Senátoři ODS odmítli poplatky za mobilní telefony
Tomáš Julínek

Senát vrátil do Poslanecké sněmovny vládní předlohou zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání s pozměňovacím návrhem. "Obávám se, že by schválení takového zákona v původním znění umožnilo rozeslat Českému rozhlasu dva milióny dopisů fyzickým podnikajícím a právnickým osobám s jednoduchým sdělením: Pokud máte mobilní telefon, zřiďte trvalý příkaz na dalších 45 korun měsíčně. Jednoduchým výpočtem zjistíte, že ročně lze takto vybrat miliardu. Taková nová a neodůvodněná administrativní a ekonomická zátěž je nepřijatelná," zdůvodnil návrh na změnu zákona senátor Richard Svoboda, předkladatel pozměňovacího návrhu.

Novelu zákona, označovanou za pouhou povinnou transpozici unijního práva do českého právního systému, schválila Poslanecká sněmovna. V obsáhlé diskusi senátoři upozornili na několik závažných změn nad rámec požadovaný Evropskou unií. Kromě diskutabilních nově schválených kontrolních a regulačních kompetencí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání kritizovali zejména pokus změnit zákon o rozhlasových a televizních poplatcích. Jeho záměrem bylo uložit všem českým právnickým subjektům i fyzickým podnikajícím osobám platbu těchto poplatků z jednoho mobilního telefonu. Senátor Svoboda předložil pozměňovací návrh, který vybírání takových poplatků z mobilních telekomunikačních zařízení znemožňuje.

Vyslovil se, že přijetí zákona v původním znění by otevřelo cestu pro další administrativní a ekonomickou zátěž až dvou miliónů potenciálních plátců.

___________________________________________________________________________________