Řádění revolučních gard v květnu 1945 v Lanškrouně
Jaroslav Lhotka

 

Dne 17. května 1945 přijel do Lanškrouna oddíl rudých gard, aby inicioval opožděné revoluční řádění v tomto pohraničním kraji bývalých Sudet, za účelem vyrovnání si účtů s nacisty. Čeští Němci z Lanškrouna a blízkého okolí byli druhý den shromážděni na náměstí (šlo o nevojáky), kde před místní radnicí zasedal revoluční lidový soud. Rudé gardy vedl v Lanškrouně Josef Hýbl. Podívejme se nejprve na jeho minulost. Bývalý katolický seminarista, jak je na fotografii z r. 1933 (viz kniha od E.Trojana „Tak přísahali“, vyšla v r. 2001 v nakladatelství Oftis s.r.o. Ústí nad Orlicí), zběhl ze semináře a vstoupil před II. sv.válkou do vojenské akademie a v čsl. armádě dosáhl hodnosti nadporučíka. Za protektorátu se mu nechtělo odejít do exilu a bojovat za vlast. Místo toho přijal místo na městském úřadě, kde měl na starosti hospodaření s potravinovými lístky. Začal s nimi šmelit, okrádal tak pro svůj zisk spoluobčany v protektorátu Čechy a Morava, až to nakonec prasklo. Před gestapem se mu podařilo utéct a stal se z něho partyzán, mstitel. Ve skutečnosti neměl zájem, aby vyšla najevo pravda o jeho hrdinských činech, jak se mstil na nevinných obětech. Zavrhl i svou manželku, aby se mohl po válce podruhé oženit. Málem by se mu podařilo ji zlikvidovat. Stal se z něho člověk násilnické povahy. Je dokázáno, že v Lanškrouně bylo popraveno minimálně 27 osob. Dodatečně se dnes podařilo zjistit, že jich bylo přes 50.

Co je na celém případu řádění rudých gardistů zarážející, že nešlo o řádný soud, ale o zpustlost mravů nových osvoboditelů – rozbité hlavy obětí, těla karabáči rozdrásaná, jako kdyby zde řádili otrokáři ze starověku. Toto řádění vedlo Němce k tomu, aby unikli zatčení, že si jich přes 150 vzalo životy. Byly to často celé rodiny. Komunistům a národněfrontovním bojovníkům vyhovuje dnešní stav nejít se spravedlností před 25.únor 1948.

Křesťané, kam se potom podějeme, budeme-li lhostejní k problémům dnešní doby?

Na lanškrounském hřbitově nalezlo svůj hrob několik desítek obětí nevojáků z řad českých Němců, po revolučním pozdním řádění RG v čele s nadporučíkem Josefem Hýblem. Dodnes nesmějí být zveřejněna jména obětí pochovaných do společného hrobu. Prý si to nepřejí zdejší občané a farní rada pod vedením polského katolického kněze P. Zbyška Czendlika. Taky bývalý Svaz protifašistických bojovníků, přejmenovaný po sametové revoluci na Svaz bojovníků za svobodu, je proti zveřejnění jmen na náhrobní desce. Já však jako křesťan vím, že každý, i zločinci, mají právo na důstojný odpočinek po smrti, včetně jména na náhrobní desce. Poukazovat na to, že mezi mrtvými jsou bývalí nacisti, a tak nesmějí být jména na společné náhrobní desce, je směšné.

Dnes vím, kde je zakopaný kněžský smysl pro PRAVDU a SPRAVEDLNOST. Ekumenická společenství se v Plzni scházejí při protestních akcích s příslušníky Židovské obce proti nacismu a antisemitismu. Co kdyby se probudili neonacisti v Lanškrouně a začali uctívat tyto oběti nových osvoboditelů z května 1945?

Tak jakápak demokracie a spravedlnost po sametové revoluci. Jde o stejný podvod před 22 lety jako po 8. květnu 1945. Pamětníci onoho řádění RG dodnes žijí. Byli to oni, kdo dali zbudovat pamětní desku s náhrobním křížkem a vysvětit tehdejším královéhradeckým biskupem Mons. Dominikem Dukou.

Vážený pane doktore, nějak

Vážený pane doktore,

nějak jsem nepozoroval, že byste hlasitě protestoval proti tomu, že byl nedávno zrušen hrob Rudolfa Hesse a jeho ostatky, podobně jako ostatky Martina Bormanna vhozeny do moře.

Taky jsem nepozoroval, že byste se intenzivně zajímal o hroby s náhrobními kameny pro přepravované vězně z koncentračních táborů, jejichž mrtvoly byly na Lanškrounsku vyhazovány z vlaku nebo pro zajatce umlčené ve Stalagu. Také osudy svitavských Židů, včetně arizace jejich majetku Vás tak trochu míjejí. A o řádění lanškrounského gestapa a o věznici gestapa v Landskronu ani řádka. Ale to je věc vkusu a svědomí.

Fundovaný rozbor událostí v Lanškrouně je na

http://www.zwittau.cz/WEB/lanskroun1.htm

Na celou problematiku jsou různé pohledy. Vám blízký je např. na

http://www.heimatkreis-saaz.de/Kveten.pdf

Vážený (á)

Vážený (á) fifejdo.

Samozřejmě že to bylo hnusné, ale i ty věci, o který se zmiňuji, byly hnusné. Ale o nich se pan Lhota v rámci "objektivity" nezajímá. Inu dnes je módní mluvit o utrpení Němců, z druhé strany o utrpení Židů. Ale o legionáře, české důstojníky, ale i cikány není příliš zájem. Asi to není tak výnosné, nebo se to někomu nehodí do krámu.

Nevím zda jste sama tyto události zažila. Kdyby ano, měla byste jistě poněkud jiný úhel pohledu. Třeba co byste v té době dělala s esesákem, který před Vašima očima zastřelí matku dvou dětí? Nechala byste ho zatknout příslušnými orgány, předvolat před soud, shánět svědky, zajišťovat jeho obhajobu, atd.?

Každá válka přináší svinstvo a to na každé bojující straně. A uvedené události bezprostředně s válkou souvisejí, i když po formální stránce rozsudky vynesl "lidový soud", přičemž jména"soudců" jsou známa.

Ke konkrétní události si skutečně zkuste přečíst dosti objektivní dokument pana Miroslava Skřivánka.

http://www.zwittau.cz/WEB/lanskroun1.htm

S pozdravem

Zjistíte, že něco je Dichtung a něco Warheit.

___________________________________________________________________________________