže nepřinést výsledky. Stačí si připomenout co způsobily hrozby různých ptačích, prasečích chřipek, které z epidemií se staly nakonec pandemií.

Byla by legrace, kdyby se našlo v první fázi 50.000 lidí, kteří by navrhli jako prezidentského kandidáta osobnost, která by měla podobný názor na pokračující integraci EU. V druhé fázi by se potvrdilo, že vysoké procento z hlasujících má stejné názory, a nedej bože, že by takový kandidát vyhrál.

Už jsem s tím otravný, ale osobnost PETRA ROBEJŠKA považuji z řady důvodů jako vhodnou a ne bez šance. Je to člověk nezatížený vztahem k politickým stranám. S pomocí Internetu by studenti a vůbec mladí lidé mohli udělat zázraky /zadlužování postihne především nastupující generace/. V krátké době z neznámého, by se mohl stát velký soupeř pro předem vybrané kandidáty bůhví kým.

Je tady ještě jeden problém. Petr Robejšek o kandidaturu nestojí, tvrdí, že v pozici, v které se nachází je pro naši zemi prospěšnější. Ti mladí, by museli přijít za ním!

Bude legrace, když si padesát

Bude legrace, když si padesát tisíc občanů navrhne jako svého kandidáta Václava Klause.

Skvělý analyzátor Robejšek by

Skvělý analyzátor Robejšek by v této reprezentativní funkci se nemohl cítit spokojený. Osobně bych protěžoval pro změnu nějakou ženu, třeba neutrální chartistku Danu Němcovou, či odpovědnou jmenovkyni Miroslavu nebo i vzdělanou, solidní paní Lívii, znalou všech diplomatických zvyklostí. Nejlépe ovšem zvolenou Parlamentem ČR.

Lišíme se někdy v názorech,

Lišíme se někdy v názorech, jsem tomu dokonce rád. Neustálý souhlas je nuda. Prezident ČR je hlavou státu. Podle Ústavy toho má dost na "hrbu". Napsat by se o tom dalo hodně. Dělení podle pohlaví a v politice? Jsem rovněž proti přímé volbě, ale kdyby byl někdo zvolený, který není vlezdobrusele, změnil bych s radostí názor.Tuhle naději od parlamentu roku 2013 mít nemohu, ani náhodou.

Pane Šachisto, vítám, že se

Pane Šachisto, vítám, že se mými vejšplechty vůbec někdo zaobírá. Jak už tak bývá, v parlamentní demokracii, a tedy i v té podivné, bruselské, se pokoušejí politické strany prosadit své kandidáty, aby ti mohli prosazovat program strany. Není mi známo, že by pp. Zahradil a Fajmon zaměstnávali příslušníky své rodiny. Jana Bobošíková byla europoslankyní v době, kdy zaměstnávat rodinné příslušníky nebylo zakázáno. Navíc by stálo za to zjistit, od koho vlastně její manžel dostával plat! Co mně vadí, jsou enormní platy eukomisařů a jejich další benefity, které budou dostávat jako důchodci do konce života.

Co je na tom podivného,

Co je na tom podivného, snažit se zlepšit něco, v čem jsem se (byť nedobrovolně) ocitl?

Motáte hrušky s jabkama.

Motáte hrušky s jabkama. Trochu jiná situace - tady jsme v té KSČ všici.

Tak polopatě: V EU jsme

Tak polopatě: V EU jsme všichni, do KSČ vstupovali jenom někteří. Když už v té EU jsme, vidím přirozené snažit se ji zlepšit. Neříkám, že to jsou důvody lidí, kteří se chtějí stát europoslanci, ale je to možné vysvětlení Vaší řečnické otázky

Asi tak moc zajedno nejsme.

Asi tak moc zajedno nejsme. Já bych byl rád, kdyby se Evropa přetvořila, ale nevěřím tomu, že to je možné. Myslím, že bude pro všechny nejlepší, když se co nejdřív rozpadne.

Budu se opakovat. V přímé

Budu se opakovat. V přímé volbě je minimální, ale přeci existuje, naděje, že voliči dostanou rozum a zvolí někoho srovnatelného s Klausem. Hlavně tím myslím vztah k povedené Unii, v současnosti dirigované dvojicí Merkozy /ti hodně oškliví kritici dokonce vymysleli hanlivý název Sarkom, ale to už je moc/. Pokud Senát shodí přímou volbu, naděje pro mě přijatelného prezidenta, je nulová. Tož tak.

No, rozum bude na příděl,

No, rozum bude na příděl, stejně jako novinový papír na zaděl.

VZALIMILE, chtěl jsem Vás

VZALIMILE, chtěl jsem Vás pouze podpořit v argumentaci - to je totiž ta budoucnost - Elektrofikce a bruselety = socialismus Nové Doby, poučený a zajisté úžasný ("ne všechno se nám minule zcela povedlo" Milouš J.)

Nejde sice o tu "milou paní",

Nejde sice o tu "milou paní", ale o toho pidinosála, ale je fakt, že si to ta paní nezasouluží, ani kdyby padla na záda celé EU.

Šachisto, lze hovořit o

Šachisto, lze hovořit o alfa-samicích?

Ani podpora umělců není k

Ani podpora umělců není k zahození. Ale v případě volby prezidenta bych spíše sázel na pomoc inteligence a to jsou právě vysokoškolští studenti. Vadí mi, že studenti jsou spíše apolitičtí. Oceňoval jsem politickou angažovanost studenstva po roce 1945. Vyvrcholením bylo jejich vystoupení v Únoru 48... Nyní to vypadá tak, že spíše bába s dědkem budou přesvědčovat ty mladé...

Mám soukromou hypotézu, že

Mám soukromou hypotézu, že Američané považují EU za rivala/konkurenta. Nevylučuji, že vlastně euro je "nepřítelem" dolaru. Moc bych se divil, kdyby příslušné americké orgány nekontaktovaly J. Švejnara. V tom případě bych klidně mohl prohlásit: Jan Švejnar je mým prezidentem. Jako konservativec, ctím tradici a instituce, totéž bych prohlásil i o Miloši Zemanovi. S Fischerem bych určité problémy měl. U něho se lze obávat vazeb na tajemný hrad Bilderberg /Bartoš ze mě může mít radost.../.

___________________________________________________________________________________