A co na to investigativci? Prd. Zajímá je Bátora
Petr Paulczynski

V denním tisku se minulý týden objevila zpráva ohledně prodeje bývalé zahradnické školy v Bohunicích. Pozemky prodával Jihomoravský kraj a v celé transakci figurovala jako překupník Vysoká škola Karla Engliše.

Vysoké škole půjčila peníze ve výši celé kupní ceny jistá společnost, která následně tyto pozemky od vysoké školy koupila. Vysoká škola tak sehrála roli „ ...bílého koně“.
Nabízí se mnoho otázek této podivné transakce:
Proč Jihomoravský kraj prodal pozemky hluboko pod cenou, za 40 mil. Kč? Konečný nabyvatel pozemků a zřejmě budoucí investor evidentně spoléhá na změnu územního plánu (nyní jsou pozemky určeny pro školství). Po případné změně územního plánu by se cena pozemků mohla podle realitních expertů vyšplhat vysoko nad 100 mil. Kč.
Proč proběhl nákup přes prostředníka? ( Vysokou školu Karla Engliše)
Odpovídá vůbec znalecký posudek, který si nechal vyhotovit Jihomoravský kraj tržní hodnotě pozemků ?
Proč není kupní smlouva ze strany Jihomoravského kraje podepsaná hejtmanem, proč hejtman zmocnil k podpisu kupní smlouvy ředitelku úřadu?
Podivný prodej se jeví jako spekulace. Bylo by zajímavé zjistit, jakou roli v této podivné transakci hráli představitelé Jihomoravského kraje.

Ing. Jiří Crha
Kandidát ODS na hejtmana

*************************************************************
Pavoukův dodatek.

A navíc jí teď sebrali akreditaci. Taky užívají budovu bývalé židenické radnice na Šámalce a na baráku visela cedule, že se rekonstruuje z peněz EU a fondu rozvoje kraje. Kdopak jim ten barák a ty dotace přihrál?

Na vaši otázku "jakou roli

Na vaši otázku "jakou roli hráli představitelé JM kraje" se nabízí odpověď: KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTOU, ostatně jinou roli žádný socan hrát ani nemůže.

Brňáci jsou vůbec zajímavá

Brňáci jsou vůbec zajímavá sorta kabrňáků, když mohli mít svého primátora a oni dali přednost tomu socialistovi Onderkovi, který se tak přátelsky vyjadřuje o pravicové politice a o jejích představitelích. Za to budiž chválen nadějný funkcionář - místopředseda ODS P. Blažek - nová krev, nekmotr.

___________________________________________________________________________________