V budoucnu se vyplatí
Oldřich Vojíř

29.03.2010, Týden

Elektronická viněta má být univerzální jednotkou pro paušální platbu i pro výkonové zpoplatnění (platba za kilometr). Viněta dál umožňuje získávat data o množství a směru aut a s jejich pomocí flexibilně řídit provoz. (Osobní data musí zůstat utajena.) Přináší informace pro odstranění úzkých míst na komunikacích - činí dopravu bezpečnější. Systém je dražší než papírové dálniční kupony (DK).

Vezmeme-li v potaz, že viněta by byla přenosná a cena jízdného 1200 Kč, pak je to náročnější pro stát, ale výhodnější pro občana, který užívá vybrané komunikace. Pokud viněta nebude přenosná, výnos pro stát se zvýší. Pokud by se v budoucnu přešlo na platbu za kilometr na vybraných komunikacích, systém by byl spravedlivý pro uživatele a výnosný pro stát. Ten by měl utržené prostředky investovat do zkvalitňování komunikací. Tento systém lze rovněž použít pro zpoplatnění vjezdů do vybraných městských zón nebo zpoplatnění dlouhých (drahých) tunelů nebo mostů, jako je tomu v USA.

Diskutuje se o ekonomičnosti a užitečnosti viněty. Studie, které se hodnocením zabývají, nevidí zásadní problém v technické části, ale ekonomicky hodnotí jen přínos pro stát, nikoli pro uživatele. Navíc byly pořízeny koncem roku 2008; dnes platí již jiné parametry (cena DK se zvýšila o 20 procent a zvýšil se počet zpoplatněných kilometrů). Pokud do hodnocení započítáme paušální platbu i výkonové zpoplatnění a připojíme možnost řídit provoz, aby byl plynulý a bezpečný, zase se zvýší efektivita a naopak sníží počet havárií, úmrtí i zranění.

Pro celkové ekonomické hodnocení bude důležitá i cena dodávky zařízení a to, zda se bude jednotka distribuovat zdarma, nebo bude vybírána záloha, která by byla vratná při případném navrácení jednotky. Podobný je systém Tolls pay (Francie, Itálie, Španělsko, Chorvatsko...). Nejpodobnější je systém užívaný ve Španělsku, kde si řidič může zakoupit malou jednotku v bance nebo na čerpacích stanicích a umístit ji za okno vozidla. S ní pak plynule projíždí branami systému Tolls pay.

Vážený pane Vojíři, pokud je

Vážený pane Vojíři,
pokud je něco "universálního", tak to vždy stojí za "něco". Ať je to Vaše krabička, opencart, nůž, prostě cokoliv. Věci se mají šít přesně na míru, ani o milimetr méně, ale ani o milimetr více.

O zabezpečení osobních údajů v ČR (ale i jinde), mám oprávněné pochybnosti. Pro nikoho není přece problém si pořídit stejnou čtečku jako Kapsch včetně dekodování.

Těch, kteří mi neustále chtějí "pomáhat" mám již plné zuby. Domníval jsem se, že s pádem komunismu vymřeli, ale vstli noví bojovníci.

S pozdravem

___________________________________________________________________________________