Schettinové
Jan Suchánek

Tenhle volební systém generuje samé kapitány potopené výletní lodi Costa Concordia Francesky Schettinové. Už jsem přišel, jak to ti Nečasové a Kalouskové v Bruselu Merkozymu schvalují. Na možnost, aby v angličtině, němčině či ve francouzštině Merkozymu vysvětlili, co jim na smlouvě o fiskální unii vadí nebo co by navrhli ke zlepšení, se pravděpodobně zmohou akorát na radostný souhlas. To asi Nagyová nastudovala při dálkovém studiu komunikace a mohla Nečasovi poradit. Jen si představte, jak naši současní i budoucí kapitáni Schettinové diskutují s Merkozym problematiku toho, kdo bude půjčovat státům, které se fiskálně provinily, na pokuty, které dle nové smlouvy dostanou. Tohle financování pokut je zásadní problém fiskální unie a jsem si jist, že Nečas s Kalouskem a polo spícím knížetem to neumí diskutovat ani česky, když to samo je důkazem nesmyslnosti fiskální unie. Navíc stále více mimo politiku sílí vědomí, že jde o něco jiného, co si politici nechtějí připustit.

Ta víra mnohých o nezbytnosti být v hlavním proudu EU by nás vyšla levněji, kdybychom vrátili majetky sudeťákům za to, že se staneme další spolkovou zemí Německa nebo okresem Bavorska. Ta víra v EU je koncentrací naší bezbožnosti, protože nahrazuje víru v Boha vírou v Merkozyho a jeho mnohá převtělení. Pouze kombinace víry v Boha a víry v naší svobodu může být zdrojem naší slušné ekonomické existence, protože jsem byl svědkem jak politické, úřednické a universitní elity v dozorčích radách polostátních bank páchaly na národu stamiliardové škody. Tváří v tvář generálním ředitelům bank stejně jako Nečas s Kalouskem a před nimi Špidla s Paroubkem se před Merkozym na nic kloudného nikdy nezmohly. Pokud někdo zastupuje cizí zájem ne svůj vlastní majetek, jedná neefektivně a je korumpovatelný už jen tím, aby nemusel přiznat nekompetentnost.  

Tihle naši kapitáni Schettinové tuhle svoji kvalifikaci předvedli v odhodlané snaze vlády napravit zaváhání ve věci 12ti miliard ve Švýcarsku. U Moravce vedle ujištění pro politiky, že v Halovy seznamy se nevěří, zaznělo, že na vrchní prokuratuře provádějí důkazy, což je nějaká praktika z bolševických časů, a těmi důkazy jsou nějaké „vztahové analýzy“, což je taky nějaká praktika z bolševických časů. Za vládu ale prý bude podána občanskoprávní žaloba, na které pracují na financích v úřadě, který já znám jako specialistu na obhajobu praní špinavých peněz. Jenže na takovou žalobu musí být definována nějaká pohledávka, o které ještě nedávno Kalousek tvrdil, že neexistuje. Nikde ani náznak zmínky, že tu pohledávku někdo definoval, když je nutno ještě nalézt vůči komu by ta pohledávka měla být. Navíc je asi finálně právním nástupcem poškozených uhlobaron Tykač (Motoinvest) a je otázka, zda jeho práva ti čistější prokurátoři chrání. K tomu všemu je potřeba silná dávky amorálnosti, kterou bohužel demonstruje Nečas se svými kolegy, když mají mimořádný respekt k pracovitosti svých úředníků a mladé doktory nechávají nemocnice prachsprostě vykořisťovat.

Je zajímavé, že ani případ mimořádně pracovité Moniky Lewinské nebyl spojován s mimořádnými příplatky a prémiemi. Jak by to dělal Nečas, kdyby Nagyová byla jeho ošetřující lékařkou nebo učitelkou jeho dětí, a nemohla si o svých odměnách rozhodovat sama, jak z veřejně dostupných informací vyplývá, že na předsednictvu vlády pro zaneprázdněnost šéfa činí? Ve skutečnosti ale lidé kolem politiků musí místo výpovědí pro nadbytečnost dostat víc, než by jim dal bulvár za usvědčující informace. I ta diskuse o nutnosti utajit výši příjmů oblíbenců vládnoucích z rozpočtu státu ukazuje na vládnoucí ignoraci. Kdyby bylo veřejně známo, že ti úředníci mají statisícové platy místo třicetitisícových, tak by možná skutečně kvalifikovaní byli ochotni pro vládu pracovat ve mzdě a vláda by nemusela soustavně pro nekvalifikovanost personálu své agendy draze outsourcovat.

