Vrah Mehar obzvláště brutálně zavraždil osmileté děvčátko, které surově vláčel za vlasy, potom je střelil do hlavy a ještě předtím zastřelil tříletého a šestiletého chlapce.

Tento čin šíleného Francouze arabského původu, člena al–Kaidy, je důsledkem muslimského fundamentalismu, jehož cílem je násilná islamizace celého světa. Těmto násilníkům nesmí euroamerická civilizace ustupovat a v případě nutnosti musí na ty, kteří cíleně vraždí děti, tvrdě vojensky zaútočit.

V tomto kontextu dobře rozumím Izraeli, který neváhá v případě nutnosti letecky bombardovat irácký jaderný reaktor nebo zasadit preventivní úder sousedním státům. Židy k tomu vede pud sebezáchovy, protože když dříve věřili svému okolí, že antisemitismus je minulostí, přišel holocaust s miliony zavražděných lidí. Je známou věcí, že sousední arabské státy ukrývaly před spravedlivými soudy nacistické válečné zločince, kteří se na šoa podíleli. Proto se Izraelcům nelze divit, že s Araby jednají, tak jak jednají a toulouské vraždění dokazuje, že na arabské a všeobecně muslimské fanatiky platí jen tvrdá ruka.

Spolupachatelé Meharova řádění v jihofrancouzském městě jsou rovněž ti, kteří dlouhodobě podněcují nenávist vůči Izraeli a Židům, čili šíří novodobý antisemitismus. Mezi ně patří i Komunistická strana Čech a Moravy otevřeně sympatizující s muslimskými teroristy. I to by měli úředníci ministerstva vnitra vzít v potaz při shromažďování důkazů pro jeji zákaz.