Jsme opravdu izolacionisté a potížisté?
Tomáš Jirsa

 

Proč tolik hysterie? Po přečtení novinových komentářů k tomu, že Česko nepodepsalo tzv. fiskální pakt, většinou začínám mít obavy, že v nejbližších dnech bude ČR uvržena zbytkem Evropy do nekompromisní izolace, ze které již nebude návratu.

Proto bych rád připomněl, co je smyslem tohoto v médiích často diskutovaného dokumentu. Nejdříve je důležité si uvědomit, jaký důvod vedl evropské politiky k jeho sepsání. Při částečném zjednodušení lze říci, že fiskální pakt je ve svém jádru smlouva mezi německou kancléřkou Merkelovou a premiéry předlužených států eurozóny. Merkelová bude souhlasit s uvolněním dalších německých peněz na pomoc problematickým státům a oni jí na oplátku podepíší, že se nebudou dále zadlužovat. 
 
Deklarace a realita 
 
Nikdo neví, jestli to dotyční politici budou nejen ochotni splnit, ale jestli vůbec budou mít možnost svůj závazek dodržet. Jedna věc je politický slib nebo deklarace a jiná věc je hospodářská realita. Španělsko již nabídlo jeden příklad za všechny, když dalo najevo, že plán úspor, který dojednalo s Evropskou komisí, nebude schopné dodržet. Ono totiž uspořit své obyvatele k smrti prostě nejde. Nebo vlastně jde, ale potom je nikdo nedonutí, aby platili daně. 
 
Němečtí voliči však chtějí alespoň nějakou záruku toho, že nesypou peníze do černé díry. Tou zárukou má být podle Merkelové právě fiskální pakt, který obsahuje závazky jako dluhovou brzdu nebo přísnější uvalování sankcí za překročení povolených rozpočtových limitů. Až do této chvíle by na paktu nebylo vlastně nic tak problematického. 
 
Jenomže stejně jako měnová unie ani fiskální pakt není pouze ekonomickou záležitostí. 
Naopak obsahuje v sobě čistě politický předpoklad, a to vykročení k utužení fiskální unie. Jak jinak lze chápat zapojení Evropského soudního dvora do kontroly dluhových brzd nebo zavedení de facto hlasovacího kartelu eurozóny – pokud většina států měnového klubu nebude proti, budou muset všechny státy platící eurem hlasovat v Radě pro opatření Evropské komise vůči státům porušujícím rozpočtová pravidla. Smlouva obsahuje ustanovení, podle kterého budou moci pomoc ze stálého záchranného mechanismu ESM získat pouze ty státy eurozóny, které se stanou jejími signatáři. Pro ně má význam k fiskálnímu paktu přistoupit. Stejně jako pro kancléřku Merkelovou, která získá papír, kterým bude moci před voliči obhajovat "středomořské záchranářské práce". 
 
Pro Českou republiku neexistuje důvod k fiskálnímu paktu přistoupit, kromě obav, že budeme považováni za sabotéry, kteří se staví do cesty ostatním. To je nesmysl, jak neustále opakuje premiér Nečas, nepodepsáním paktu totiž nikomu nic neblokujeme. Fiskální pakt může vstoupit v platnost bez české účasti, ale i třeba bez účasti Irska, které o něm bude pořádat referendum. 
 
Další oblíbená námitka, že se dostaneme z hlavního proudu integrace na periferii a bude na nás nahlíženo jako na potížisty, má asi tak stejnou váhu jako výše zmíněný argument. Kdyby ti, co tuto mantru dokola opakují, místo samolibého čtení vlastních článků občas nahlédli například do německého tisku, přišli by na to, že Němci nepovažují za potížisty Čechy, kteří nepodepsali fiskální pakt, ale státy, které žijí na úkor jejich peněženek a zatěžují již tak napjaté německé veřejné finance. Ač se to často neříká, ani německá státní kasa zrovna nepřetéká. Nejen sjednocení země vyšlo draze a německý dluh je v celkové hodnotě (ne co se týče podílu vůči HDP země) nejvyšší z celé EU. Záchrana eurozóny může Němce zadlužit ještě více. 
 