Celý tenhle zřejmě nevyhnutelný úpadek Evropy je spojen s tím obrovským levičáckým, socialistickým podvodem, kdy individuální solidaritu dle Božího přikázání jsme my a na neštěstí i masově Západoevropané vyměnili za vynucenou solidaritu státní. Krásně se k tomu vyjádřil i jinak levicový sociolog Libor Prudký, s kterým jsem za bolševika racionalizoval stavebnictví, když na Britských listech srozumitelně zpochybnil cokoliv pozitivního z odkazu Václava Havla poukazem na to, že Václav Havel nepochopil, že „už Adam Smith napsal, že „svoboda jedince, ani volný trh, nejsou možné bez tří základních zásad, totiž stability vlastnictví, dobrovolnosti převodu a stability slibu“.“ Proto tu taky máme tu kontinuitu třídního práva.

Nic před Adamem Smithem ani potom ani náznakem neprokázalo, že by k bohatství národů bylo možno dospět jakkoliv jinak. Současná hysterie bezbožných ekonomických negramotů o neomylnosti Merkozyho a potřebě jej následovat je jenom důkazem, že naši kapitáni Franceskové Schettinové jsou jen elitní příživníci sociálního státu, protože Merkozy a spol. ze své politické vůle regulují vše, aby demontovali výše uvedené zásady buržoasní demokracie. U nás je to umocněno tím, že dokonce téměř nikdo nebyl v idejích Adama Smithe vychován a vzdělán, když ilustrující je, že ani dnešním vládním politikům nemohl krátký exkurz spolustranictví s Klausem nahradit fatální nedostatky bolševického vzdělávání, kterého jsou všichni absolventi, když někteří i plzeňských práv nebo podobného podvodu, na kterém se dá dálkově studovat komunikace pro účetní a premiéry.

Stejně jako Merkozy je neschopen řešit smrtelnou agonii ideje evropského sociálního státu, tak naši kapitáni Franceskové Schettinové v konfrontaci s Klausem nejsou schopni řešit dilema, zda se máme připojit k Merkozyho šaškárně nebo se od ní distancovat, když ani v jednom případě nechápeme proč. A našli geniální řešení! Budou diskutovat o referendu (o nesmyslu). Je to daleko miň nebezpečné než, když ministr nespravedlnosti řeší korupci v justici ještě větší nezávislostí zkorumpovaných. Kam to vede je zase na příkladu brněnského soudce Kozáka. Tomu kárný senát Nejvyššího správního soudu jako potvrzení nezávislosti justice pouze na čas odebral příplatky za podíl na zastupování ministra při státní správě soudu. Přitom jako představitel brněnské divize justiční konkurzní mafie jako první dokázal mezinárodními dopady jeho konkurzní exkurze mimo právní řád tohoto státu a civilizační zvyklosti přesvědčit Ústavní soud, aby proti nezákonnostem konkurzních řízení poprvé zasáhl. Brněnskou divizi konkurzní mafie si můžeme představit i tím, že prý hoši z Toflova gangu měli největší úspěch, když vydíraným vyhrožovali konkurzem jejich firem.
 
Ona justice ne naše ale našich třídních soudců justice principiálně jako Václav Havel ignoruje základní zásady Adama Smithe a proto je to u nás tak zkorumpované, jak je. Až jsem se musel smát, když privatizátor Ježek okřikl Babiše na nějakém fóru u Bakaly v HN. V souladu s mým tématem konkurzní mafie teď můžu dát do placu až směšné důkazy, kam vede synergie nekompetentnosti nebo navedenosti ministra nespravedlnosti a korupce justice. V jednom případě pražskému soudu nezbylo než ve prospěch dlouhá léta nezákonně stíhané oběti justiční konkurzní mafie rozhodnout mezitímním rozsudkem, že žaloba na odškodnění je po právu. Ačkoliv spoluobviněnému bývalému nomenklaturnímu kádru ÚV KSČ ministr nespravedlnosti odškodnění vyplatil, v tomto případě se odvolal. A co se nestalo. Celá kauza dál leží mnoho měsíců na prvostupňovém soudě, kam to odvolací soud vrátil, protože mezitímní rozsudek nebyl odvolávajícímu se ministerstvu nespravedlnosti řádně doručen. Prodlevy s nadějí, že poškozený žalobce snad včas umře. 

Další extáze korupce. Kdo myslíte, že projednává žalobu na úhradu ¾ miliardy, kterou likvidátor poslal z titulu zákonné odpovědnosti na členy představenstva distribuční dcery firmy, která skončila v úpadku? Ti žalovaní jsou hoši, které nechali prokurátoři zapsat jako představenstvo do obchodního rejstříku, aby je justiční mafie vyvinila ze všech zlodějin tím, že je zase nechala po 9ti letech zpětně zase vymazat. Při tom kradení jim právní pomoc poskytoval syn konkurzního soudce, který je dnes taky soudcem. A ten konkurzní soudce, aby si ty ukradený peníze užili, tak z konkurzní podstaty odepsal pohledávku přes půl miliardy za tou distribuční dcerou, která taky měla patřit do konkurzní podstaty. Oni si ty peníze neužili, za každý podpis dostávali jen 500 Kč. Ale teď jde o to, aby se neřešilo, kdo ty peníze inkasoval, jestli soudci nebo prokurátoři nebo v jakém poměru.

