11 dlouhých let
Jan Suchánek

Ano, 11 dlouhých let trvá v Česku, než justici vysvětlíte něco tak jednoduchého, že 1+1=2 a justice se rozhodne to v jednom konkrétním případě akceptovat. Před těmi dlouhými lety se justiční konkurzní mafie rozhodla na zakázku jednoho celosvětového holdingu, který byl dříve, když tu ještě vládli přiznaní bolševici, podezříván, že je součástí západoevropského organizovaného zločinu, ukrást konkurznímu věřiteli těžební práva na surovinu za víc než miliardu korun v realizačních cenách. Protože se tehdy soudce bál, slíbil jim jen krytí, nařídili to správci ukrást prostřednictvím dražby, která je jediným aktem, který může konkurzní správce udělat bez souhlasu konkurzního soudce. Pominu to, že se dražilo něco, co nebylo zapsáno v konkurzní podstatě, takže to zákon stejně zakazoval a zakazuje. Jenže tohle jsme justici nedokázali vysvětlit a tyhle paragrafy zákona odmítá justice vzít na vědomí zatím zcela neochvějně, když je v tom zaštítěna dovolacím soudem, který tvrdí, že žaloby nesmí být pro soud těžko pochopitelné, a soudem poslední instance, který tvrdí, že to musíte mít nejdřív soudem rozhodnuto a pak to teprve můžete žalovat.

Takže, s čím jsme uspěli? No podařilo se nám vysvětlit soudům, nebo zatím jen jedné velmi chytré soudkyni, která nás měla od soudu vyhnat a čest svých zkorumpovaných kolegů obhájit, že existuje zákon o dražbách, který takovou dražbu reguluje. Podařilo se nám tu chytrou dámu přesvědčit, že pro její prestiž nebude dobře, když se bude tvářit jako nějaký třídní soudce z dělnické přípravky, a že platí ustanovení zákona, že cena vydražení se musí obratem po dražbě zaplatit, jinak je dražba zmařena. A to zaplacení se před 11ti lety nestalo. Dokonce to bylo již před mnoha lety přiznáno, když šlo o desítky miliónů. Ono možná zaplaceno bylo, ale ne do konkurzní podstaty ale přímo do kapes zkorumpovaným. Jenže to podle zákona neplatí. Takže po 11ti letech se ta celá korupce zaštiťovaná ministrem nespravedlnosti zhroutila jako domeček z karet. Už to máme písemně.

Bohužel se za těch jedenáct let podařilo napáchat nedozírné škody. Ukradeno bylo suroviny za půl miliardy, škoda s úroky je již ke dvěma miliardám. Ten malý, jen dílčí úspěch proti zkorumpované justici má možná ještě jeden velmi prozaický důvod. K té podvodné dražbě, kterou si justiční konkurzní mafie u konkurzního správce objednala, se váže promlčecí lhůta, od které se stává způsobená škoda nežalovatelná. Proto asi pominul tlak ministra nespravedlnosti na justici ve vztahu k událostem, ke kterým došlo před více než deseti lety. On je angažován justiční konkurzní mafií k tomu, aby nikdo z okradených se spravedlnosti nedočkal a hněv daňových plátců nevedl ke změně korupčních poměrů. Problém má justiční konkurzní mafie v tom, že se může opírat převážně jen o pitomce, protože ti chytří se dokáží uživit míň zločinně, a tak dělají ti zkorumpovaní pitomci chyby, takže promlčeno v tomto případě ještě není nic.
 
Věci nemusí být, jak se zdají. Jen představa, co všechno bude muset ministr nespravedlnosti a státní správa justice udělat, aby zahladila důsledky toho, že se sami usvědčili z korupce, je hrozivá. Ono po těch jedenácti letech přiznání justičního podvodu může mít jiný, velmi prozaický důvod. Jestliže justiční konkurzní mafie zpeněžila před 11 lety konkurznímu věřiteli ukradené těžební práva fiktivní dražbou jednomu celosvětovému holdingu, který si dávno svoji investici mnohonásobně na přitroublých Češích zinkasoval v miliardových částkách, tak možná dnes chce justiční konkurzní mafie doplatek. A protože ministr nespravedlnosti je již tak zkorumpován svým účastenstvím na praní špinavých peněz, pak mu klidně ta venkovská divize konkurzní mafie přidělá pár nových starostí. A nezbytný podíl pražských soudců na tím vyvolaných dalších nezákonnostech nechť je uhrazen provizemi z dalších justičních zločinů.

