Nepřipusťte předčasné parlamentní volby!
Martin Rejman

Konzervativní strana tímto apeluje na vás, členy vlády, a všechny poslance vládních stran, abyste se nepokoušeli současnou politickou krizi řešit účelově, ale abyste nalezli odvahu postupovat zásadově. Mezi jasně účelové kroky patří snaha o urychlené vypsání mimořádných parlamentních voleb. Změnou Ústavy, provedenou v září 2009, bylo umožněno snadné rozpuštění Poslanecké sněmovny. V pozadí tohoto přístupu stojí chybné přesvědčení, že politickým stranám má být umožněno vládnout co nejsnadněji. Přitom smysl Ústavy je přesně opačný: systémem brzd a protivah se mají jednotlivé moci vzájemně kontrolovat tak, aby snadné dosažení většin bylo vyloučené a přijetí každého rozhodnutí či řešení bylo podmíněno uvážlivou diskuzí, která prověří potřebnost navrhovaného kroku. Tento smysl Ústavy není nijak samoúčelný; vyplývá ze skutečného zájmu občanů země.


Dnešní krize je důsledkem toho, že nedodržujete programy a sliby, díky kterým jste získali vládní moc. Důvěru voličů jste dostali k tomu, abyste zabránili dalšímu zadlužování státu, abyste provedli nezbytné reformy a abyste se vypořádali s korupcí. Jsme si jisti, že ani jeden z vás – poslanců vládní koalice – nebyl volen svými voliči proto, aby předčasně předal vládu levici a aby přestal naplňovat vládní program. Dokonce ani nikdo z politických vůdců, kteří se na vzniku této dnešní vládní krize podílíte. Měli byste si uvědomit, že váš případný souhlas s předčasnými volbami je zradou voličů, kteří vás do vašich rolí dosadili.


Je nesporné, že vaše – naše – politická scéna se nachází v nedobrém stavu. Je to především tím, že se po Listopadu 1989 nepodařilo prosadit novou politickou kulturu. V naší společnosti degraduje život do podoby pouhého přežívání a užívání si na úkor pravdy, otevřenosti a jí odpovídajícímu svobodnému jednání. My, konzervativci, odsuzujeme tento způsob života. Nesouhlasíme se způsobem politiky nemalé části z vás, kdy se každý dokáže spojit s každým, jen abyste mohli vládnout, odsuzujeme celou řadu vašich ústupků, kritizujeme i způsoby vaší politiky. Ale protože jsme přesvědčeni, že správný model pro moderní demokracii je návrat k vládě zákona, slušnosti, morálky, úcty k lidskému společenství, majetku a legitimním zájmům, považujeme za svou povinnost vás oslovit a varovat před pokušením umožnit předčasné volby a vzdát se vládní zodpovědnosti.


Ujišťujeme vás, že pro lidi, angažující se v minulých totalitních režimech v opozici, nemůže být větší prohra, než se bez boje vzdávat své víry v pravdu. Ujišťujeme vás, že nemůže být většího vítězství pro ty, kteří zpochybňují Listopad 1989 od samého počátku, než je váš ústup. Nedovolte jim chopit se moci.

Za Konzervativní stranu
Martin Rejman
předseda

___________________________________________________________________________________