A tohle dostal nakonec na starost ten konkurzní soudce. Jednou jej dokonce nechal organizovaný zločin na parkovišti před soudem zmlátit a v jednom protokolu policejní agent uvedl, že bývá už v deset pravidelně pod párou. Podle justice a dokonce i podle soudu poslední instance jakýkoliv justiční zločin nečiní soudce vyloučeného z dalšího rozhodování a účastník řízení je povinen k němu cítit ze zákona povinnou důvěru. Pak samozřejmě nemůže vadit, že ten soudce byl i z toho konkrétního konkurzu odvolán pro závažná procesní pochybení, když stamiliónové defraudace a miliardové škody byly dokonány. Tehdy totiž se ještě nestačila soustava zástupců ministra nespravedlnosti domluvit a soudci odvolacího soudu si dovolili ten přepych, že se chvíli řídili zákonem, což od té doby protiústavně napravují. Takže dnes má soudit žalované chlapce za zlodějinu, na které se i se svým synem aktivně účastnil. A jak to dělá. Dva roky se snaží žalobu znemožnit tím, že chce po likvidátorovi, kterému žalovaní nenechali ani korunu, aby zaplatil soudní poplatky, jinak žaloba bude zamítnuta. To odvolací soud zločinně spolčenému soudci zamítnul.

Jenže nad tímhle stejně jako s výjimkou toho jediného brněnského soudce nad všemi ostatními zkorumpovanými konkurzními soudci drží ochrannou ruku soud poslední instance. Teď například, deset let po tom, co konkurzní soudce nechal prokurátory prostřednictvím žalovaných všechno ukrást a s konkurzním správcem okradli navíc i konkurzní věřitele, prohlásili ústavní výklad práva, že žaloby na úhradu škody jsou předčasné, protože konkurz ještě neskončil. Takže náš korupčník, ze zákona dokonalý soudce, zaútočí znovu na likvidátora žalujícího, který ve skutečnosti soudce výslovně usvědčuje. Žalovaní likvidátorovi neodevzdali účetnictví nebo jen jediný doklad, když dluhy byly již promlčeny nebo tím konkurzním soudcem odpuštěny. Žaloba vycházela jen z dokladů konkurzního spisu mateřské společnosti a z trestních spisů, kdy prokuratura žalované zbavovala trestní odpovědnosti. Soud toho využil a likvidátorovi nařídil místo projednávání žaloby, aby ze svého financoval nápravu, protože mu na to soud nedal ani korunu zálohy. Aby ze svého najal účetní a auditory a účetnictví rekonstruoval. Když prý nezpracuje za žalované účetnictví, dostane pokutu a bude odvolán. Když zpracuje, bude asi trestně stíhán za zkreslování účetnictví. Nový likvidátor ani nemukne a justiční zločin bude dokonale dokonán.

Aby obraz zkorumpovanosti našich třídních soudců justice byl úplný, tak je nutno poznamenat, že tenhle spor nejdříve vedla zástupkyně toho konkurzního soudce, která likvidátorovi v souladu se zákonem a justiční praxí soudní poplatky nejdříve prominula. Jenže ta na to šla jinak. Poukazy žaloby na korupci vyhodnotila jako urážku své šéfové, která v gubernii zastupuje ministra nespravedlnosti a která vytváří těm zlodějinám právní základ tvrzením, že § 19 odst. (3) konkurzního zákona neplatí. Chudák likvidátor dostal pokutu, poučení soudci na odvolacím soudu ji potvrdili a tak následovala obrana likvidátora žalobou pro zmatečnost s tím, že soudci naplňují skutkové podstaty trestných činů k dokonání praní špinavých peněz, na kterém se účastnil ten konkurzní soudce. Jeho zástupkyně se vyloučila a jejich justice pověřila konkurzního soudce, ať se žalobou na svoji trestnou činnost vypořádá sám současně s žalobou na ty chudáky bílé koně justiční konkurzní mafie.

Ona ta justice je poznamenaná synergií zločinnosti a neschopnosti se solidaritou těch zločinných a neschopných. Okradený konkurzní věřitel totiž už kdysi na začátku roku 2004 tomuhle soudu adresovali proti těm chudákům bílým koňům justiční konkurzní mafie žalobu na zaplacení směnky, kterou jim nařídili podepsat, když potřebovali ti, kteří je do obchodního rejstříku nezákonně zapsali, rychle pár miliónů v hotovosti. Teď jsme se prodlevami dostali k tomu, že odvolací soud rozsudek ve prospěch dokonání té zlodějiny musel zrušit, protože byl formálně totálně odfláknutý. Teď se nebude dlouho nic dít, protože nevědí, jak se bránit tomu, že se do řízení po vymanění z moci prokurátorů přihlásil sám úpadce (vlastník), aby tu zlodějinu udělal nespornou a zkorumpovanému dalšímu soudci jeho roli velmi ztížil.

"A našli geniální řešení!

"A našli geniální řešení! Budou diskutovat o referendu" ... a mezitím pošlou preventivně půjčku MMF 38 miliard.

___________________________________________________________________________________