Horší než konkrétní škoda jednoho konkurzního věřitele je, že justiční konkurzní mafie si získala pod taktovkou ministra nespravedlnosti spoustu dalších soudců, protože, jak je historicky prokázáno, společně spáchaný zločin zavazuje. Nejhorší na tom je, že stejně jako zločinnost korumpuje i neschopnost, která je právě nejmarkantnější na tom ministru nespravedlnosti, který neresignoval ani po tom, co jej Švýcaři zase aktuálně usvědčili z nekompetentnosti, když kvůli jeho ignoraci přijdeme o těch 12 miliard privatizačně vytunelovaných z nějakých severočeských hnědouhelných dolů. On je dokonalým representantem našich politických elit, našich novinářů a všech těch agentů P+L, jejich právního a ekonomického bezvědomí. Dokonce k zakrytí jeho neschopnosti teď vyhodíme další hromady miliónů za nesmyslnou, to je bez argumentace a důkazů, žalobu ve Švýcarsku. Těch 11 let sporu o to, zda platí jeden paragraf zákona o dražbách, je důsledkem toho, že počínaje Havlem agenti P+L tady dokázali konzervovat bolševické právní bezvědomí, jak dokumentuje přímý přenos z hlavního líčení s Bártou.
 
Fascinující je, že nikomu z konzumentů amerických televizních seriálů, kde kriminalisté lopotně shánějí důkazy, protože bez nich by nebyl prokurátor ochoten podezřelé obvinit, nevadí, že probíhá trestní řízení proti Bártovi, v kterém má soudce uvěřit jednomu ze dvou tvrzení. Jedná se o tvrzení, „dal mi úplatek“ (nevím k čemu) a „půjčil jsem jim“. Prokurátor se ani nesnaží prokazovat úmysl uplácet, který je zákonnou podmínkou nejen usvědčení ale i jen obvinění. Soudce ani štvavá média to po něm nechtějí. Navíc tímto prokuratura usvědčuje vlastní vládu z účastenství na té tvrzené korupci, když místopředsedkyně vlády pro boj s korupcí svojí stranickou pozicí vlastně demonstruje, že má naprosto opačný názor než prokurátor. Prokurátor se za nadšené asistence médií staví nad zákon, aby tím demonstroval své dominantní postavení nad vládou, aniž by jakkoliv pociťoval povinnost veřejnosti ten rozpor zdůvodnit.

Takže si uvědomte, že nejde o prokázání něčeho, ale o právo soudce a tím celé justice na subjektivní hodnocení, kdy se vylučuje právo obviněného, že jakékoliv pochybnosti o vině jsou v jeho prospěch. Jde o právo používat justici jako hrozbu při vymáhání výpalného a možná i o varování Babišovi. Soudce hodnotí jen umělecký dojem svědectví obžaloby. Za tím účelem jedná jako soudce rozvodový, který k potvrzení vůle rozvádějících se od nich domáhá podrobného vylíčení jejich sexuálního života. To se dělo v přímém přenosu s jediným hlasem protestu ze strany presidenta. Taky jsem slyšel soudkyni soudu poslední instance, která kdysi založila okrádání občanů v kuponové privatizaci tím, že toto zločinné právo tehdy přiznala státu, soudkyni, která přisvědčila ČT s právním vědomím pavlačové drbny, že odsouzení Bárty by posloužilo společenské katarzi. To předtím se opřela do Klause, který jako jediný z našich elit měl odvahu se od tohohle justičního šílenství distancovat. Ta soudkyně taky kdysi tvrdila, že musím strpět nezákonné trestní stíhání. Kdybychom měli lepšího soudce soudu poslední instance, pak by k miliardovým škodám, o kterých referuji, vůbec nedošlo.

