Zděšení šéfové odborářů se proto promptně obrátili na Policii ČR, která tenhle závažný případ řešila domluvou. Vzhledem k tomu, že se příslušníkům policejního antikonfliktního týmu nakonec podařilo Kalouska přesvědčit, aby upustil od pravidelné sobotní procházky Prahou, bylo prozatím upuštěno od preventivního zadržení ministra…

Na oplátku, agilní policie zase přislíbila, že tuhle sobotu zabezpečí Kalouskovi dopravu do televizních a rozhlasových studií, kam byl už dříve pozván. Bezpečný rozvoz ministra po Praze bude zajišťován, v minulosti již mnohokrát osvědčeným, tankem T 54!

Tihle kritici nenáviděného  Kalouska mají recht, když pořád  pochybujou o jeho charakteru. Možná bych mu ještě toleroval, že navzdory předvolebním slibům dál vesele zvyšuje daně, ale to, že cuknul z účasti na odborářské demonstraci, je už naprosto neodpustitelný -  pohár trpělivosti přetekl!