A na závěr musím připomenout i něco z evropské historie a současnosti. Evropská unie není stádním společenstvím a doufám, že ani nikdy nebude. Jednotlivé státy se na základě svých společenských a hospodářských potřeb rozhodovaly k účasti či neúčasti na jednotlivých aspektech integrace. Například Polsko, které je v současnosti považováno za vzor evropanství, si při vyjednávání Lisabonské smlouvy vymohlo výjimku z aplikace Listiny základních práv EU. Velká Británie a Dánsko se zase jako jediní členové EU nemusí účastnit měnové unie, přičemž Dánsko je vyjmuto i z opatření k evropskému občanství, ze spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí a z obranných aspektů unijní zahraniční a bezpečnostní politiky. Další státy se zase neúčastní Schengenu nebo společného patentu. 
Česká republika a Velká Británie pak prostě jenom v současnosti nejsou účastny fiskálního paktu.

Já si myslím, že většina

Já si myslím, že většina lidí, kteří se ochomýtají neustále okolo těchto postů, jsou prospěcháři, kterým jde především o vlastní zájmy. Ale mediální hrátky kolem nich nejsou "směroplatné". Vždycky je možnost, že na něj někdo ušil boudu, třebaže to od Kmenty vypadá velmi věrohodně. Proto bych rád počkal na vyšetření případu.

Ostatně - Kmentu platí ODS ;-)

O tom, že Bém je hajzlík,

O tom, že Bém je hajzlík, jsem psal vždy. Teď je to pouze průkazně doložitelné. A odpovědnost ? Stanovy ODS ho nikam netlačí. Benda už i naznačil, ať vše prošetří policie. Půvabné, výsledek tohoto šetření je předem daný. Co se týče načasování uveřejnění odposlechů ? Standardní Bártovina. ABL tím držela Béma, koho dál je otázka, v šachu. Teť potřeboval evidentně Vítek Bártů protislužbu a hraje se o soud.

"Stanovy ODS ho nikam

"Stanovy ODS ho nikam netlačí." Stranu by mělo "tlačit" poznání, že bez řádného vyčištění toho Augiášova chléva, nemá zejména v Praze nejmenší šanci obstát v podzimních volbách. A čekat na prošetření policie, souhlas st. zastupitelství s případným obviněním, projednání u soudů atd.? Sebevražda partaje.

Nejtrapnější figura: pobavený

Nejtrapnější figura: pobavený pitomec.

Jome, ještě trapnější figura

Jome, ještě trapnější figura je naivní pitomec - a to jsem já. Před časem jsem se opíral do T. Haase, který upozorňoval, že novináři řeší prkotiny, ale v Praze se odklání miliardy... A to jsem Béma hájil, málem kudy jsem chodil. Fakt je, že jsem už dříve srovnával nekomunikaci s novináři Janouška se Sekyrou. Ten podstoupil rozhovor v MF DNES, kde v klidu odpovídal na choulostivé otázky. Následně ho média nechali na pokoji. Asi neměl co skrývat. Pavel Bém mě zklamal...

Pouhá ignorace, malý jome.

Pouhá ignorace, malý jome. Nic víc.

Hovořil jsem o vás, neu.p -

Hovořil jsem o vás, neu.p - ignorantství je ve vašem případě ještě ta lepší stránka vaší bídy.

A já o vás, nedovtipo....

A já o vás, nedovtipo....

To jsme se v bystrcké

To jsme se v bystrcké pastoušce nasmáli. Jděte se bodnout s vašimi dovtipnostmi do 5.B. Nejste tč. nezaměstnaný?

Ano, vzhledem k tomu, že Lví

Ano, vzhledem k tomu, že Lví město bylo anglickou korunní kolonií, bude znát velmi dobře UK a o ČR nebude vědět zhola nic. Tudíž tomu nebude symbolicky věnovat jakkoli pozornost...

Nezasloužená lichotka, ten

Nezasloužená lichotka, ten pán totiž vůbec nic nechápe, ani těžko. Ten jen přemýšlí, jak se dělat zajímavým, odtud ta volená slova a obraty Lví město, UK atd. Borec nakonec.

Byl jste někdy v Singapuru ?

Byl jste někdy v Singapuru ?

Znám jednoho blba, který se

Znám jednoho blba, který se také chlubí cestovatelstvím, dokonce byl i v Antarktidě, ale svým okolím je stále považován za totálního hňupa, žádné poznání a vyšší rozhled si z návštěv cizích zemí nepřinesl.
Pouze díky své vyčuranosti a pochybné firmě má neutratitelné finance, kterých neumí využít pro svoje sebeobohacení a stále zůstává neuznávaným outsiderem.

Je mi lhostejné, s kým se

Je mi lhostejné, s kým se znáte. Na moji otázku stačilo pouhé NE...

Ale s palcem dolů...

Ale s palcem dolů...

Bože, vy jste ale vůl...

Bože, vy jste ale vůl...

A vy ?

A vy ?