   Já jsem v souvislosti s hlavním líčením proti Bártovi poukázal na dva demonstrativní aspekty téhle nezákonnosti. Soudce navíc usvědčil sám sebe z nezákonnosti, když se hrozbou pokuty snažil vlámat do zákonem chráněného obchodního tajemství firmy ABL. V diskusích na internetu je sice v menšině ale stejně spousta diskutérů, kteří mají podobný pocit jako já, když logicky a oprávněně pochybují o podstatě obvinění, o tom o jakou věc obecného zájmu jde. Jenže to vypadá, že v justici, politice a médiích mimo zmíněného Klause není nikdo s aspoň základním právním vědomím. Takhle jsem byl odsouzen k nesplatitelnému dluhu, protože soudci neuvěřili před notářem podepsanému zaplacení a uvěřili svědectví manželky žalobce, že domů žádné peníze nepřinesl. V mém případě to proběhlo neveřejně a bylo to domluvené ve prospěch justiční konkurzní mafie, jenže ve věci Bárty se jedná veřejně a ve veřejnosti to téměř nikomu nevadí. Žádný agent P+L nebojuje za právní stát. Žádný agent P+L nechce prokázat, že není nástrojem mafie mocnější než ta justiční konkurzní. Obě mají stejně jako P+L kořeny v bolševické minulosti.

Tohle je také útok našich v třídním právu školených právníků na severoatlantickou civilizaci, jejímž klenotem je „gentleman agreement“. Takovou „gentleman agreement“ měly být i ujednání o půjče mezi Bártou a jeho bývalými spolustraníky. Jenže důkazním nástrojem české justice je uvěření pomluvě. Pokud tedy Kočí a Škarka si „gentleman agreement“ vykládají jinak než Bárta, pak „gentleman agreement“ učinili neplatným a mělo být vzájemné plnění vráceno, to znamená, měli vrátit půjčku okamžitě Bártovi. Jinak je to jen jejich podvod. Tohle justice nechtěla chápat už dávno, aby STBáci tady mohli dělat korekce privatizací ve svůj okamžitý prospěch. A jak je zřejmé v přímém přenosu, nechce chápat dosud. Zkusme si představit, že by Kočí a Škarka byli v občanskoprávním sporu žalováni Bártou pro pomluvu. Jak by Kočí a Škarka prokázali svá tvrzení, že je Bárta uplatil a že mu měli čím veřejně prospěšným úplatek revanšovat, jakou věcí obecného zájmu. Nemají žádný důkaz a žádný prokurátor s tlakem na bolševiky vycvičeného soudce, aby bez důkazů uvěřil, by jim v občanskoprávním řízení nepomohl. Nezvratný a justicí ignorovaný důkaz, že pro Bártu neměli věc obecného zájmu, byl proveden jejich vyloučením z VV.

Ten útok našich v třídním právu školených právníků na severoatlantickou civilizaci, není asi jen v útoku na „gentleman agreement“ ale na naši svobodu vůbec. Prý k odsouzení Bárty vynašli, že „výhoda spočívající v poskytnutí půjčky, na kterou není právní nárok, může být také úplatkem“. To bude „velký bratr“ evropského sociálního státu mít bič na všechny. Evropská komise vydá závaznou směrnici, která bude určovat, na co je v soukromoprávní sféře nárok a na co není a bude tvrdě, jako v případě Bárty sankcionováno. Myslím, že tohle je v nejlepších bolševických tradicích, kdy jen vykořisťovatelský zisk nahradili „výhodou, na kterou není právní nárok“. Takhle hledají všechny ty protikorupční P+L iniciativy korupci u soukromých dodavatelů státu a municipalit. Teď bude na justici stanovit na kolik orgasmů má poslanec či poslankyně od svého partnera právní nárok.

