Prostí konzumenti
Jan Suchánek

Teď mne zaujala reklama Mountfieldu, co to má každý pátý zadarmo, jak je v ní prosťáčkům representovaným důvěryhodným Matonohou vkládáno do podvědomí, že to má zadarmo každý druhý. Jak nás ti všichni prodejci čínského zboží potřebují za prosťáčky. Za tu reklamu by nevyhodili milióny, kdyby nevěděli, že to u nás funguje. Za prosťáčky nás potřebují i politici, abychom nepřišli na jejich nekompetenci, a organizovaný zločin, abychom nepřišli na to, jak ovládá politiky a justici. Vlastně neexistuje nikdo, kdo by nás potřeboval mít jiné než prosťáčky, protože majitelům montoven je jedno, zda ty jejich HI-TEC produkty smontují agenturní Poláci či Mongolové. Těch pár chytrých našinců si globální firmy snadno najdou a odvezou do svých zahraničních centrál.

K čemu bychom potřebovali chytré spoluobčany, když stát má idiotskou levičáckou představu, že sociálníma dávka na dluh podpoří spotřebu, aby DPH následně státu zajistila jeho příjmy. Co se stane, když si za sociální dávky občané nakoupí jen dovolené v Egyptě, už je nad intelektuální možnosti našich politiků. Kdo mi nevěří, ať se zamyslí nad tím, jak rozsáhlou korupcí se bude muset podnikání bránit tomu, co jako Nečasovo dědictví z ministerstva sociálních věcí zaútočí na náš blahobyt v podobě likvidačních sankcí za aplikaci Šwarc-systému. Co lidí přibude na pracovních úřadech, jak se zdraží například stavby, protože je budou muset realizovat podstatně dražší dělníci v sankčně zdaněném a nezrušitelném pracovním poměru. Výsledkem bude, že podnikatelé budou muset platit výpalné nebo mnohé podnikání skončí, protože na dražší produkty nikdo nebude mít. A tohle zdražení budou falešní bojovníci s korupcí hledat v korupci obecních politiků místo v ultralevičáckém vládním zásahu do svobody pracovního trhu. Vstříc ještě větší krizi svépomocí!

Hloupost se stále silněji institucionalizuje synergickými efekty honby za podílem na korupčních výnosech, kdy každý ne zcela prostý ví, že orgány činné v trestním řízení mimo vybírání výpalného nemají žádnou další kvalifikaci. Teď nám opakovaně psal nějaký vysokoškolsky vzdělaný vyšetřovatel o informaci na nějakého neplatiče. Vzhledem k tomu, že nám prokurátoři před deseti lety ukradli naše podnikání prostřednictvím konkurzu našeho dlužníka, tak ten vyšetřovatel šetří něco starodávného. Nemá ani techniku, aby se podíval na Internetu, že jsme již taky v konkurzu a nemá v resortu nikoho, kdo by mu řekl, že už dávno nemohou být k disposici žádné účetní doklady, z kterých by mu mohlo být odpovězeno. Dokonalá soutěž mezi policajty a prokurátory, kdo toho víc zločincům odpustí a věznice přeplněný těmi, co se nevyplatili.
 
Podobně příkladem institucionalizace hlouposti je soudkyně, která, jak jsem již popisoval v případě, kdy zřejmě z totální troubovitosti neposlechla ministra nespravedlnosti dost chytře a pro účely zdržování provedla všechny důkazy korupce konkurzního soudu jako nesporné, aby ji potom ministerští zločinní spolčenci dodali k podpisu rozsudek ve prospěch justiční konkurzní mafie s důkazy jinými. Teď v souběžném řízení neví kudy kam a tak vyrábí pro ni samotnou a pana ministra zřejmě spásné prodlevy tím, že dělá, že neví co je prokura. Nejdříve kvůli tomu řízení na několik měsíců přerušila a teď řekla, že chce podání adresované soudu řádně podepsat, když bylo řádně, jako v mnoha dalších soudy akceptovaných případech podepsáno prokuristou.
 
Zkusme riskovat, že domyslíme, jak převládající musí být doktrína intelektuální prostoty, když za celý ty léta se nenašel jediný ministr vnitra, policejní president, policejní ředitel atd., který by zavedl nějakou v privátní sféře běžnou praktiku, jak racionálnem nahrazovat iracionálno. Jak šílený poměry musí být v justici, když na pokyn zástupce ministra soudce hraje nebo skutečně nerozumí tomu, co znamená prokura. A jaký je to politický systém, když umožní oligopol totálních idiotů, zajišťovaný korupčními sítěmi prospěchářům živených ze státního zadlužování. Jaká musí být ta diktatura tuposti, když je vyloučena existence něčeho, jako byla Charta 77 za bolševika, vyloučen vznik prostoru pro obnovu tradičního českého selského rozumu!
 