Jak pro koho. Nicméně, pouze

Jak pro koho. Nicméně, pouze jsem chtěl naznačit paní Dědečkové, ve světle denodenního marasmu, quo vadis ods a není li jí líto, možná zbytečně promrhané invence...

Není to nakonec jedno,

Není to nakonec jedno, rolníku Piskoři ? Doladíte sarkasmus, gramatiku, ideologii. Pak, můžete být zajímavý i pro hluponě zleva....

Kdyby autor nahlédl opravdu

Kdyby autor nahlédl opravdu do německého tisku, tak by zjistil, že Němce vůbec nezajímáme.
A naše role potížistů, kterou autor nevidí ? To se opravdu domníváte, že Johannes Hahn je v Praze, aby ministry jednotlivých resortů, školství pak především, kamarádsky poplácal po zádech a ujistil je, že nám čerpání unijních prostředků zatím příliš nejde, ale ať nevěšíme hlavu, že stačí narovnat agendu, rozmělněnost administrativy, dát jednotlivým projektu poněkud smysluplnější a racionálnější rámec, a když to dopadne, kohoutky se po letních prázdninách opětovně roztočí...

Tak si jen říkám, pravdu měl náš toryovský premiér nebo ta drzá Radičová...

I takové Dubí něco o Němcích

I takové Dubí něco o Němcích vypovídalo.

V tom, jestli si fiskální

V tom, jestli si fiskální pravidla nastavíme sami nebo to bude dělat nějaký eurohňup jeden podstatný rozdíl přeci jenom je:
tak např. když eurokomisař Rehn kritizoval Belgii za odhad letošního deficitu jako příliš optimistického (deficit 2.8% HDP), tak ministr belgické vlády Magnette v interview v De Morgen uvedl:

"Kdo vůbec zná Olliho Rehna? Kdo kdy viděl jeho tvář? Kdo ví, odkud je a co kdy udělal? Nikdo. A přesto nám říká, jak máme řídit ekonomiku země. Evropa k tomu nemá žádnou demokratickou legitimitu."

Na tom není nic špatného -

Na tom není nic špatného - ale dobrého na tom není dvakrát nic ... zadlužovat se 0,5% HDP ročně ?!!!

Fiskální smlouva zavazuje k

Fiskální smlouva zavazuje k vyrovnaným, či přebytkovým rozpočtům v dobrých časech. Odvažuji se nedomnívat, že vámi zmíněné P a GR je aktuálně prožívají. Nicméně, možná to nepochopil premiér a bude se chtít se svým podpisem připojit až opravdu v dobrých časech EU, což by docela odpovídalo českému naturelu...

Půvabné, přesně o tomto

Půvabné, přesně o tomto stupni vychcanosti jsem psal...

? Když se člověk na něco

? Když se člověk na něco zeptá, tak je vychcaný?

Záleží na co se ptá ...

Záleží na co se ptá ...

ano, je obtížné tomu věřit,

ano, je obtížné tomu věřit, leč skutečnost je taková.

http://www.klaus.cz/clanky/30

Vážený pane Ševečku, jen tak

Vážený pane Ševečku, jen tak jsem si vzpomenul na jinou úvahu pana Klause z Českého deníku (dej mu Pánbůh lehké odpočinutí) z 10.9.1992

"Úvahy, že bychom měli definovat české národní zájmy, zájmy České republiky, českou státnost, kolem sebe slyším pořád. Považuji to za poněkud chybnou úvahu. Definování národních zájmů je dlouhodobá záležitost, o kterou budou politologové a historikové uvažovat celé generace, a je asi zbytečné, aby se pár politiků pokusilo vymezit něco takového dopředu."

Takže buď pan Klaus chybně uvažoval tenkrát, nebo chybně uvažoval nyní. Je ale ještě jedna možnost, a to že pan Klaus překonal všechny politology, historiky a dokonce i politiky, přeskočil celé generace a vytvořil něco naprosto nezbytečného.

Naposled jsem takovýto geniální výkon zažil u Stalina. Stalinovy spisy ale brzy skončily ve stoupě.

S pozdravem panu ředitelovi

Děkuji Ti soudruhu, velmi si

Děkuji Ti soudruhu, velmi si mi pomohl!

Takhle jsem odpovídal blbcům

Takhle jsem odpovídal blbcům za komunismu.
Dnes jiným

Jste beznadějný ignorant a la

Jste beznadějný ignorant a la " poslední příspěvek, byť sebehloupější, vítězí "
Naštěstí, k tomu musí být dva....

Uložit

Uložit