Dokonce jsem někde našel, že ministr nespravedlnosti tvrdil, že Bárta takhle pral špinavý peníze. A zase mám krásný čerstvý příklad, jak ministr nespravedlnosti obhajuje praní špinavých peněz, stamiliónové defraudace v konkurzním řízení, aby jako vedlejší produkt vypadávaly důkazy toho, jak justiční konkurzní mafie pere špinavé peníze. Vrchní soud v nezákonném konkurzním řízení odvolal sám třetího konkurzního správce, protože třetí konkurzní soudce se stále nezákonně vzpěčoval to udělat sám. To se už ztratilo přes 700 miliónů. To se blbě dohledává, když v tom jede i krajská prokuratura a okresní berní úřad. Jenže malý potvrzující důkaz jim unikl. Z těch stovek miliónů mělo být na účtu konkurzní podstaty 2 milióny. A v okamžiku odvolání bylo. Jenže tři měsíce po odvolání správce tam bylo jen 400 tisíc. A tak již dříve odvolaný správce tam v hotovosti složil 1,7 miliónů, a aby jej banka nenahlásila jako podezřelého z praní špinavých peněz, tak to udělal v jednom dni na čtyřikrát. Banka nedostala odvahu to, jak ji zákon ukládá, hlásit, protože ve městě každý ví, že se jedná o velkou zlodějinu, nad kterou drží ochrannou ruku mocní.
  
Taky jde o to, aby si v tom útoku na Bártu, jehož cílem je jen další společenský chaos, nikdo nevšiml a nezvedl otázku nebezpečnosti našeho volebního systému, který umožňuje takovému odpadu jako je Kočí a Škarka, věrohodným svědkům prokuratury, se dostat až do Sněmovny. A taky stávající volební systém umožňuje manipulaci s politickými stranami, kterou justice odhaluje. To by se ve většinovém systému snad nikdy nemohlo stát. ODS tím, že tomu nečině přihlíží, si v prvé řadě ubližuje sama sobě, protože voličům nerevolučních marxistických lhářů tohle nevadí, jak ukazuje příklad Slovenska, kde voliči rozhodli, že budou čelit bankrotu evropského sociálního státu jeho zdokonalením. Takoví voliči ale stejně ODS nevolí.
 
Nakonec je tu riziko, že někdo může připomenout, že pro vlivného politika ODS měli Kočí a Škarka věc domnělého obecného zájmu, to je možnost vyloučit VV z vládní koalice. To hlavní líčení proti Bártovi ukazuje, jak strany včetně ODS trpí vnitrostranickou korupcí, tím obchodem s loajalitou za trafiky ve státní a obecní správě. A tohohle na všechny dopadajícího veřejného zhanobení by se ODS dokázala zbavit jen, kdyby vytáhla jako volební téma boj proti korupci změnou volebního systému. Jde o to, aby se voliči měli možnost zeptat svého konkrétního poslance, proč ministři nespravedlnosti, policie a státní kasy nechávají v jejich městě takové zlodějiny justiční mafie nepovšimnuty. Jde o to, aby se voliči měli možnost zkorumpovaného politika odvolat. Je v ODS někdo, kdo by to dokázal pochopit, prosadit a realizovat, aby přišel k volbám i někdo jiný, než babičky zblblý agenty P+L, u kterých to ODS prohraje? 

Pan Suchánek zřejmě včera

Pan Suchánek zřejmě včera vstával levou nohou a navíc si vzpomněl na osobní justiční křivdu, takže šmahem odsoudil všechny složky kolem justice.
Aniž bych chtěl dělat advokáta ministru Pospíšilovi, hodnotit jej jako neschopného zkorumpovaného poskoka mafie(?) je více než silné kafé. Zkoncentrovaný důvod v jedinném " důkazu" v podobě 11leté kauzy MUS, která vznikla za vlád ČSSD je trapným vtipem, zvláště když i dodatečné hledání viníků s nejasnými okolnostmi slouží pouze k dehonestacím těch, kteří se někomu znelíbí, jako je Pospíšil, Kalousek, Rampula atd.
Také proces s politiky VV chápe autor mírně řečeno podivně s náznaky, že by se neměl vůbec konat, pro čež si nepřesně bere na pomoc nekonkrétní poznámku pana prezidenta. Vůbec mu nevadí fakt, že když mezi trestné činy je zahrnuto poskytování a přijímání úplatku, někdo podá trestní oznámení, policie a prokurátor shromaždí důkazy nelze jinak, než případ rozsoudit. Jen si obtížně lze představit, co by se dělo, kdyby soudce bez projednání soudem vše posoudil podle nápadu p.Suchánka. Asi by to neskončilo pouhým konstatováním, že se kauzy u politiků zametají pod koberec, zvláště když mají nadité prkenice.