Ministr oblíbenosti a nespravedlnosti byl teď přinucen bojovat se zkorumpovanými prokurátory. Mezi nimi i kárně stíhá nepravomocně odvolaného vrchního státního zástupce Rampulu. Totální fraška, protože současně v celé řadě soudních řízení svými zástupci obhajuje mnoha stamiliónovou korupci, u které počátku byl osobně Rampula. Když Vesecké hradečtí prokurátoři nám v roce 2000 ukradli RASTRA AG-CZ a.s. s půlmiliardovým ziskem po zdanění a nezvládali to dostatečně mým a dalších trestním stíháním legalizovat, tak do Hradce povolali snad z Liberce Rampulu, aby to zachránil. Ten první naše obvinění zrušil a soudruhu podplukovníkovi zřejmě nařídil, jak tu legalizaci té korupce má dělat správně a jaké podvrhy důkazů proti mně a ostatním použít.

Abyste pochopili, jak dobrý je ten Rampula právník, tak v jednom případě jsme se měli dopustit trestného činu zkreslování účetnictví tím, že na představenstvu jsme vyslechli od poradce obchodního partnera, že i u obchodního partnera byla zaúčtována řádná nikým nezpochybněná a již realizovaná a zaplacená vzájemná obchodní smlouva. A na tomhle právním bezvědomí bohatnou advokátní kanceláře, protože to je skvělý příklad (jeden ze stovek podobných) k tomu, aby zejména zahraniční investoři na svoji ochranu platili právníkům jak mourovatý, protože podnikatel snadno pochopí na takovýchto příkladech zločinnou podstatu našich orgánů činných v trestním řízení i justice jako celku.
 
Tenhle prokurátorský spolek dělal ke škodě tisíců akcionářů taky Kocábův TREND, co jim taky teď Vrchní soud hodil zpět na hlavu, když dřív už to udělal Evropský soud pro lidská práva. To naše okrádání, jejich vlastní zlodějinu, tehdy prodávali Zemanovi a ČSSD jako důkaz Klausovy zločinné kupónové privatizace. Vesecká asi za to povýšila do Brna a skvělého Rampulu si vytáhla sebou, aby bez nich to hradečtí finálně zprasili tak, že my jsme jim z oprátky unikli. Dokonce jiný podplukovník z protikorupční policie se jim pomstil tak, že když mu prokuratura nařídila po letech odložit podezření o té krádeži z roku 2000, tak v rozhodnutí podrobně popsal, jak korunní svědek obžaloby ukradl přes 100 miliónů v hotovosti, z čehož 36 miliónů v kufru zřejmě nesl rovnou na prokuraturu. V našem případě za Rampulou a jeho kolegy, soudruhem podplukovníkem, jejich korunním svědkem a konkurzním soudcem zůstaly miliardové škody, které se teď ministr nespravedlnosti korumpováním dalších a dalších soudců snaží popřít.

Teď panu ministrovi to krásné korupční souznění pokazili švýcarští vyšetřovatelé, prokurátoři a soudci. Musel začít pod tlakem důkazů své nekompetentnosti něco dělat. Musel v časové tísni zradit svoji starou partu. Jenže by mne zajímalo, jak to v té politice chodí, když politik musí obětovat korupčního parťáka, aby ten parťák nic neprozradil. Napadá mne jediná možnost, že nová korupční parta musí zaplatit těm vyloučeným ze hry nějaké vyrovnání za ztrátu výdělku a ministra staré korupční party vyplatit, zaplatit za jeho přestup. Jinak by to být nemělo, jinak by se objevilo něco šeredného a nehezkého, co podle řídkých ale přece jen se někdy objevivších poznámek na Internetu čeká na provalení.

Důkazem, že je čeho se bát, že se musí bát i pan ministr, je to, jak se soudy zoufale vyhýbají tomu, aby v kauze toho zkorumpovaného konkurzu, o kterém už roky reportuji a kterým se kryly ty zlodějiny, co byl Rampula povolán legalizovat, jen náznakem připustily důkaz směřující ke korupci prokurátorů. Prokurátoři za to recipročně konkurzním soudcům kryjí jejich zlodějiny. Soudy jsou už nezvratně bolševiky geneticky modifikovány k hysterickému strachu z prokurátorů. V tom je taky to často demonstrované u Moravce notování mezi Pospíšilem a Benešovou, která jako Nejvyšší prokurátorka zavedla dosud trvající beztrestnost konkurzních zlodějin. A v neposlední řadě je zde opatrné stíhání Toflova gangu, který jakoby žil ve světě bez prokurátorů a soudců, kteří Toflovu gangu museli při jejich zločinech asistovat! Nakonec všichni skončí jako nevinní, protože jim Pospíšil zajistil povinnou trestnost korunních svědků, takže je finálně nikdo neusvědčí. Jen musí o soudcích a prokurátorech pomlčet.

