Rovněž ta petice na obranu Romana Smetany je snadno pochopitelná – takový případ si o ni přímo říká. Údiv vyvolává jen ta úvodní věta, kde se tvrdí, že pan Roman je nevinný!

Nedělalo by mi potíž připojit svůj podpis pod požadavek na zmírnění trestu, či na další psychiatrické vyšetření odsouzeného , ale tvrdit, že je Roman Smetana bez viny, mi přijde současně hloupé a drzé.

Pro bližší vysvětlení takového kategorického stanoviska znovu ocituju několik řádek ze staršího komentáře:

Policejní vyšetřovatelé ničení stranických propagačních materiálů prokázali - škodu vyčíslili v řádu desítek tisíc.

Příslušný státní zástupce kvalifikoval takové jednání jako trestní čin a předal případ příslušnému soudu.

Kauza se dostala na stůl soudkyni - shodou okolností manželky neoblíbeného politika Langera - která obviněného řádně poučila o možnosti vznést námitku na její případnou podjatost.

Pan Smetana tak ovšem neučinil a stejně furiantsky potom odmítl nastoupit , řekl bych, přiměřený trest veřejných prací. V takovém případě, se pak, téměř automaticky, trest mění na nepodmíněný. Tečka!

Tak jaká pak politická zvůle - politický proces?! Spíše jen hloupé furiantství. Pokud je tedy ten pan Roman Smetana duševně zcela zdráv, tak si vcelku spravedlivě odsedí uložený trest.

Všem  případným petentům, bych v téhle záležitosti  rád připomněl, že  nejenom na fotbale platí to známé: Fandi, ale zůstaň člověkem!