Hana Šauerová

Autorka vystudovala Seminář dějin umění na FF MU. V současné době žije a pracuje ve svobodném povolání v Berlíně.

Články na Virtually

___________________________________________________________________________________