Jak tomu podplukovníku z protikorupční policie prokuratura nařídila po letech odložit podezření o té krádeži z roku 2000, která je navíc dokumentována konkurzním spisem, kdy prokurátoři podnik úpadce, který provozovali jako důkaz obžaloby svým korunním svědkem jako generálním ředitelem z jejich vůle, do konkurzní podstaty nezákonně k usvědčení sebe samotných nevydali, tak na tom příkladu je možno poukázat, co by nezkorumpovaný ministr spravedlnosti mohl proti korupci prokurátorů snadno udělat. Tenkrát jsme si nestěžovali, protože bychom si neopravitelně stěžovali k a proti prokurátorce, která tu nezákonnost nařídila a celý léta toho křivého korunního svědka obžaloby zločinně kryla. To dokonce konstatovala před lety Inspekce ministra vnitra a musela odvrátit od té korupce zrak.

Stačilo by, aby ministr změnil vyhlášku svého dávného předchůdce, která nařizuje, že stížnost na policejní rozhodnutí adresujete tomu prokurátorovi, který to nezákonné rozhodnutí nařídil. Ta vyhláška činí rozhodnutí zkorumpovaného prokurátora neopravitelné a systémově chráněné jeho nezávislostí. V právním státu by také stačilo to, že prokurátoři jimi ovládaný podnik úpadce nevydali do konkurzní podstaty, jako důkaz nezákonnosti toho konkurzu. To je ten fatální rozdíl mezi právní a ekonomickou negramotností mezi námi a civilizovaným státem jako je Švýcarsko, jak je dokumentováno na příkladu těch 12 uhelných miliard. Naši prokurátoři jsou tak svojí zkorumpovaností neschopní, že jim nedochází, že systémem účinné kontroly dozorujících prokurátorů by obhájili existenci vrchních prokuratur.

Důkazem byla zase seance u Moravce. Kalousek tvrdil, že na rozdíl od bolševiků, kteří věděli na pět let dopředu, on bude vědět budoucnost na konci ledna do konce roku, neuměl říct rudému Zavadilovi, že by mu mělo jít o minimálně evropskou konkurenceschopnost jeho odborářů, Frolíkovi, že už ani on není český podnikatel a taky rozhoduje, co zaplatí na daních tady a co v Holandsku, a oběma, že boj proti práci načerno může ovlivnit počet narozených dětí, protože pracující matky nebudou mít na zdanění a pojištění chův a „baby sitterů“. Strach ze slídících inspektorů a udávajících odborářů ze sousedství jim znemožní vůbec otěhotnět. Navíc ta iluze, že někde na účtech EK čekají peníze, které my jsme z EU na dotacích nestihli vyčerpat. Ty už určitě dávno Francouzi a Němci šikovně zkonzumovali. Frolík Zavadilovi nepřipomněl, že politici by bez Zavadilových odborářů na vládních úřadech žádnou korupci nebyli nikdy schopni realizovat. Finálně Moravec zorganizoval výtky, že prý Dobeš není schopen říct vysokoškolským profesorům, proč by měli studenty vzdělávat, když to profesoři a ostatní politici sami nevědí.

Na konec jen zmínku k další bariéře, kterou naše ekonomická negramotnost před nás staví. Když již si politici chtějí pro korupční příjmy na radnice nastupujících politických konkurentů z realizace budoucích developerských projektů na církevních nemovitostech ty nemovitosti od církví draho koupit a klamavě to nazývají restitucí, pak neví, jak na to ušetřit tím, že se zbaví svých úředníků, nebezpečných svědků starých korupcí. Normálně by místo Zavadilových auditů na to stačilo projektové financování státní správy, kdy projekty, na které by nezbyly peníze, by vláda nerealizovala a nedržela by na ně úřady. Na to by stačila licitace nákladů s pomocí počítačů, která by vedla k překročení rozpočtových možností, to by vedlo k devalvaci rozpočtových přídělů a vyloučení těch, kteří by za devalvovaný příděl nebyli schopni projekt realizovat. Jednoduchý, neosobní a tudíž objektivnější, téměř tržní mechanismus. Jen na financích by stačila polovina lidí! A jsme zpátky u volebního systému, který vylučuje z politiky lidi, kteří by to pochopili.

___________________________________________________________________________________