Uplynulý týden změnil ODS a spolu s ní i mapu české politiky
Martin Kupka

Uplynulý týden změnil ODS a spolu s ní i mapu české politiky. Všichni, kteří věřili, že ještě nežijeme v tak mediálním a virtuálním světě, utrpěli další porážku. Byla to bezpochyby primárně mediální událost, která odstartoval patrně nejvážnější zásah do české politiky před letošními volbami. Tedy žádné špatné politické rozhodnutí, žádné odhalení korupce, žádné nevysvětlené a nevysvětlitelné příjmy. Nic takového. Jen neobratně a neopatrně pronesená slova v neformálním rozhovoru pro gay magazín LUI stála v konečných dopadech Mirka Topolánka pozici volebního lídra.

Nechci znovu dopodrobna líčit, jak se celá kauza od samého počátku vyvíjela. Sám v celém příběhu hraji také svou roli. Fotografování pro časopis LUI jsem skutečně doporučil. Zároveň jsem si ale vyžádal písemné otázky pro výhradně písemné odpovědi. Prosté fotografování se bohužel proměnilo v nahrávaný neformální rozhovor s provokativně laděnými otázkami. Navíc se všechny materiály záhy ocitly v bulvárním Blesku. Mediálních faulů se v tomto případě stalo hned několik.

Potom už se vět pronesených v rozhovoru chápala jako na běžícím pásu další média. Pro své titulky je ale zkrátila a vytrhla z původní souvislosti tak, jako to na začátku udělal Blesk. Zkratku tedy ochotně všichni převzali a začali s ní konfrontovat další politiky. Přestože jsme od první chvíle dokázali poukazovat na skutečný obsah jednotlivých slov, zkratky si už žily svým vlastním životem a strhávaly postupně vlnu emocí u veřejnosti i v členské základně ODS. Výsledek známe. Ovlivnily jej bezpochyby i předchozí mediální kauzy Mirka Topolánka. Spouštěč byl ale tentokrát ve srovnání s přešlapy jiných politiků věcně nesrovnatelně méně závažný.

Nemá smysl hodnotit role jednotlivých aktérů mediální kauzy. Premiér Jan Fischer měl bezpochyby dost příležitostí, aby se seznámil se skutečným obsahem vyjádření a dost možná se s ním i seznámil. Reakce byla ale zbytečně dotčená. Stejně tak měl přístup k uceleným informacím i předseda Senátu Přemysl Sobotka. Přesto při svém pondělním vystoupení hovořil, jakoby četl jen zmíněné mediální zkratky. Je těžké kritizovat média, když i politici sami čtou špatně jejich sdělení a podléhají jejich logice drsného zjednodušování.

Místo v médiích jsme kvůli této kauze v uplynulém týdnu dokonale obsadili. Pozitivní to ale příliš nebylo. Viditelný zvrat přineslo až čtvrteční rozhodnutí Výkonné rady ODS. Média obrátila pozornost k novému lídrovi. Sobotní noviny dokonce v neobvyklé míře klíčového politika ODS chválily. Jasné ale je, že při vrtkavosti mediálního zájmu a při bojovném negativním naladění hlavního soupeře, nás nečeká jednoduchý boj.

V každém případě je to ale pro ODS nová situace a ta sama o sobě probouzí zájem a naději. Tak ať nám to pozitivní naladění vydrží co nejdéle.

Martine, dejte prosím do

Martine,
dejte prosím do "pera" víc profesionality a míň lásky.....

Autor je zralý rezignovat na

Autor je zralý rezignovat na svou funkci, sám potvrzuje svou účast na komplotu.
Tahle ODS není věrohodná, je ovládána vnitrostranickým "pozadím" skrytým za krajskými bafuňáři a řízena mediálními šíbry za pomoci prokázaných lží.

Buď jste, vážený pane mluvko,

Buď jste, vážený pane mluvko, projevil nepřípustně vysokou míru neprofesionality nebo jste účastníkem komplotu.

Tertium non datur.

___________________________________________________________________________________